Aktualności

12.04.2024

Informacja

Bolesław, dnia 12.04.2024r. G.6840.3.2023 I N F O R M A C JA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 12.04.2024r.na sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii,stanowiącej własność Gminy Bolesław I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 12.04.2024r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 639/3 o pow. 0,0625 ha położona w Kolonii, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00066859/0. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w...czytaj więcej

Informacja
10.04.2024

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r.o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczychczytaj więcej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
09.04.2024

Oskar Drzewiecki z nagrodą Starosty Olkuskiego

5 kwietnia 2024 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za rok 2023. Do sali konferencyjnej olkuskiego starostwa przybyli przedstawiciele środowiska sportowego z Powiatu Olkuskiego, w tym zawodnicy, trenerzy oraz działacze, którzy w minionym roku wyróżnili się wyjątkowymi osiągnięciami. Wręczenia nagród dokonał Starosta Olkuski, Bogumił Sobczyk, w asyście Wicestarosty Pauliny Polak, radnych Rady Powiatu reprezentujących Komisję ds. Edukacji i Kultury Fizycznej i Turystyki: Rafała Soleckiego (Przewodniczący) i Marty Dziury oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego i Sekretarza Gminy Klucze Daniela Hickiewicza. W wydarzeniu uczestniczyła również Joanna...czytaj więcej

Oskar Drzewiecki z nagrodą...
09.04.2024

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Bolesław

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Bolesławczytaj więcej

Wyniki w wyborach Wójta...
09.04.2024

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Bolesław

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Bolesławczytaj więcej

Wyniki w wyborach do...
08.04.2024

Informacja

10.04.2024 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
05.04.2024

Wykonawca remontu zabytkowych organów w bolesławskim kościele wyłoniony

Na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” Parafia Rzymskokatolicka, za pośrednictwem Gminy Bolesław, otrzyma dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie w kwocie 974 893,71 zł stanowi 98% wartości całego zadania. Zostanie ono udzielone w formie dotacji przekazanej ze środków rządowych, zatem gmina będzie w praktyce pośrednikiem w przekazaniu tych środków. Gmina służy też wsparciem w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a potem w rozliczeniu...czytaj więcej

Wykonawca remontu zabytkowych organów...
05.04.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA  Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i dyżurach 1.    W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu wchodzą:  Lp. Imię i nazwisko Funkcja 1. Elżbieta Izabela Kubańska Przewodniczący Komisji 2. Marzena Maria Kopa-Wojna Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Ilona Mariola Banasik Członek Komisji 4. Agnieszka Dorota Foryś Członek Komisji 5. Grażyna Lila Kaczmarzyk Członek Komisji 6. Dominika Mariola Matyja Członek Komisji 7. Grażyna Maria Nitoń Członek Komisji 8. Elżbieta Pietras Członek Komisji 9. Marlena Elżbieta...czytaj więcej

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej...
05.04.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działki nr 672/22 w Bolesławiu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
05.04.2024

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Bolesław w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.

O G Ł O S Z E N I EWójta Gminy Bolesławw sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym. Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie tj.:  od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024r. należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki, w wyżej...czytaj więcej

O G Ł O...
03.04.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Bolesław

POSTANOWIENIE NR 405/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 2 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Bolesław Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: § 1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Bolesław, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
02.04.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”. Zamawiający:Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa NMP i Św. Michała Archanioła w Bolesławiu ul. Główna 66; 32-329 Bolesław Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stroniehttps://www.gminaboleslaw.pl/aktualnosci/polski-la...w dniu 15.01.2024 r. i zmienione w dniu 09.02.2024 r. Termin otwarcia ofert: 12.03.2024 r. godz. 15.00 Wykaz ofert złożonych w postępowaniu:1. Orgelbau Kaczmarczyk. Katarzyna Kaczmarczyk ul. Kopalniana 7a, 41-807 Zabrze Cena całkowita netto: 811.660,00 złPodatek VAT: 186.681,80 złCena...czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...
02.04.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Bolesław

POSTANOWIENIE NR 384/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 27 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Bolesław Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: § 1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Bolesław, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
02.04.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Bolesław

POSTANOWIENIE NR 332/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 22 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Bolesław Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: § 1.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Bolesław, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
02.04.2024

Nowa ulica w Bolesławiu

Wybudowany w 2019 roku łącznik ulic: Wyzwolenia i Ponikowskiej zyskał nazwę. 28 marca 2024 roku podczas LVIII Sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę o nadaniu ulicy w Bolesławiu nazwy KLONOWA. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.czytaj więcej

Nowa ulica w Bolesławiu
02.04.2024

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacjePrzyjdź i zapytaj o dotację! 10.04.2024, godz. 8:30 – 11:00 Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, I piętro, pokój nr 22 (sala narad) PIFE.chrzanow@umwm.malopolska.pl, 12 616 03 92 Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny: www.pife.gov.plczytaj więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
28.03.2024

O sportowych sukcesach uczniów z Krzykawy

Ambicja, dyscyplina, wytrwałość w dążeniu do celu. To tylko nieliczne cechy, którymi wyróżniają się utytułowani sportowcy. Nasi Uczniowie obok wielu osiągnięć w dziedzinach artystycznych, przyrodniczych czy humanistycznych, mają na swoich kontach także szereg osiągnięć właśnie sportowych. Wysokie lokaty zajmowane przez naszych Uczniów na stałe wpisały się w historię szkoły, a z roku na rok stale ich przybywa. Nasi Uczniowie najbardziej utytułowani są wdwóch dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy. Prześledźmy ich dokonania, zacznijmy od roku szkolnego 2021/2022. W tenisie stołowym prym wiodą Krzysztof Prychodko i Antoni Łukjan. Chłopcy wzięli udział...czytaj więcej

O sportowych sukcesach uczniów...
28.03.2024

Informacja

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta: Stowarzyszenie Dobroczynne „RES SACRA MISER” 32-332 Bukowno,ul. Kolejowa 30 Nazwa zadania publicznego : zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym wspieranie...czytaj więcej

Informacja
26.03.2024

Życzenia Wielkanocne

           czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne
26.03.2024

Informacja

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Jest to dodatkowy dzień wolny za święto 6 stycznia 2024 r. wyznaczony Zarządzeniem Nr 0050.163.2023 Wójta Gminy Bolesław  z dnia 18 grudnia 2023 roku. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.03.2024

Informacja

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w URZĘDZIE GMINY BOLESŁAW w DNIU 29 MARCA 2024 ROKU Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesław Nr 23.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r., na podstawie przepisów Kodeksu pracy, dzień 29 marca 2024 r. został wyznaczony dla pracowników Urzędu Gminy jako dzień wolny od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r. tj. Święto Trzech Króli przypadające w sobotę. W dniu 29 marca 2024 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Bolesław będzie czynna – ewidencja ludności i przyjmowane...czytaj więcej

Informacja
25.03.2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W związku z licznymi zapytaniami rodziców dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zamieszczam zebrane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu dane dotyczące szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski: https://www.sp.olkusz.pl/powiat/informator/edukacja/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-2024-2025 Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
25.03.2024

Informacja

28.03.2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
25.03.2024

Informacja

W związku z naprawą i renowacją powierzchni, boisko do piłki siatkowej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" jest nieczynne do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
22.03.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – działka nr 1717 o pow. 0,0062 ha, obręb Kolonia. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: