Wybory samorządowe 2018

21.01.2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 21 stycznia 2019r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 21 stycznia 2019r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.czytaj więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w...
18.01.2019

Informacja

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu informuje, że w związku z odbywającymi się w dniu 20 stycznia 2019 roku wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bolesław, w dniu 19.01.2019r. będzie pełnić dyżur telefoniczny w godz. 12.00 do 15.00 pod numerem telefonu 600-158-662czytaj więcej

Informacja
15.01.2019

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Bolesławiu

Gmina: Bolesław Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Bolesławiu Adres: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32-329 Bolesław Telefon: (32) 64 24 073 Lp. Imię Nazwisko Funkcja 1. Stefania Pichlak Przewodniczący 2. Jolanta Gołębiewska Zastępca Przewodniczącego 3. Dawid Czepiela Członek 4. Bożena Gołąb Członek 5. Patryk Grybski Członek 6. Kamila Krzykawska Członek 7. Karol Żurek Członek Gmina: Bolesław Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Bolesławiu Adres: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna...czytaj więcej

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych...
04.01.2019

Obwieszczenie o o zarejestrowanych listach kandydatów

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 2 stycznia 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. PrzewodniczącyGminnej Komisji Wyborczej w BolesławiuElżbieta Izabela Kubańskaczytaj więcej

Obwieszczenie o o zarejestrowanych...
02.01.2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 stycznia 2019r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 2 stycznia 2019r. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław, zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.czytaj więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w...
02.01.2019

Informacja o udostępnieniu spisów wyborców

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy zarządzonymi na dzień 20 stycznia 2019 roku uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesław – pokój nr 4 - w terminie do dnia 14.01.2019 roku w godzinach pracy Urzędu. Wójt Gminy Bolesław /-/ Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

Informacja o udostępnieniu spisów...
31.12.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 31 grudnia 2018r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bolesławczytaj więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w...
31.12.2018

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Bolesław, działając w trybie art. 37a § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r., poz.754, 100 i 1349), przekazuje poniżej informacje dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław,  zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1)    terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2)    właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach...czytaj więcej

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych...
20.12.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław z dnia 17 grudnia 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bolesław z dnia 17 grudnia 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości wyborców informację Komisarza Wyborczego w Krakowie II o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław w okręgu wyborczym nr...czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław...
12.12.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 11 grudnia 2018r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiuczytaj więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w...

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: