Czystsze powietrze

09.05.2019

Informacja

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w...czytaj więcej

Informacja
08.05.2019

Oceny energetyczne

Informujemy, że w pierwszej połowie maja br. zostaną przeprowadzone nieodpłatne audyty energetyczne dla budynków zgłoszonych do udziału w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn.: ‘Wymiana przestarzałych...czytaj więcej

Oceny energetyczne
29.04.2019

Informacja

Zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolskie ambitnych działań regulacyjnych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Celem tych działań jest poprawa zdrowia mieszkańców i większy...czytaj więcej

Informacja
04.04.2019

Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław

Mieszkańcy Gminy Bolesław, informujemy o możliwości składania ankiet oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu Pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i...czytaj więcej

Wymiana przestarzałych kotłów na...
20.03.2019

Ogłoszenie

W dniu 25 marca 2019r., o godzinie. 17.00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu) przy ul. Głównej 55 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat rządowego...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.02.2019

Wymień kocioł i nie płać mandatu!!!

Szanowni Państwo, W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie...czytaj więcej

Wymień kocioł i nie...
25.01.2019

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Od stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2018 poz. 2246),...czytaj więcej

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
25.01.2019

WZNOWIENIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na...czytaj więcej

WZNOWIENIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
12.12.2018

Informacja w sprawie spalania w piecach domowych odpadów drewnianych

W celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji substancji szkodliwych uwalnianych w trakcie spalania odpadów apelujemy, aby nie palić odpadów w piecach domowych, m.in. drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi....czytaj więcej

Informacja w sprawie spalania...
25.09.2018

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – SPOTKANIE INFORMACYJNE W GMINIE BOLESŁAW

Ministerstwo Środowiska uruchamia Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł...czytaj więcej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE –...
04.04.2019

Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław


Mieszkańcy Gminy Bolesław,

informujemy o możliwości składania ankiet oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu Pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


Złożenie ankiety umożliwi przeprowadzenie nieodpłatnie audytu energetycznego budynku, który jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie.


Dotacje przyznawane są mieszkańcom na podstawie Uchwały nr XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27.12.2017r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/383/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22.02.2018r.


Zgodnie z powyższą uchwałą WARTOŚĆ DOTACJI w przypadku zakupu nowego źródła ciepła – może wynieść nie więcej niż 8000 złotych (brutto) i uzależniona jest od projektowanej mocy źródła ciepła w rozbiciu:

a) 550 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w audycie energetycznym

b) 500 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej

w audycie energetycznym

c) 450 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w audycie energetycznym

d) 400 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w audycie energetycznym

Ponadto, mieszkaniec może mieć przyznaną DOTACJĘ na zakup, modernizację, montaż instalacji wewnętrznej w nieruchomości (jeżeli taka konieczność wynika z audytu energetycznego) dla nieruchomości jednorodzinnej w wysokości do 400,00 zł brutto, nie więcej niż 80 zł brutto/1m2 ogrzewanej powierzchni.


Ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: 32-329 Bolesław ul. Główna 58 pok. nr 7 (parter)


TERMIN SKŁADANIA ANKIET: do 30 kwietnia 2019r. lub do wyczerpania wolnych miejsc w w/w projekcie !


Wypełniony druk ankiety należy złożyć na Dziennik Podawczy (parter) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław lub przesłać pocztą na adres Urzędu: 32-329 Bolesław ul. Główna 58.


Osoba do kontaktu: Ekodoradca Gminy Bolesław, Tel. (32) 6424-501 wew. 208
E-mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl
Pok. nr 7 - Urząd Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław ul. Główna 58


Zapraszamy mieszkańców do składania ankiet i wniosków o dofinansowanie

Autor:

autor

Pogoda

17 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: