Biblioteka

07.08.2023

Projekty


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2020 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu otrzymała dotację w wysokości 6 500  zł na zakup  nowości wydawniczych. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

30 sierpnia 2019r. została podpisana Umowa z Biblioteką Narodową dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dodatkowa dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu w wysokości 11 040  zł pozwoli na wzbogacenie zbiorów o najnowsze pozycje książkowe. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie zadania w ramach Programu Partnerstwo dla książki, ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania wyniesie 8 040 zł. Kwota dofinansowanie projektu pt. Czytanie wzbogaca od przedszkola do seniora wynosi 6 400 zł. Projekt przewiduje organizację spotkań autorskich promujących nowości wydawnicze, konkursy i zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży oraz wydanie folderu informacyjnego o projekcie i bibliotece. Poprzez spotkania z autorami dzieci i młodzież z małych miejscowości będą mogły poznać twórców książek, które są dostępne w bibliotece. Wychodząc na przeciw rozwojowi nowych technologii zostaną zorganizowanie zajęcia z robotyki.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

3 lipca 2018r. została podpisana Umowa z Biblioteką Narodową dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dodatkowa dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu w wysokości 10409  zł pozwoli na wzbogacenie zbiorów o najnowsze pozycje książkowe. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu w 2017 roku otrzymała dofinansowanie zadania w  ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dodatkowa dotacja w wysokości 10070zł pozwoli na wzbogacenie zbiorów o najnowsze pozycje książkowe. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu w 2016 roku otrzymała w  ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, dodatkową dotację w wysokości 10790  zł. Kwota ta pozwoli na wzbogacenie zbiorów o najnowsze pozycje książkowe. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie poprzez wkład własny zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe.

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015

                                                                                                                           KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015


Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu we wrześniu złożyła wniosek do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”, którego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych z całej Polski poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

30 października 2015r. Instytut Książki ogłosił listę beneficjentów, którym przyznano dotację. Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu otrzymała w ramach projektu dofinansowanie w wysokości 28400zł. Projekt po podpisaniu Umowy będzie realizowany - na zakup sprzętu komputerowego.


Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie jest organizacją pozarządową, której jednym ze statutowych zadań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Jej celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu w 2015 roku pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 2 019,91 zł w programie Fundacji Orange - Orange dla bibliotek. Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak by biblioteki stały się nowoczesnymi wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Dzięki tym środkom w bibliotekach utrzymano darmowy dostęp do Internetu dla użytkowników o prędkość do 10 MB oraz usługę DSL w bibliotece głównej. 
Biblioteka w gronie finalistów Programu Rozwoju Bibliotek


Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu zakwalifikowała się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka partnerska. Biblioteką wiodącą jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Autor:

autor

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: