Aktualności

27.02.2020

Jak wypełnić formularz konsultacyjny CPK?

Instrukcja wypełnienia formularza zgłaszania uwag konsultacyjnych CPK: 1. Wchodzimy na stronę - FORMULARZ KONSULTACJI 2. Wybieramy „Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga (pole obowiązkowe)”: „Ciąg nr 7 - linia kolejowa 111 i 113" 3. Wpisujemy „Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga”: 2 4. Wypełniamy pozostałą część formularza i po uzupełnieniu wysyłamy poprzez przycisk „WYŚLIJ” na dole formularza. Uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji CPK na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl. lub przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście - w siedzibie spółki. Konsultacje trwają do...czytaj więcej

Jak wypełnić formularz konsultacyjny...
27.02.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 24.02.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o znaku WOOŚ.420.119.2019.AS5.36czytaj więcej

Obwieszczenie
27.02.2020

Podziękowanie

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY BOLESŁAW,serdecznie dziękuję Wam za obecność na spotkaniu informacyjnym dotyczącym rozpoczętych 10 lutego 2020 roku konsultacji społecznych nt. projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”, który m.in. uwzględnia przebieg korytarza kolejowego po terenie gminy Bolesław.  Dziękuję za liczne przybycie, zachowanie spokoju i rozwagi oraz wszelkie merytoryczne uwagi składane podczas indywidulanych rozmów. Swoją obecnością pokazaliście, że los naszej gminy nie jest Wam obojętny. Odrobiliśmy jedno z zadań, które stanęło przed nami. Pokazaliście, że jest nas wielu, że mówimy jednym głosem i patrzymy razem w tym samym...czytaj więcej

Podziękowanie
27.02.2020

Informacja

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. generatora ofert do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo Małopolskie oraz rozliczania za rezultaty. Specjalny system informatyczny – generator ofert będzie obowiązywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jeszcze w tym roku. Warsztaty dla organizacji pozarządowych odbędą się w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. Zapraszamy do rejestracji elektronicznej poprzez formularz internetowy. Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/generator-ofert-ruszaja-bezplatne-szkolenia-dla-organizacji-pozarzadowychczytaj więcej

Informacja
27.02.2020

NA SZCZYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ MIEJSCE

Na poligonie w Dębie kolejnych 150 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) kończy pierwszy, roczny etap szkolenia. Przez czternaście dni będą poddawani intensywnemu egzaminowi bojowemu. Szkolenie Żołnierze Obrony Terytorialnej (OT) pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW) nie zwalniają tempa. Od 17 lutego na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie trwa szkolenie zintegrowane 111 batalionu lekkiej piechoty (111 blp). „Szkolenie w Dębie jest już drugim w tym roku czternastodniowym szkoleniem zintegrowanym organizowanym przez 11 Brygadę. Doskonalimy wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne do działań taktycznych” - mówi...czytaj więcej

NA SZCZYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE...
25.02.2020

Informacja

InformacjaO UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020r.czytaj więcej

Informacja
25.02.2020

Informacja

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHczytaj więcej

Informacja
25.02.2020

Informacja

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.czytaj więcej

Informacja
25.02.2020

Informacja

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.czytaj więcej

Informacja
21.02.2020

Ponad 26 mln zł dla NGO-sów

Działasz w organizacji pozarządowej i planujesz wystartować w jednym z otwartych konkursów ofert urzędu marszałkowskiego? Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź i dowiedz się kiedy możesz złożyć wniosek. WI Więcej na stronie - https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/znamy-harmonogram-otwartych-konkursow-ofert-w-urzedzie-marszalkowskimczytaj więcej

Ponad 26 mln zł...
21.02.2020

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także...czytaj więcej

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą,...
21.02.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
19.02.2020

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

WÓJT GMINY BOLESŁAW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY do Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu), ul. Główna 55, Bolesław NA SPOTKANIA INFORMACYJNE w dniu 26 lutego 2020r. o godz. 17.00 Dotyczące konsultacji społecznych w zakresie opracowywanego projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” w zakresie przebiegu korytarza kolejowego na terenie Gminy Bolesław. Mapa dotycząca Gminy Bolesław dotycząca przebiegu planowanych tras nr 111  i 113 - pełna rozdzielczość Mapy w pełnej rozdzielczości dotyczące przebiegu korytarza linii kolejowych nr 111 i 113 Uwagi do korytarzy nowych linii...czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne
18.02.2020

Informacja o Konsultacja CPK - Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. uprzejmie informuje, że prowadzi proces konsultacji społecznych w zakresie opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). 10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu...czytaj więcej

Informacja o Konsultacja CPK...
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-21.00. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.02.2020

Informacja

18.02.2019r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.02.2020

Informacja

17.02.2020r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.02.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19 lutego 2020 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: a)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Bolesław na 2020 rok,b)    przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa,c)  ...czytaj więcej

Zawiadomienie
12.02.2020

Informacja

14.02.2019r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.02.2020

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 10 lutego 2020r.

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 10 lutego 2020r.  o wynikach wyborów uzupełniających czytaj więcej

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w...
10.02.2020

POSTANOWIENIE Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020r.

POSTANOWIENIE Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejczytaj więcej

POSTANOWIENIE Marszałka Sejmu RP...
09.02.2020

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław sporządzony dnia 9 lutego 2020r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Bolesławiu.czytaj więcej

Protokół z wyborów uzupełniających...
07.02.2020

„Wapnowanie - gleba i plony naturalnie lepsze”

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o. i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizuje bezpłatne Spotkanie szkoleniowe pt. „Wapnowanie — gleba i plony naturalnie lepsze”, które odbędzie się w dniu 26.02.2020r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Spotkanie poświęcone będzie wpływowi wapnowania na plonowanie roślin uprawnych w zmieniających się warunkach klimatycznych. Wykład wygłosi znany rolnikom w całej Polsce prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawimy interesujące wyniki testów z nowym polskim rozsiewaczem do wapna pylistego, przeprowadzone na polach w Małopolsce. Pokażemy na przykładach jak należy...czytaj więcej

„Wapnowanie - gleba i...
07.02.2020

Informacja

Informacja o stawce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości zamieszkałych.czytaj więcej

Informacja
07.02.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podsadzkowni polowej wraz z rurociągiem przesyłowym wody, na terenie przyległym do szybu „Dąbrówka”, Kopalni „Olkusz Pomorzany”, gm. Bolesławczytaj więcej

Obwieszczenie

Pogoda

25 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: