Aktualności

19.06.2020

Rozpoczął się remont ulicy Laskowskiej w Bolesławiu i Bolesławskiej w Kolonii

Rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Bolesław – remont ciągu dróg powiatowych o łącznej długości 1,4 km: ulicy Laskowskiej w Bolesławiu i Bolesławskiej w Kolonii aż do skrzyżowania DK94. Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę oraz wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budowę nowych chodników wraz z przejściami dla pieszych, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, budowę i przebudowę zatok postojowych i autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz budowę kanalizacji deszczowej. Ważnym celem zadania jest też zniesienie barier architektonicznych oraz stworzenie nowego i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia dla...czytaj więcej

Rozpoczął się remont ulicy...
19.06.2020

„GAZ-SYSTEM dla edukacji”

Kolejne komputery trafiły do szkół z naszej gminy. 19 czerwca 2020 roku dyrektorzy: Szkoły Podstawowej w Bolesławiu oraz Zespołów Przedszkolno – Szkolnych w Krzykawie i Podlipiu podpisali protokoły przekazania laptopów i słuchawek oraz odebrali sprzęt komputerowy do nauki zdalnej zakupiony z darowizny (w wysokości 30 tys. złotych) przekazanej przez GAZ-SYSTEM w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” (o którym szerzej pisaliśmy w poprzednim numerze BP). Nowy sprzęt zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom podczas nauki zdalnej, a po jej zakończeniu szkoły będą wykorzystywać go podczas zajęć lekcyjnych. Przypomnijmy, że GAZ-System, prowadzący inwestycje...czytaj więcej

„GAZ-SYSTEM dla edukacji”
19.06.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeńczytaj więcej

Obwieszczenie
18.06.2020

Postanowienie Nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17 czerwca 2020r.

Postanowienie Nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: § 1. Zwołuje się pierwsze...czytaj więcej

Postanowienie Nr 93/2020 Komisarza...
18.06.2020

Informacja

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesław – pokój nr 4 - w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku w godzinach pracy Urzędu.czytaj więcej

Informacja
16.06.2020

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020r.

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza...
16.06.2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej...
15.06.2020

Konkurs PFRON pn. "Tajemnica mojej wyobraźni" do 30 września

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Tytuł Konkursu: Tajemnica mojej wyobraźni UWAGA! Nowy termin składania prac konkursowych: 30 września 2020r. Decyzja Funduszu dotycząca przedłużenia terminu zgłaszania prac jest konsekwencją trwającego w Polsce stanu epidemii. Choć większość placówek wznowiła zajęcia od 24 maja, to ze względu na nowe zasady funkcjonowania zarówno organizatorzy, jak i podopieczni placówek potrzebują więcej czasu na przygotowanie prac...czytaj więcej

Konkurs PFRON pn. "Tajemnica...
15.06.2020

PGNiG dostarczy gaz do fabryki LG Electronics

PGNiG Obrót Detaliczny na mocy umowy z LG Electronics wybuduje stację regazyfikacji i przez 5 lat dostarczy blisko 19 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego (LNG). Paliwo będzie zasilać zakład produkcyjny LG ulokowany na terenie zarządzanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. parku przemysłowego EURO-PARK KOBIERZYCE pod Wrocławiem. – Jesteśmy przekonani, że skroplony gaz ziemny w nadchodzących latach stanie się jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju przemysłu w Polsce. Wykorzystanie tego paliwa gwarantuje nie tylko efektywną produkcję, ale również pozytywny efekt ekologiczny. Biznes coraz przychylniej patrzy na to uniwersalne i tanie rozwiązanie. Ten...czytaj więcej

PGNiG dostarczy gaz do...
15.06.2020

Informacja

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie wkrótce dostępna na stronie Urzędu Gminy Bolesław www.gminaboleslaw.pl.czytaj więcej

Informacja
13.06.2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 czerwca 2020 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 czerwca 2020 rokuczytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w...
12.06.2020

Postanowienie Nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 9 czerwca 2020r.

Postanowienie Nr 76/2020  Komisarza Wyborczego w Krakowie II  z dnia 9 czerwca 2020r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bolesław w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Postanowienie Nr 76/2020 Komisarza...
12.06.2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 11 czerwca 2020 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 11 czerwca 2020 roku Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w...
12.06.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław z dnia 12 czerwca 2020 roku

Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław...
10.06.2020

Ruszył nabór do Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids. Zapraszamy na zajęcia dzieci z terenu naszej gminy

Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids stanowi przestrzeń dla bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dziecka. To miejsce, gdzie dzieci i ich sprawy traktowane są z powagą. Dzięki dużemu zaangażowaniu Wójta Gminy Bolesław Pana Krzysztofa Dudzińskiego udało się stworzyć to wyjątkowe miejsce. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży 0– 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. Podopiecznym świetlicy zapewniamy bezpłatny posiłek i dojazd. W ofercie przewidziano min.: Diagnozę i terapię specjalistyczną (min. psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna w tym: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka mózgu-Metoda Dennisona).„Naukę...czytaj więcej

Ruszył nabór do Centrum...
10.06.2020

Informacja

W dniu 12.06.2020r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Urząd Gminy Bolesław przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do dnia 12.06.2020r. (piątek) w godz. 7:00 do 15:00 Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.06.2020

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020r.

UCHWAŁA NR 161/2020PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 8 czerwca 2020r.w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ...
09.06.2020

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNIENIU

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  ,,KLUCZ’’ realizując zadania zlecone PFRON oferuje wsparcie osobom niepełnosprawnym, posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) i pozostającym bez zatrudnienia, w podjęciu pracy. Zakres oferowanego wsparcia: - opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego; - wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego w podjęciu zatrudnienia; - możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego;- udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; - dodatki aktywizacyjne; - wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Zachęcamy do kontaktu!!! Więcej informacji pod numerem telefonu: 660 462 665  lub  517 219 307czytaj więcej

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W...
09.06.2020

Informacja z dnia 08.06.2020r.

Informacja z dnia 8 czerwca 2020r.  Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Informacja z dnia 08.06.2020r.
08.06.2020

Informacja

W dniu 12.06.2020 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
08.06.2020

Informacja

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Urząd Gminy Bolesław przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do dnia 12.06.2020r. (piątek) w godz. 7:00 do 15:00 Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.06.2020

Informacja

Informacja PKW o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Informacja
08.06.2020

TERYTORIALSI WZNOWILI SZKOLENIE I SZUKAJĄ SPECJALISTÓW

Po trzech miesiącach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) wznawiają szkolenie i przygotowują się do przyjęcia nowych ochotników. Szukają także wysoko wykwalifikowanych specjalistów w określonych specjalnościach.   Szkolenie Pierwsze szkolenia w tym roku dla przyszłych żołnierzy 11 MBOT miały się odbyć już w marcu. Sytuacja epidemiologiczna, która zapanowała w kraju spowodowała zmianę modelu funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Po niemal 100 dniach działań przeciwko COVID-19 małopolska Brygada wznawia szkolenia rotacyjne oraz przygotowuje się do szkolenia podstawowego dla osób, które do tej pory nie...czytaj więcej

TERYTORIALSI WZNOWILI SZKOLENIE I...
05.06.2020

Wznawiamy szkolenia wojskowe

Informujemy, że w Wojsku Polskim ruszają szkolenia rezerwistów. Dzięki podpisanej decyzji Ministra Obrony Narodowej priorytetem będą zgłoszenia ochotników, którzy w czasie epidemii koronawirusa utracili pracę. Czekamy w WKU na osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz służby przygotowawczej. Więcej informacji pod nr telefonów: ćwiczenia wojskowe tel. 261 13 44 37służba przygotowawcza tel. 261 13 48 03. Więcej informacji na stronie - https://wkukrakow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/wznawiamy-szkolenia-wojskowe/czytaj więcej

Wznawiamy szkolenia wojskowe
05.06.2020

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy. Mała i duża modernizacja Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników należy modernizacja gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja małych gospodarstw. Do 30 czerwca można ubiegać się o pomoc na zakup maszyn rolniczych, inwestycje poprawiające efektywność produkcji czy zabezpieczające przed suszą. Małe gospodarstwo może...czytaj więcej

Dla rolników: w ARiMR...

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 18°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: