Nieruchomości

10.10.2017

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Bolesław, dnia 09.10.2017r. G.6845.19.2017 I N F O R M A C J A o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Informuję, że w dniu 04.10.2017r. w Urzędzie Gminy odbył się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej część działki nr 1618/95 o pow. 0,0252 ha, zapisanej w KW nr KR1O/00044091/8, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ogródek (238 m2) i garaż (14 m2), na czas nieoznaczony. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Do przetargu dopuszczono 3 oferentów. Stawka wywoławcza za 1m2:- cele rekreacyjne, ogródek – 0,10...czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu...
09.10.2017

Informacja

Bolesław, dnia 09.10.2017r. G.6840.1.2017 S P R O S T O W A N I E I N F O R M A C J I o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 05.10.2017r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław z dnia 06.10.2017r. W związku z zaistniałą omyłką pisarską w treści pkt II informacji z dnia 06.10.2017r. prostuje się pkt II w następujący sposób:„II. Działka nr 643/2 o pow. 0,2857 ha położona w Laskach, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00052886/7”. W...czytaj więcej

Informacja
06.10.2017

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego

Bolesław, dnia 06.10.2017r. G.6840.1.2017 I N F O R M A C JAo wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 05.10.2017r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 05.10.2017r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 643/2 o pow. 0,2857 ha położona w Bolesławiu, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00052886/7. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia...czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu...
22.09.2017

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej część działki nr 1618/95 o pow. 0,0252 ha, zapisanej w KW nr KR1O/00044091/8, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ogródek (238 m2) i garaż (14 m2), na czas nieoznaczony. 1. Opis przedmiotu dzierżawy: przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki nr 1618/95 o pow. 252 m2, położonej w Bolesławiu przy ul. Głównej, zapisanej w KW nr KR1O/00044091/8, stanowiącej własność Gminy Bolesław.Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka opisana jest symbolem MW1 – tereny...czytaj więcej

Przetarg pisemny nieograniczony na...
15.09.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
08.09.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
01.09.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
25.08.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
25.08.2017

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy 1.    Oznaczenie nieruchomości: działka nr 643/2 o pow. 0,2857 ha, zapisana w KW Nr KR1O/00052886/7.2.    Opis nieruchomości: działka niezabudowana, położona w Laskach przy ul. Cegielskiej w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego: - R     –   Tereny rolnicze- MNz4     – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zagrożone podtopieniem i rozbudową komunikacji (bez możliwości zabudowy) Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można...czytaj więcej

Przetarg pisemny nieograniczony na...
30.06.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Lp Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Min. wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy 1 Działka nr 1618/95 KR1O/00044091/8 17 Działka położona w Bolesławiu przy ul. Głównej MW1 Działalność gospodarcza 0,30 zł/m2 miesięcznie + obowiązujący podatekVAT Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 31...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Pogoda

23 listopada Temperatura: 5°C Wiatr: 19.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: