Aktualności

12.12.2023

Informacja

15.12.2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.12.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest: - wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka 639/3 w Kolonii, - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działki 1602/1 i 1602/2 w Bolesławiu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Informacja
07.12.2023

IV dawka szczepionki na Covid – 19 dostępna w Bolesławiu

W Ośrodku Zdrowia w Bolesławiu, przy ul. Laskowskiej 4a, można się zaszczepić IV dawką przypominającą szczepionki na Covid-19. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w rejestracji. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dla pacjentów. OŚRODEK ZDROWIA czynny w godzinach 8.00 - 18.00 REJESTRACJA TELEFONICZNA czynna w godzinach 8.30 - 17.00 TELEFONY do rejestracji (32) 642-41-47, 642-40-12 Centrum Medyczne BOLMED Sp. z o.o. w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ zapewnia: -      porady Lekarzy z zakresu Medycyny Rodzinnej oraz Pediatrii - porady Lekarzy Specjalistów w poradniach: okulistycznej, neurologicznej, dermatologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo...czytaj więcej

IV dawka szczepionki na...
07.12.2023

Nowy wóz bojowy dla OSP w Bolesławiu

Wójt Gminy Bolesław oraz druhowie OSP w Bolesławiu zapraszają na powitanie nowego samochodu strażackiego. Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Nowy wóz bojowy dla...
07.12.2023

„Rozświetlamy Polskę” – Gmina Bolesław z dofinansowaniem

28 sierpnia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków do programu „Rozświetlamy Polskę”, programu, który pozwoli przyspieszyć modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Polski. Mając świadomość, że ceny energii elektrycznej w ostatnim roku znacząco wzrosły i nie ma raczej perspektyw na ich spadek, Gmina Bolesław złożyła wniosek, aby nie było konieczności w przyszłości ograniczania ilości godzin używania oświetlenia ulicznego. Program dotyczy modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Gminy, bez względu na właściciela drogi (powiat, gmina). Głównym celem zadania będzie wymiana dotychczas stosowanych standardowo opraw oświetleniowych z żarówkami tzw. sodowymi...czytaj więcej

„Rozświetlamy Polskę” – Gmina...
07.12.2023

Informacja

Informacja o wynikach konsultacji Informacja została zawarta w Protokole z konsultacji społecznych dot. nadania nowych statutów Sołectw Gminy Bolesław z dnia 7 grudnia 2023 roku, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bolesław oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bolesław.czytaj więcej

Informacja
07.12.2023

Informacja

Informujemy, że z powodu pogorszenia warunków atmosferycznych, spadku temperatur, które powodują znaczne utrudnienie korzystania z nawierzchni sportowych oraz z powodu dużego nasiąknięcia boisk Kompleks Sportowy Orlik będzie nieczynny od 11 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Dyrektor Samorządowego  Zespołu Oświaty i Wychowania  w Bolesławiu                 Janina Borowiec             czytaj więcej

Informacja
07.12.2023

Gminny Mikołaj odwiedził najmłodszych

Mikołajki to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci dni w roku. Tego roku również się nie zawiedli, bo - już tradycyjnie - Wójt Gminy Bolesław odwiedził przedszkola i klub dziecięcy, by wręczyć podopiecznym tych placówek mikołajkowe paczki. Gminną akcję dla najmłodszych wsparły w tym roku DB Cargo, Deko-Tech Sp. z o.o., Fundacja ZGH „Bolesław” oraz OSMA Sp. z o.o. Dzięki środkom pozyskanym przez wójta od sponsorów zakupiono słodkie upominki dla 300 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Bolesławiu, Laskach, Krzykawy i Podlipia oraz Klubu Malucha „Leśna Kraina” w Laskach. Ponieważ w...czytaj więcej

Gminny Mikołaj odwiedził najmłodszych
06.12.2023

Informacja

11.12.2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
01.12.2023

Informacja

07.12.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
28.11.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicachczytaj więcej

Obwieszczenie
28.11.2023

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiuczytaj więcej

Ogłoszenie
24.11.2023

Badania rezonansem magnetycznym na NFZ w Nowym Szpitalu w Olkuszu

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Przeglądzie Olkuskim informujemy, że Gmina Bolesław pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup rezonansu w wysokości 3 500 000,00zł, które przekazała w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego Uchwałą Nr XXVI/258/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 15 kwietnia 2021r. Artykuł poniżej. "Pacjenci z Olkusza i okolic, posiadający skierowania z poradni specjalistycznych, mogą już skorzystać z badań rezonansem magnetycznym w ramach ubezpieczenia NFZ. Poradnia Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Nowym Szpitalu w Olkuszu została otwarta w maju br. W Pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonać można badania:...czytaj więcej

Badania rezonansem magnetycznym na...
23.11.2023

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb. „Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek? W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15...czytaj więcej

Kampania „Już jesteś?” –...
23.11.2023

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku (nowa klauzula informacyjna RODO)

W związku z pojawieniem się nowego zastępcy inspektora ochrony danych, zmianie uległy dane kontaktowe dotychczasowego inspektora ochrony danych. Nowa klauzula informacyjna GOPS w załączniku: - Klauzula informacyjna RODOczytaj więcej

Refundacja podatku VAT za...
17.11.2023

Informacja

22.11.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
17.11.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a)      pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.,  c)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup...czytaj więcej

Zawiadomienie
15.11.2023

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Zawiadamiam iż sprawa dotycząca wydania opinii,...czytaj więcej

Zawiadomienie
15.11.2023

Krzysztof Dudziński z wizytą u Wójta Gminy Bolesław

Do niezwykłego spotkania dwóch samorządowców doszło 14 listopada. Wizytę Wójtowi Gminy Bolesław złożył radny Będzina, do niedawna przewodniczący Rady Miasta. Dwaj panowie Krzysztofowie rozmawiali o wyzwaniach, z jakimi mierzą się ich samorządy, o aktualnych działaniach oraz planach na przyszłość.Niecodzienna wizyta była też okazją do wymiany poglądów. Być może ta znajomość zaowocuje w przyszłości wspólnymi projektami. Wszak Będzin i Bolesław dzieli niecałe 30 km.czytaj więcej

Krzysztof Dudziński z wizytą...
15.11.2023

Informacja

20.11.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.11.2023

Informacja

21.11.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.11.2023

Informacja

17.11.2023 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.11.2023

Dla Niepodległej…

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał. Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały...” Listopad, to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Odwiedzamy groby naszych bliskich, zanosimy kwiaty, palimy znicze. Chcemy w ten sposób okazaćpamięć i szacunek. Wielu z nas zapala znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za Ojczyznę, także za jej niepodległość. Wszak 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości - święto państwowe, które upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę w...czytaj więcej

Dla Niepodległej…
13.11.2023

Kondolencje

Wyrazy najszczerszego  żalu i współczucia dla Rodziny i Przyjaciółczytaj więcej

Kondolencje
09.11.2023

Zaproszenie

Uroczyste Obchody Święta Niepodległości  11.11.2023r.  godz. 13.00 Park w Bolesławiu.czytaj więcej

Zaproszenie

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: