Nieruchomości

30.11.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
29.11.2018

Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach

Bolesław, dnia 29.11.2018r. G.6840.5.2018 I N F O R M A C JAo wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 16.11.2018r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław. I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 16.11.2018r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha, położona w Laskach, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00061888/7. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób...czytaj więcej

Informacja o wyniku II...
11.10.2018

II przetarg pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227. WÓJT mgr inż. Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

II przetarg pisemnym nieograniczonym...
05.10.2018

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie Drukuj 1. Oznaczenie nieruchomości: - działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha położona w Laskach, zapisana w KW Nr KR1O/00061888/7. 2. Opis nieruchomości: - działka położona w Laskach w rejonie ul. Cichej w Kolonii, niezabudowana. 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: - MNe34 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -...czytaj więcej

II przetarg pisemny nieograniczony...
28.09.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
10.08.2018

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Informacja
29.06.2018

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Informacja
30.05.2018

Informacja

Bolesław, dnia 30.05.2018r. G.6840.2.2018 I N F O R M A C JAo wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 18.05.2018r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław, I.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 18.05.2018r. II.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 1206/2 o pow. 0,1959 ha, położona w Laskach, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00061888/7. III.    Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia...czytaj więcej

Informacja
25.05.2018

Informacja

Bolesław, dnia 25.05.2018r. G.6840.3.2018 I N F O R M A C JAo wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 24.05.2018r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 24.05.2018r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha położona w Laskach, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00061888/7. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych...czytaj więcej

Informacja
12.04.2018

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonych w Laskach, stanowiących własność Gminy Bolesław (działka nr 1206/2 o pow. 0,1959 ha i działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha). Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227. WÓJT mgr inż. Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

Informacja

Pogoda

16 grudnia Temperatura: -2°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: