Aktualności

08.01.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
07.01.2021

PIK w Bolesławiu - zmiana sposobu dyżurów specjalistów

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bolesławiu udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej osobom będącym w kryzysie, w tym doświadczającym przemocy. W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym (SARS-COV-2) dyżury specjalistów odbywają się telefonicznie: - Specjalista psychoterapii uzależnień - wtorek w godz. 15:30 - 18:30 tel. 692-489-660 - Psycholog - wtorek w godz. 15:30 - 18:30 tel. 508-934-735 - Specjalista psychoterapii uzależnień - piątek w godz. 15:00 - 18:00 tel. 606-337-349 - Psycholog - piątek w godz. 15:00 - 18:00 tel. 880-229-400 - Radca prawny 13.01.2021...czytaj więcej

PIK w Bolesławiu -...
04.01.2021

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

Link do oficjalnej strony dot. szczepień przeciwko COVID19 to https://www.gov.pl/web/szczepimysieczytaj więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19 -...
31.12.2020

Projekt „Skuteczni na rynku pracy – II edycja”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Informacje ogólne: Projekt „Skuteczni na rynku pracy – II edycja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Cel projektu: Celem projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia wśród 30 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat olkuski. Do kogo adresowany jest projekt? Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują powiat olkuski oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: - Osoba powyżej 50 roku życia. - Osoba...czytaj więcej

Projekt „Skuteczni na rynku...
30.12.2020

Informacja

W dniu 31.12.2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 13:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
29.12.2020

Laptop dla Szkoły Podstawowej w Bolesławiu w ramach projektu Zdalna szkoła+

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Bolesław zakupiła dodatkowy laptop do nauki zdalnej, ze względu na wystąpienie oszczędności w projekcie. W konkursie zorganizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia są uczniowie z rodzin wielodzietnych. Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających...czytaj więcej

Laptop dla Szkoły Podstawowej...
29.12.2020

Informacja

W dniu 31.12.2020r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godziny 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
28.12.2020

Informacja o terminach wywozu odpadów w 2021r.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2021r.czytaj więcej

Informacja o terminach wywozu...
28.12.2020

Informacja

Od 293 dni 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. W chwili obecnej razem z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Sił Powietrznych: 8 Bazy Lotnictwa Transportowego: - działamy w 31 szpitalach na terenie Małopolski wspierając: - informatyczną bazę danych systemu ELC poprzez zapewnienie jego efektywności i ciągłości działania;- pobieramy wymazy w 10 szpitalach, średnio ponad 400 wymazów dziennie;- mierzymy temperaturę osobom wchodzącym na teren szpitali;- wykonujemy zadania administracyjno – logistyczne. - wspieramy 48 komisariatów Policji...czytaj więcej

Informacja
23.12.2020

Informacja

ZMIANY W ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKUczytaj więcej

Informacja
23.12.2020

„ŁĄCZYMY NA ŚWIĘTA” – AKCJA TERYTORIALSÓW

Małopolscy terytorialsi w okresie przedświątecznym, od 21 do 23 grudnia br. organizują wideo połączenia pomiędzy osobami starszymi przebywającymi w szpitalach i placówkach opiekuńczych, a ich rodzinami i bliskimi. Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) w ramach akcji "Łączymy na Święta" będą pomagać osobom nie dysponującym wyposażeniem teleinformatycznym, w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z najbliższymi. Działania podejmowane są zarówno wśród kombatantów, którzy pozostają pod opieką żołnierzy WOT, ale również na wniosek zainteresowanych szpitali, domów pomocy społecznej i innych zainteresowanych osób. Pomoc niesiona jest również osobom chorym, samotnym, starszym, które...czytaj więcej

„ŁĄCZYMY NA ŚWIĘTA” –...
23.12.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO o wszczęciu 27 listopada 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia”czytaj więcej

Obwieszczenie
23.12.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13. 00   w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.:1.    Podjęcie uchwał w sprawie:a)    uchwały budżetowej Gminy Bolesław na rok 2021,b)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław, d) uchylenia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów...czytaj więcej

Zawiadomienie
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

Publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej. Więcej informacji pod LINKIEMczytaj więcej

Informacja
21.12.2020

Alan – pierwszy reprezentant!

Alan Czerwiński, mieszkaniec Gminy Bolesław, zadebiutował w październiku w piłkarskiej reprezentacji Polski w wygranym 5:1 meczu z Finlandią w Gdańsku. Tej jesieni zaliczył też wiele dobrych meczów w rozgrywkach Ligi Europy w barwach Lecha Poznań. Urodzony 2 lutego 1993 roku w Olkuszu Alan Czerwiński swoją przygodę z piłką rozpoczynał w rodzinnym Bukownie w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka” pod okiem trenera Ryszarda Michalskiego. Trener Michalski, znany w okolicy wychowawca piłkarskich talentów, często powtarzał, że Alan to najzdolniejszy materiał na piłkarza, z jakim zetknął się w swojej długoletniej pracy. Z Jedynki Alan...czytaj więcej

Alan – pierwszy reprezentant!
21.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
18.12.2020

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław - o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 28 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław.czytaj więcej

Obwieszczenie
18.12.2020

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia”czytaj więcej

Zawiadomienie
16.12.2020

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: - łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie...czytaj więcej

Komputer dla dziecka z...
15.12.2020

Informacja

18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

21 grudnia 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

23 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

Wsparcie dla stolarni w Łobzowieczytaj więcej

Informacja

Pogoda

13 kwietnia Temperatura: 5°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: