Aktualności

30.04.2024

Organy w bolesławskim kościele zamilkły na rok

W niedzielę, 28 kwietnia, organy Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu zabrzmiały po raz ostatni przed remontem. Na renowację instrumentu gmina Bolesław pozyskała blisko milion złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W kwietniu b.r. została podpisana umowa z wykonawcą: firmą Orgelbau Kaczmarczyk. Katarzyna Kaczmarczyk z Zabrza, specjalizującą się w budowie i konserwacji organów piszczałkowych i kościelnych. Większość prac konserwacyjnych zostanie przeprowadzonych w pracowni wykonawcy, dlatego instrument został zdemontowany i przewieziony do Zabrza. W zakresie prospektu organowego konserwacja obejmować będzie zabiegi związane...czytaj więcej

Organy w bolesławskim kościele...
30.04.2024

Postanowienie

Postanowienie Nr 492/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Bolesław  Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) postanawiam, co następuje: §1. Zwołać I sesję nowo wybranej Rady Gminy Bolesław na kadencję 2024 – 2029 w dniu 6 maja 2024 roku o godz. 14.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu, ul. Główna 55. §2. Ustalić porządek obrad:1.    Otwarcie...czytaj więcej

Postanowienie
30.04.2024

Informacja

Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa a nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki . W Gminie Bolesław został złożony wniosek na „Zadanie Aktywny Orlik”. Celami programu są: - Stworzenie warunków do udostępnienia infrastruktury sportowej na terenie gminy tj. szkolnej oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego Orlik, - Stworzenie warunków dla aktywizacji społeczności lokalnej, - Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Zadanie to będzie realizowane od maja 2024 roku do 30 listopada 2024 roku. Udział w zajęciach i wydarzeniach realizowanych w ramach zadania...czytaj więcej

Informacja
26.04.2024

Informacja

W dniu 02.05.2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.04.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolesławiu ul. Główna 96, 32-329 Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
26.04.2024

Informacja

INFORMACJA  W dniu 2 maja 2024r. (tj.czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.04.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu, Podlipie 153, 32-329 Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
23.04.2024

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
19.04.2024

Kompostowniki dla mieszkańców gminy

Gmina Bolesław otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 000,00 zł na zadanie w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy. Umowa na udzielenie dotacji została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Bolesław w dniu 20 marca 2024r. W ramach zadania zakupione zostaną kompostowniki wykonane z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu o minimalnej pojemności 720 l. Zakupione kompostowniki zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców na podstawie umów użyczenia. „Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”czytaj więcej

Kompostowniki dla mieszkańców gminy
19.04.2024

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania częściowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o przystąpieniu do sporządzania częściowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w obrębie miejscowości: Krzykawka, Krzykawa, Krze, Ujków Nowy, Podlipie i Krążek wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoczytaj więcej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do...
19.04.2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu.czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
17.04.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godz. 11.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a)     zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,  b)     rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bolesław. Przewodniczący Rady   /-/ mgr Ewa Dychtoń Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym....czytaj więcej

Zawiadomienie
16.04.2024

Uwaga Koła Gospodyń Wiejskich!

Zapraszamy do udziału i zaprezentowania kulinarnych tradycji Waszych regionów w IX edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”! Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej...czytaj więcej

Uwaga Koła Gospodyń Wiejskich!
16.04.2024

Komunikat

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi przynęta o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierająca wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwono-fioletowego. ZALECENIA:1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki;2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi,...czytaj więcej

Komunikat
16.04.2024

Aplikacja „MOJE ODPADY”

Informujemy, że aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bolesław jest dostępny w aplikacji na telefon „MOJE ODPADY”. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie. Pobierz aplikację i korzystaj z harmonogramu w Twoim telefonie. www.moje-odpady.plczytaj więcej

Aplikacja „MOJE ODPADY”
15.04.2024

Informacja

22.04.2024 roku o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.04.2024

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2440732,informacja-o-wyniku-przetargu-pisemnego-dotyczacego-sprzedazy-samochodu-specjalnego-pozarniczego-ive.htmlczytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu
15.04.2024

Informacja

22.04.2024 roku o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.04.2024

Informacja

22.04.2024 roku o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.04.2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego [WYCIĄG]czytaj więcej

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W...
12.04.2024

Informacja

15.04.2024 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.04.2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego [WYCIĄG]czytaj więcej

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W...
12.04.2024

Informacja

Bolesław, dnia 12.04.2024r. G.6840.3.2023 I N F O R M A C JA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 12.04.2024r.na sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii,stanowiącej własność Gminy Bolesław I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 12.04.2024r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 639/3 o pow. 0,0625 ha położona w Kolonii, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00066859/0. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w...czytaj więcej

Informacja
10.04.2024

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r.o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczychczytaj więcej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
09.04.2024

Oskar Drzewiecki z nagrodą Starosty Olkuskiego

5 kwietnia 2024 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za rok 2023. Do sali konferencyjnej olkuskiego starostwa przybyli przedstawiciele środowiska sportowego z Powiatu Olkuskiego, w tym zawodnicy, trenerzy oraz działacze, którzy w minionym roku wyróżnili się wyjątkowymi osiągnięciami. Wręczenia nagród dokonał Starosta Olkuski, Bogumił Sobczyk, w asyście Wicestarosty Pauliny Polak, radnych Rady Powiatu reprezentujących Komisję ds. Edukacji i Kultury Fizycznej i Turystyki: Rafała Soleckiego (Przewodniczący) i Marty Dziury oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego i Sekretarza Gminy Klucze Daniela Hickiewicza. W wydarzeniu uczestniczyła również Joanna...czytaj więcej

Oskar Drzewiecki z nagrodą...

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: