Aktualności

01.06.2021

Kolejne sukcesy Oskara

W dniach 22 i 23 maja 2021r. w Katowicach odbył się IV Ju Jitsu Silesian Open. Turniej zorganizowany przez Śląski Związek Ju-Jitsu rozgrywany był na 4 matach. - Konkurencje rozegrane: Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system - Liczba klubów: 46 - Liczba zawodników: 522 - Stoczone pojedynki: 929 Gminę Bolesław reprezentował zawodnik UKS Husaria Bolesław Oskar Drzewiecki, który wywalczył: – II miejsce - Fighting bez I Fazy (U10) - kat. +42kg – II miejsce - Ne waza (U10) - kat. +42kg Składamy gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów...czytaj więcej

Kolejne sukcesy Oskara
01.06.2021

Informacja

W dniu 04.06.2021 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
31.05.2021

Informacja

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę robót budowlanych do rekultywacji terenów zajętych na potrzeby budowy gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń w załączeniu przekazujemy prezentację dotyczącą tematu rekultywacji, zdawania nieruchomości, procesu odszkodowawczego oraz strefy kontrolowanej. Dział Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji Pion Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklanyczytaj więcej

Informacja
31.05.2021

Informacja

W dniu 04.06.2021r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
28.05.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GL.ZUZ.2.4210.23.2021.TL RKW-2021-8492 z dnia 20 maja 2021r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Drogowemu w Olkuszu, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław”czytaj więcej

Obwieszczenie
27.05.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa relacji Zederman-Tworzeń od ul. Fabrycznej do ul. Księża Droga, realizowanego na działkach o nr ewid. 658/6, 658/7, 658/8 obręb 0005 Krzykawka, jednostka ewidencyjna 121203_2, w gminie Bolesławczytaj więcej

Obwieszczenie
26.05.2021

MOTOCYKLIŚCI WETERANI UPAMIĘTNILI KOLEGÓW

14 maja odbył się II Rajd Motocyklowy Weteranów. Uczestniczyli w nim żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) oraz 5 batalionu dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. II Rajs Motocyklowy Weteranów rozpoczął się w godzinach porannych na parkingu GOSz Pasternik. Po modlitwie o szczęśliwą i bezpieczną podróż udzielonej przez kapelana ppor. Jarosława CHLEBDA z 111 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 11MBOT oraz udzielonym instruktażu, kolumna motocyklistów udała się w drogę do miejsca doczesnego spoczynku kpr. Grzegorza NOSEK, który zginął 12.09.2004 r. podczas III Zmiany PKW Irak, był żołnierzem 6 kompani zaopatrzenia...czytaj więcej

MOTOCYKLIŚCI WETERANI UPAMIĘTNILI KOLEGÓW
26.05.2021

Informacja

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 maja 2021r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptakówczytaj więcej

Informacja
26.05.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatuczytaj więcej

Ogłoszenie
25.05.2021

Rozpoczęcie prac budowlanych w gminie Bolesław

1 czerwca 2021r. w gminie Bolesław, na terenie działek wskazanych w decyzji lokalizacyjnej Wojewody Małopolskiego, rozpocznie się budowa rurociągu paliwowego Boronów–Trzebinia. Pierwsze prace związane będą z przeglądem saperskim oraz analizą archeologiczną. Następnie przetransportowane zostaną sprzęt budowlany i materiały niezbędne do realizacji inwestycji. Kolejnym etapem będą roboty ziemne (w tym m.in. zdjęcie i zabezpieczenie warstwy humusu). Informujemy, że prace będą wykonywane w godzinach 7-20. Realizacji może towarzyszyć hałas oraz inne utrudnienia, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Prace budowlane prowadzone będą przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG...czytaj więcej

Rozpoczęcie prac budowlanych w...
24.05.2021

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

W dniu 21.05.2021 r. Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Klubie dziecięcym "Leśna Kraina". Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 23.040,00 zł.czytaj więcej

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego...
24.05.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27.05.2021 r. o godz. 9.15 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
24.05.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 27.05.2021 r. o godz. 9.15 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
24.05.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 1000 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego, c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego, d) kierunków działania Wójta Gminy Bolesław w zakresie ochrony zdrowia, e) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji...czytaj więcej

Zawiadomienie
20.05.2021

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
19.05.2021

Rozpoczęcie głosowania w ramach 5 edycji BO Małopolska 2021

Rozpoczął się właśnie najważniejszy etap 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – głosowanie Małopolan. Od 14 maja mieszkańcy naszego Województwa mogą oddawać swoje głosy na ponad 230 interesujących inicjatyw zgłoszonych do tego projektu. Głosowanie potrwa do 14 czerwca br., natomiast ostateczne jego wyniki poznamy do 22 października br. Zadania, które zdobędą największą liczbę głosów, będą realizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kolejnym roku. W tym roku, w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego głosować może każdy mieszkaniec, który skończył 16 lat. Każda uprawniona do głosowania osoba ma 1 głos,...czytaj więcej

Rozpoczęcie głosowania w ramach...
19.05.2021

Sprzęt komputerowy dla szkół

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Gmina Bolesław podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bolesław poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19....czytaj więcej

Sprzęt komputerowy dla szkół
17.05.2021

Małopolscy terytorialsi wspierają seniorów i kombatantów w procesie szczepień

W połowie stycznia 2021 r. ruszyła rejestracja szczepień seniorów przeciw Covid-19. W tym samym miesiącu Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły całodobową infolinię wsparcia dla seniorów pod numerem 800 100 115. Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) włączyli się w pomoc seniorom, w tym kombatantom i ich rodzinom. Terytorialsi wspierają procedurę szczepień, od rejestracji do transportu włącznie. Szczepienia Mając na uwadze wiek i sytuację epidemiczną w kraju żołnierze 11 MBOT zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewniają seniorom, w tym kombatantom pomoc w procesie szczepień. Kiedy w naszym kraju rozpoczęto proces szczepień...czytaj więcej

Małopolscy terytorialsi wspierają seniorów...
17.05.2021

Informacja

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiegoczytaj więcej

Informacja
13.05.2021

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021.Celem Nagrody Gospodarczej jest nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.   Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:•    mikro przedsiębiorca,•    mały przedsiębiorca,•    średni przedsiębiorca,•    duży przedsiębiorca. Laureatów Nagrody wskaże Małopolska Rada Gospodarcza, grono ekspertów – praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni. Laureaci otrzymują statuetkę Nagrody...czytaj więcej

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego
13.05.2021

W OŚWIĘCIMIU POWSTAJE NOWY BATALION WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Rozpoczął się proces formowania 112 batalionu lekkiej piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT). Szeregi zasilają już pierwsi żołnierze. Batalion stacjonował będzie w kompleksie koszarowym na Osiedlu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Lokalizacja Do Małopolskiej Brygady dołączy kolejny batalion lekkiej piechoty. Powstaje on w stolicy subregionu Małopolski Zachodniej. Stałym miejscem dyslokacji  pododdziału będzie kompleks koszarowy na Osiedlu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Obszar odpowiedzialności batalionu to zachodnio-południowe powiaty województwa małopolskiego. Batalion lekkiej piechoty w Oświęcimiu jest drugim w strukturach małopolskiej brygady i po pełnym ukompletowaniu będzie liczył około 700...czytaj więcej

W OŚWIĘCIMIU POWSTAJE NOWY...
13.05.2021

Małopolski Dzień Uczenia się (MDU)

8 czerwca przypada Małopolski Dzień Uczenia się (MDU). Do tej pory wydarzenie to składało się z różnych form szkoleń, spotkań, imprez plenerowych związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Jednak w obecnych czasach, kiedy dostęp do wiedzy jest praktycznie nieograniczony – uczenie się przez filmy czy podcasty jest czymś naturalnym, postanowiliśmy zmienić formułę naszego wydarzenia. Zapraszamy zatem do wspólnej akcji informacyjno-promocyjnej, podkreślającej wagę rozwoju i uczenia się przez całe życie, umiejętności niezwykle poszukiwanej przez pracodawców. Przekonajmy wspólnie Małopolan, że nieustanny rozwój jest koniecznością! W tym roku motyw przewodni MDU to: „Postaw...czytaj więcej

Małopolski Dzień Uczenia się...
13.05.2021

PGNiG pomaga firmom przy obowiązkowym audycie energetycznym

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej, duże przedsiębiorstwa w Polsce są zobowiązane do wykonania audytu energetycznego. Większość musi go przeprowadzić jeszcze w tym roku. Mogą przy tym skorzystać ze wsparcia PGNiG. Eksperci firmy pomogą zidentyfikować strukturę zużycia energii przedsiębiorstwa i wskażą rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej. – Stale rozwijamy ofertę o usługi związane ze sprzedażą i wykorzystaniem energii. Od pewnego czasu spółki z Grupy PGNiG proponują przedsiębiorstwom przeprowadzenie audytu energetycznego. Dzięki niemu, oprócz wypełnienia ustawowego obowiązku, duże firmy mogą osiągnąć konkretne korzyści w zakresie oszczędzania energii oraz podniesienia swojej...czytaj więcej

PGNiG pomaga firmom przy...
11.05.2021

„Mamo! Mamo! Mammobus!”

Mammografia w mammobusie Dla kogo: Zapraszamy ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia: » to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne; » umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; » jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; » wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placówce...czytaj więcej

„Mamo! Mamo! Mammobus!”
11.05.2021

PODPISANIE POROZUMIENIA 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11 MBOT) z Krakowa podpisała porozumienie w sprawie współdziałania z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w Krakowie. Przed żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową czekają nowe możliwości i wyzwania szkoleniowe. Porozumienie W środę 5 maja 2021 r. Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ podpisał porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy małopolską Brygadą, a KW PSP Krakowie reprezentowaną przez st. bryg. mgr inż. Piotra FILIPKA. Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości dla każdej ze stron i pozwala na wdrożenie nowych rozwiązań szkoleniowo – organizacyjnych. Porozumienie...czytaj więcej

PODPISANIE POROZUMIENIA 11 MAŁOPOLSKIEJ...

Pogoda

28 lipca Temperatura: 29°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: