Wybory

16.05.2018

Powołanie urzędników wyborczych

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie podaje do wiadomości wykaz powołanych urzędników wyborczych w gminach obejmujących obszar działania Delegatury KBW w Krakowie.czytaj więcej

Powołanie urzędników wyborczych
28.03.2018

Nabór na urzędników wyborczych - przedłużenie terminu

Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia  26 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury. Zgodnie z art....czytaj więcej

Nabór na urzędników wyborczych...
22.03.2018

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIEWOJEWODY MAŁOPOLSKIEGOz dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r....czytaj więcej

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z...
01.03.2018

Podział Gminy Bolesław na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVIII/380/2018 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2018RADY GMINY BOLESŁAWz dnia 22 lutego 2018r.w sprawie podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania  czytaj więcej

Podział Gminy Bolesław na...
23.02.2018

Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury. Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat,...czytaj więcej

Nabór na urzędników wyborczych

Pogoda

21 lipca Temperatura: 13°C Wiatr: 2.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: