Centrum Kultury

29.03.2023

Ochrona Danych Osobowych - RODO

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -  Barbarę Kołacz z którym można się skontaktować poprzez adres e - mail: iod@barbarakolaczschule.plDokument do pobrania:

1) Klauzula informacyjna Centrum Kultury w Bolesławiu

2) Procedura realizacji praw...w Centrum Kultury w Bolesławiu

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji bieżącej i przyszłej w Centrum Kultury w Bolesławiu


Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: