Aktualności

04.01.2024

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.  Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce...czytaj więcej

Dodatek osłonowy w 2024 roku
04.01.2024

Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne NIE ULEGA ZMIANIE ! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (25zł). Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Liczba mieszkańców Opłata za 1 m-c Wysokość 1 RATY (za dwa miesiące) 1 25,00 zł 50,00 zł 2 50,00 zł 100,00 zł 3 75,00 zł 150,00 zł 4 100,00 zł 200,00 zł 5 125,00 zł 250,00 zł 6 150,00 zł 300,00 zł 7 175,00 zł 350,00 zł itd....czytaj więcej

Informacja
04.01.2024

Aplikacja „MOJE ODPADY”

Informujemy, że aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bolesław jest dostępny w aplikacji na telefon „MOJE ODPADY”. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie. Pobierz aplikację i korzystaj z harmonogramu w Twoim telefonie. www.moje-odpady.plczytaj więcej

Aplikacja „MOJE ODPADY”
02.01.2024

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEwyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), art. 11, art. 13, art. 15 ust.2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 18 ust. 2 i art.190 ust. 1...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.12.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 29.12.2023r.  OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLII/414/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki  z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.12.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
29.12.2023

Bezpieczna Małopolska – Etap 2  samochody Ochotniczej Straży Pożarnej​

Gmina Bolesław jako Partner w projekcie „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych - zakupiła nowy, lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Krzykawie. Całkowita wartość samochodu: 275.200,00 PLN  Kwota dofinansowania (EFRR 85%): 233.920,00 PLN  Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 27.520,00 zł  Wkład własny Gminy wyniósł 13.760 zł. Samochód wyposażony w najpotrzebniejszy sprzęt został odebrany i przekazany w dniu...czytaj więcej

Bezpieczna Małopolska – Etap...
29.12.2023

Informacja

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacjiczytaj więcej

Informacja
28.12.2023

Informacja

Informujemy, że 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Bolesław do godziny 11:00. Po tym czasie nie będzie możliwe przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego. Powyższe ograniczenie jest związane z wdrożeniem 29 grudnia 2023 r. nowej wersji systemu służącego do obsługi dowodów osobistych, zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.czytaj więcej

Informacja
27.12.2023

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

700 340,00 PLN tyle w ramach naboru 3/2023 - Operacje indywidualne - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej trafi do Gmin oraz Stowarzyszeń obszaru LGD „Nad Biała Przemszą” 1. BRACTWO SZKOLNE NA RZECZ BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWAŚNIOWIE - „Zagospodarowanie strefy aktywności dla najmłodszych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym”2. Gmina Krzeszowice - Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze3. Gmina Bukowno - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Wiejskiej w Bukownie Gratulujemy                  ...czytaj więcej

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej...
27.12.2023

NORDIC WALKING – Klucz integracji, współpracy i promocji!

Jednym z głównych celów Lokalnej Grupy Działania „Nad Biała Przemszą” jest współpraca pomiędzy lokalnymi instytucjami w takich dziedzinach jak edukacja, kultura, gospodarka czy ochrona środowiska. Realizowanie powyższych działań możliwe jest dzięki aktywnej współpracy partnerów z różnych sektorów, w związku z czym LGD „Nad Biała Przemszą” wyznaczyła sobie role instytucji, która będzie łączyć aktywności różnych podmiotów i wspólnie z nimi koordynować realizację projektu współpracy. Niezmiernie miło jest nam poinformować iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania podpisała umowę na realizacje projektu współpracy, którego celem jest zwiększenie oferty aktywnego i zdrowego spędzenia czasu wolnego...czytaj więcej

NORDIC WALKING – Klucz...
21.12.2023

Informacja o terminach wywozu odpadów komunalnych w 2024r.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2024r.czytaj więcej

Informacja o terminach wywozu...
21.12.2023

Podziękowań czas

Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia oraz koniec roku jest świetnym momentem do podsumowania dotychczasowych działań. Jest to też idealny czas, aby podziękować za okazaną pomoc i wsparcie.  Grudniowe dwa spotkania z włodarzami gmin: Klucze oraz Bolesław zapadną w naszej pamięci na długi czas. Delegacje PSONI odwiedziły pana Norberta Bienia oraz Krzysztofa Dudzińskiego, aby złożyć bożonarodzeniowe życzenia oraz przekazać wyrazy wdzięczności za wsparcie na rzecz PSONI, w szczególności za wsparcie w zakresie działań na rzecz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach.  „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro,...czytaj więcej

Podziękowań czas
21.12.2023

Informacja

W dniu 22.12.2023r. Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
21.12.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 15.12.2023r. OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLII/414/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki  z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją...czytaj więcej

Ogłoszenie
20.12.2023

Informacja

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
20.12.2023

Życzenia Świąteczne

             czytaj więcej

Życzenia Świąteczne
20.12.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a)      nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa własności nieruchomości złożonej z działek nr 1609 i 1610 położonych w obrębie ewidencyjnym Bolesław, gmina Bolesław, b)     nabycia na rzecz Gminy Bolesław nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym złożonej z działki nr 1608 położonej w obrębie ewidencyjnym Bolesław, gmina Bolesław, c)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,...czytaj więcej

Zawiadomienie
19.12.2023

Młody zawodnik ju-jitsu znów z sukcesami

W dniu 10.12.2023 na hali MOSIR Katowice przy ul. Alfreda 1 odbył się Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach wiekowych U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U21, Senior, Masters. Podsumowanie liczbowe turnieju: - Konkurencje rozegrane podczas Pucharu Polski w Ju-Jitsu Sportowym: Fighting, Fighting Bez I Fazy, Ne-waza, Ne-waza No gi, Duo System. - Liczba klubów: 42 - Liczba zawodników: 310 - Liczba startów: 391 - Stoczone pojedynki: 484 Oskar Drzewiecki zawodnik UKS Husaria Bolesław oraz Rio Grappling Dąbrowa Górnicza po ciężkich i zaciętych walkach wywalczył: –...czytaj więcej

Młody zawodnik ju-jitsu znów...
19.12.2023

JUBILEUSZ 50- LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 18 grudnia 2023 roku w Bolesławskim Dworze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla par małżeńskich obchodzących Jubileusz „Złotych Godów”- 50 – lecia związku małżeńskiego. „Złote Gody” – to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego w miłości i wierności małżeńskiej, wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i w trosce wychowania dzieci, wnuków czy też prawnuków. Miłość jest takim stanem, w którym szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek, a prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania. W naszym kraju z wielkim szacunkiem i uznaniem otacza się takie...czytaj więcej

JUBILEUSZ 50- LECIA POŻYCIA...
18.12.2023

To piękna chwila, bo spotykamy się razem…

IV Wigilia dla mieszkańców Gminy Bolesław „To właśnie tego wieczoru, Gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, Przy stołach są miejsca dla obcych, Bo nikt być samotny nie może…” Emilia Waśniowska To była wigilia dla wszystkich mieszkańców, okazja do spotkania i wspólnego kolędowania. 15 grudnia 2023 roku w bolesławskim parku było świątecznie, radośnie i uroczyście. Zaproszonych gości i mieszkańców gminy Bolesław powitał Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Podziękował wszystkim za przybycie na gminną Wigilię i złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, pełnych życzliwości i miłości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym...czytaj więcej

To piękna chwila, bo...
14.12.2023

Informacja

18.12.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
14.12.2023

Informacja

19.12.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
14.12.2023

Informacja

18.12.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.12.2023

ANKIETA – badanie opinii i satysfakcji Beneficjentów LGD „Nad Białą Przemszą”

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie opinii Beneficjentów na temat efektywności działalności biura, jak i pracowników LGD „Nad Białą Przemszą”. Zawarcie w ankiecie uwag i opinii pozwoli udoskonalić funkcjonowanie i działalność biura LGD. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: http://ankieta.decydujmyrazem.org.pl/index.php/995984/lang-pl Serdecznie pozdrawiamy,Biuro LGD "Nad Białą Przemszą"ul. Skalska 20  32-340 Wolbromtel. 32/724 25 23czytaj więcej

ANKIETA – badanie opinii...

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: