O gminie

01.08.2016

Organizacje pozarządowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

· 2016

· 2015
· 2014
· 2013 - zmiana
· 2013
· 2012
· 2011
· 2010
· 2009 - zmiana
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006


Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego


Wyniki konsultacji


OTWARTE KONKURSY OFERT 2010r.


KONKURS NR 1 - POMOC SPOŁECZNA

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 07.01.2010r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 17.02.2010r.


KONKURS NR 2 - SPORT

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 14.01.2010r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 25.02.2010r.


KONKURS NR 3 KULTURA

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 30.04.2010r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 22.06.2010r.


WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2010r.


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolesław w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi


 
OTWARTE KONKURSY OFERT 2011r.


KONKURS NR 1 - POMOC SPOŁECZNA

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 03.01.2011r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 01.02.2011r.


KONKURS NR 2 - SPORT

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 04.02.2011r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 09.03.2011r.


KONKURS NR 3 - KULTURA

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 29.04.2011r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 30.05.2011r.


WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2011r.


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolesław w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi


 
OTWARTE KONKURSY OFERT 2012r.


KONKURS NR 1 - POMOC SPOŁECZNA

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 05.01.2012r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 07.02.2012r.


KONKURS NR 2 - SPORT

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 05.01.2012r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 07.02.2012r.


KONKURS NR 3 - KULTURA

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 02.05.2012r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 13.06.2012r.


WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2012r.


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolesław w 2012 roku z organizacjami pozarządowym


 
OTWARTY KONKURS OFERT 2013r.


Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 16.05.2013r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 20.06.2013r.


WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2013r.


Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


 
OTWARTY KONKURS OFERT 2014r.


Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 27.05.2014r.

· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 03.07.2014r.


WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2014r.


Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


 
OTWARTY KONKURS OFERT 2015r.


Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

· ogłoszenie otwartego konkursu z dnia 08.05.2015r.
· wykaz złożonych ofert
· ogłoszenie wyniku konkursu z dnia 10.06.2015r.

 
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2015r.

 
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2016r.

Autor:

autor

Pogoda

25 października Temperatura: 5°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: