O gminie

01.08.2016

Charakterystyka ogólna

Gmina Bolesław liczy blisko 8 tys. mieszkańców. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Pustyni Błędowskiej, na granicy dwóch najważniejszych województw Polski południowej, w połowie drogi pomiędzy Krakowem i Katowicami, przy drodze krajowej 94. Zajmuje obszar o powierzchni 41,34 km2, średnia gęstość zaludnienia wynosi 188 osób na km2. Znaczna część jej powierzchni to tereny Krajobrazowego Parku Jurajskiego. Gmina Bolesław obejmuje 12 sołectw: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawę, Krzykawkę, Krze, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonię. Ze względu na występujące w tym rejonie bogactwa naturalne jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu w naszym kraju. W budowie geologicznej gminy Bolesław wyróżnia się trzy piętra strukturalne.

Pierwsze piętro tworzą sfałdowane utwory paleozoiczne, drugie piętro stanowią monoklinalnie zalegające utwory mezozoiczne wraz z utworami permu, natomiast trzecie, najmłodsze piętro, stanowią pokrywowe utwory kenozoiczne-czwartorzędowe.

Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: