Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

28.02.2023

Ochotnicze Straże Pożarne
Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu

Podlipie 1


Skład Zarządu OSP Podlipie:

Todor Robert - PREZES
Frycz Gabriel - NACZELNIK

Todor Marek - ZASTĘPCA NACZELNIKA

Guzińska Anita - SEKRETARZ

Januszek Kamil - SKARBNIK
Januszek Artur - CZŁONEK ZARZĄDU
Frycz Radosław - CZŁONEK ZARZĄDU
Kocjan Iwona - GOSPODARZ


Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu

Bolesław. ul. Główna 30


Skład Zarządu OSP Bolesław:

Kubiczek Jarosław - PREZES ZARZĄDU
Kieres Tomasz - WICEPREZES
Imielski Michał - WICEPREZES - NACZELNIK
Imielski Jakub - SEKRETARZ
Łaskawiec Maria - SKARBNIK
Mitka Andrzej - GOSPODARZOchotnicza Straż Pożarna w Krzykawie

Krzykawa nr 54 „A”


Skład Zarządu OSP Krzykawa:

Piekoszewski Tomasz - PREZES ZARZĄDU

Rudy Grzegorz - ZASTĘPCA PREZESA (NACZELNIK)

Dąbek Łuksz - ZASTĘPCA NACZELNIKA

Makar Robert - SEKRETARZ

Stypa Aleksander - SKARBNIK

Piekoszewski Sebastian - CZŁONKE ZARZĄDU
Lorek Piotr - CZŁONEK ZARZĄDU
Wójcik Adam - GOSPODARZ


Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach

Laski ul. Główna 4


Skład Zarządu OSP Laski:

Małecki Maciej - PREZES

Wiśniewski Waldemar - NACZELNIK - WICEPREZES

Czerniak Sylwester - ZASTĘPCA NACZELNIKA

Piekoszewska Patrycja - SEKRETARZ

Żurek Andrzej - SKARBNIK
Krawczyk Krzysztof - CZŁONEK ZARZĄDU
Honiek  Jan - CZŁONEK ZARZĄDU
Szymczyk Radosław - CZŁONEK ZARZĄDU
Małecki  Jakub - CZŁONEK ZARZĄDU

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: