Aktualności

04.11.2022

Droga dojazdowa do pól

We wrześniu br. zakończyła się realizacja zadania pn. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ”Droga dojazdowa do pól w Podlipiu nr działki 609 o długości 220mb”. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego. Bezzwrotna dotacja w kwocie 30 000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 65 922,07 zł zostały przeznaczone na remont drogi dojazdowej do pól w Podlipiu, który był konieczny ze względu na liczne spękania nawierzchni oraz ubytki w poboczach.czytaj więcej

Droga dojazdowa do pól
04.11.2022

Pas zieleni w Bolesławiu w trakcie metamorfozy

Pas zieleni wzdłuż ulicy Głównej w Bolesławiu (od przystanku w okolicach kościoła polskokatolickiego do wysokości budynku remizy OSP) na zlecenie Zarządu Drogowego w Olkuszu, w porozumieniu z Urzędem Gminy Bolesław jest ponownie zagospodarowywany. Latem wszystkie rośliny zostały wykopane, przebrane i przygotowane do ponownego sadzenia. Nadmiar ziemi spod roślin został wywieziony, a podłoże odchwaszczone. Drzewka są przesadzane i podparte solidnymi palikami. Dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego zostaną dosadzone nowe klony w miejsce uschniętych lub wcześniej usuniętych. W dolnej partii zieleńców wykonawca posadzi przygotowane przez okres letni tawuły.czytaj więcej

Pas zieleni w Bolesławiu...
04.11.2022

Zmiany załącznika do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

    W związku z wejściem w życie 1 listopada 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 października 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2226) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, informujemy, że zmianie uległ załącznik do wyżej wymienionego wniosku. Załącznik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym...czytaj więcej

Zmiany załącznika do wniosku...
04.11.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
03.11.2022

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami do ustawy o dodatku węglowym zamieszczonymi poniżej. 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie...czytaj więcej

Zmiany w ustawie o...
03.11.2022

Nowy ciąg pieszo - rowerowy w Bolesławiu

Rozpoczęło się zadanie, realizowane na zlecenie Zarządu Drogowego w Olkuszu, które obejmuje przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1068K ul. Głównej w Bolesławiu na długości około 0,5 km (tj. od remizy OSP w Bolesławiu do skrzyżowania z ul. Kluczewską) zgodnie z dokumentacją techniczną. W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty ziemne koparkami, ręczne formowanie nasypów, rozbiórka chodników, rozebranie i ułożenie krawężników, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, humusowanie, obsianie skarp, demontaż i montaż koszy na śmieci, demontaż i montaż...czytaj więcej

Nowy ciąg pieszo -...
02.11.2022

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

PROGRAM  „Opieka wytchnieniowa”  Edycja 2023  Realizacja 01.01.2023 – 31.12.2023  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad:  1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  2) osobami posiadającymi:  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...czytaj więcej

Program „Opieka wytchnieniowa” -...
31.10.2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  Edycja 2023  Realizacja 01.01.2023 – 31.12.2023  Dla kogo?  1. Dzieci do 16-go roku życia, mieszkańcy Gminy Bolesław z orzeczeniem o niepełnosprawności  2. Osoby powyżej 16-go roku życia posiadające orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  Cel programu:  • prowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; ...czytaj więcej

Program „Asystent osobisty osoby...
31.10.2022

Budowa obwodnicy Bolesławia

Zapraszamy do obejrzenia filmu z ostatniego etapu budowy nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław.czytaj więcej

Budowa obwodnicy Bolesławia
27.10.2022

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W związku z trwającą procedurą legislacyjną przepisów regulujących dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego informujemy, że po ich wejściu w życie Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz i Trzyciąż przystąpią do programu dystrybucji węgla własnymi siłami lub z wykorzystaniem istniejących już składów węgla. Jesteśmy zdeterminowani, by w tym trudnym czasie dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić naszym Mieszkańcom zakup węgla po preferencyjnej cenie. Pracujemy nad szczegółowymi rozwiązaniami, związanymi z logistyką całego przedsięwzięcia, żeby – po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym...czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKUPU...
27.10.2022

Komunikat w sprawie punktów paszportowych

W pierwszej połowie listopada – w wybranych dniach – nie będzie możliwości złożenia wniosków paszportowych ani odbioru paszportów. Ograniczenia w działalności wszystkich punktów wynikają z koniecznych zmian technicznych. Poprzedzać one będą wejście w życie nowej ustawy, która przyniesie też usprawnienia w pozyskiwaniu dokumentów paszportowych. Zmiany dotyczące punktów paszportowych w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Od godz. 14.00 8 listopada 2022 roku do 10 listopada – w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie – nie będzie możliwości składania wniosków paszportowych oraz odbioru paszportów. Jedynie w pilnych sytuacjach będzie można otrzymać wyłącznie paszport...czytaj więcej

Komunikat w sprawie punktów...
26.10.2022

Powrót do zdrowia

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy? Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo! Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: (22)50 55 600 oraz 507 966 499. E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000835404...  Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.plczytaj więcej

Powrót do zdrowia
26.10.2022

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

 Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap! Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli...czytaj więcej

Obywatelski monitoring funduszy europejskich
25.10.2022

LGD

Szanowni Państwo, W związku z nowym okresem programowania w Unii Europejskiej przystąpiliśmy do budowania nowej strategii naszej Lokalne Grupy Działania Nad Białą Przemszą. Jesteśmy w szczególnym momencie – do dotychczasowego składu gmin tworzących nasze LGD tj. Bukowno, Bolesław, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom) przystąpiły kolejne gminy: Iwanowice, Jerzmanowice-Przegina, Skała, Sułoszowa. Przystępując do pracy nad nową strategią chcemy poznać Twój – mieszkańca, przedsiębiorcy, lidera organizacji pozarządowej - pomysł na wspólny rozwój naszego obszaru. Poświęć - proszę - kilka minut i wspólnie z nami zastanów się nad tym co nas łączy, co...czytaj więcej

LGD
24.10.2022

Informacja

Bolesław, dnia 24.10.2022r. G.6840.5.2022 I N F O R M A C JA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 21.10.2022r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlipiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 21.10.2022r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Działka nr 599/3 o pow. 0,9267 ha położona w Podlipiu, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00042970/0. III. Liczba osób dopuszczonych oraz...czytaj więcej

Informacja
21.10.2022

Informacja

24.10.2022r. o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury –             ul. Główna 55 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.10.2022

Informacja

24.10.2022r. o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury –                ul. Główna 55 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.10.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 24 października 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław, c) zmiany Uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego (z późn. zm.), d) rozpatrzenia petycji, e) zmiany załącznika do Uchwały Nr XLV/422/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia...czytaj więcej

Zawiadomienie
19.10.2022

Zmiana uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego

W związku z przyjęciem w dniu 26 września br. Uchwały nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/452/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski), zmieniają się daty graniczne umożliwiające eksploatację pozaklasowych urządzeń grzewczych. Tym samym, urządzenia niespełniające parametrów emisji i sprawności co najmniej klasy 3, zgodnych z normą PN-EN 303-5:2012, mogą być eksploatowane do 30 kwietnia 2024 roku. Termin ten...czytaj więcej

Zmiana uchwały antysmogowej dla...
17.10.2022

Konsultacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Zarządzeniem Nr 0050.139.2022 z dnia 13.10.2022 r. Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Konsultacje prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji....czytaj więcej

Konsultacje
17.10.2022

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 14.10.2022r. OŚ.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Ujkowie Starym, gm. Bolesław”, które będzie realizowane na części działki nr ewid. 1618/76...czytaj więcej

Obwieszczenie
13.10.2022

Chorujesz na cukrzycę

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu? Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo! Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: (22)50 55 600 oraz 507 966 499. E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL   Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.plczytaj więcej

Chorujesz na cukrzycę
13.10.2022

Aktywna rezerwa

Ruszają pierwsze powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej żołnierzy rezerwy, którzy będą pełnić służbę w ramach aktywnej rezerwy. Nowa forma służby to idealne rozwiązanie dla osób, które w przeszłości były związane z armią, a obecnie w dalszym ciągu chcą w niej służyć! Ustawa o Obronie Ojczyzny wprowadziła nowe formy służby wojskowej m.in. służbę w ramach aktywnej rezerwy. Tworzą ją osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski...czytaj więcej

Aktywna rezerwa
13.10.2022

Informacja

18.10.2022r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.  tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.10.2022

Informacja

17.10.2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

31 stycznia Temperatura: 1°C Wiatr: 22 km/h,

Kalendarz

imieniny: