Nieruchomości

19.06.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 1249/2 o pow. 0,1421 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227.czytaj więcej

Informacja
07.06.2019

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy. 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1249/2 o pow. 0,1421 ha, opisana w KW Nr KR1O/00057618/3.2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana, położona w Bolesławiu przy ulicy Kluczewskiej w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna Ø 176. W odległości ok. 56 m od zachodniej granicy przecina działkę sieć kanalizacyjna Ø 150. Przy granicy północno-zachodniej znajdują się 2 słupy energetyczne.3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w planie zagospodarowania...czytaj więcej

I przetarg pisemny nieograniczony...
05.04.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 1249/2 w Bolesławiu). Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
08.03.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
25.01.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 4 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 114. Z-ca Wójta Gminy /-/ Agata Borkiewiczczytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
24.01.2019

Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie wydaje Wójt Gminy Bolesław: a) z urzędu - nie później niż w terminie 12...czytaj więcej

Informacja
30.11.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
29.11.2018

Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach

Bolesław, dnia 29.11.2018r. G.6840.5.2018 I N F O R M A C JAo wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 16.11.2018r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław. I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 16.11.2018r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha, położona w Laskach, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00061888/7. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób...czytaj więcej

Informacja o wyniku II...
11.10.2018

II przetarg pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227. WÓJT mgr inż. Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

II przetarg pisemnym nieograniczonym...
05.10.2018

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie Drukuj 1. Oznaczenie nieruchomości: - działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha położona w Laskach, zapisana w KW Nr KR1O/00061888/7. 2. Opis nieruchomości: - działka położona w Laskach w rejonie ul. Cichej w Kolonii, niezabudowana. 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: - MNe34 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -...czytaj więcej

II przetarg pisemny nieograniczony...

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 27°C Wiatr: 24.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: