Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

09.07.2019

Obwieszczenie OKW Nr 101 w Bolesławiu z dnia 08.07.2019r.

Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. § 14 pkt 3, oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 101 w Bolesławiu z dnia 8 lipca 2019r. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 101, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 101 w Bolesławiu bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019r. Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania, ponieważ w terminie do 5 lipca 2019r. zarejestrowano 1 kandydata, co oznacza,...czytaj więcej

Obwieszczenie OKW Nr 101...
18.06.2019

Obwieszczenie OKW Nr 101 w Bolesławiu z dnia 14.06.2019r.

Obwieszczenie OKW Nr 101 w Bolesławiu z dnia 14.06.2019r.czytaj więcej

Obwieszczenie OKW Nr 101...
14.06.2019

Obwieszczenie OKW Nr 101 w Bolesławiu z dnia 14.06.2019r.

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 101 W BOLESŁAWIU INFORMUJE Okręgowa Komisja Wyborcza nr 101 w Bolesławiu informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. w godzinach od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w pokoju nr 6 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, które odbędą się w dniu 28 lipca 2019r. Przewodniczący Komisji Elżbieta Machnikczytaj więcej

Obwieszczenie OKW Nr 101...
11.06.2019

Informacje dotyczące okręgów wyborczych

W załączniku: Uchwała nr 15/Z/2019 Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 23.05.2019r. w sprawie: zatwierdzenia okręgów wyborczych, utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej wyznaczonych na dzień 28 lipca 2019r. Uchwała nr 4/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 06.06.2019r. w sprawie: wykazu okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Obwieszczenie nr 1 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie wykazu okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzania wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.czytaj więcej

Informacje dotyczące okręgów wyborczych
11.06.2019

Wykaz okręgów wyborczych

W załączniku: Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej Zarządzonych na 28 lipca 2019r.czytaj więcej

Wykaz okręgów wyborczych
11.06.2019

Informacja dotycząca powołania Komisji Okręgowych

W załączniku: Obwieszczenie nr 2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Okręgowych do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. Uchwała nr 5/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Okręgowych przeprowadzających wybory do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, w tym do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.czytaj więcej

Informacja dotycząca powołania Komisji...

Pogoda

23 września Temperatura: 10°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: