Aktualności

24.11.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolesław,d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.11.2022

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym - PRZYPOMNIENIE

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła. Termin złożenia wniosku o przyznanie dodatku węglowego upływa w dniu 30.11.2022 r....czytaj więcej

Zmiany w ustawie o...
23.11.2022

Informacja

29.11.2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury – ul. Główna 55  tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.11.2022

Informacja GDDKiA

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-25.11.2022r.  będą trwały utrudnienia  związane z  remontem nawierzchni na DK 94 w miejscowości Bolesław  na odcinku w km 289+950- 290+790 jezdnia  prawa (na kierunku do Olkusza) polegającego na sfrezowaniu warstwy ścieralnej i ułożeniu dwóch warstw nawierzchni . Prace odbywać się będą zgodnie z przedłożonym harmonogramem przez Wykonawcę robót- konsorcjum : EUROVIA Polska S.A. ul. Irysowa 1 Bielany Wrocławskie, 55-400 Kobierzyce–Lider, Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7 87-800 Włocławek – Partner, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Madrocar Ryszard Maślanka ul. Podlesie 131, 32-052 Radziszów – Partner....czytaj więcej

Informacja GDDKiA
22.11.2022

Obwodnicą do Bukowna

Dobiegła końca inwestycja prowadzona przez Zarząd Drogowy w Olkuszu pn. „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław. To „obwodnica” Bolesławia, na którą Wójt Gminy Bolesław pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 7 500 000 zł, co stanowi koszty budowy wraz z nadzorami: autorskim i inwestorskim. Inwestycja zlokalizowana została na działkach będących własnością powiatu oraz ZGH „Bolesław” w Bukownie. Należy zaznaczyć, że - w celu zmniejszenia kosztów inwestycji, na pisemną prośbę władz gminy -...czytaj więcej

Obwodnicą do Bukowna
22.11.2022

„ZŁOTE GODY” W GMINIE BOLESŁAW

W  dniu 18 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej Gminie uroczystość Jubileuszu 50–lecia  pożycia małżeńskiego.  Jubilaci obchodzący „Złote Gody” zostali uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalami Róży”.  W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.  Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta, to nabiera ona szczególnego znaczenia. Dostojni Jubilaci, zawierając 50 lat temu związek małżeński, z ufnością przyrzekali sobie dzielić razem dobre i złe chwile. Nie byłoby możliwe wytrwanie w złożonym przyrzeczeniu bez uczucia miłości. Życie bez miłości...czytaj więcej

„ZŁOTE GODY” W GMINIE...
22.11.2022

Informacja

28.11.2022r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.  tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.11.2022

informacja

28.11.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

informacja
21.11.2022

Informacja

25.11.2022r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.11.2022

Małopolskie Remizy 2022

W dniu 28 października 2022 r. zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku remizy OSP w Krzykawie” w ramach Programu pn. „Małopolskie Remizy 2022” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Główny zakres prac obejmował montaż nowego kotła gazowego o mocy 90 kW wraz z przebudową instalacji gazowej, przewodu kominowego oraz inne roboty towarzyszące. Konieczna była również wymiana drzwi i okien w pomieszczeniu kotłowni na przeciwpożarowe. Gmina Bolesław w ramach projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 41 500 zł. Koszt kwalifikowany zadania...czytaj więcej

Małopolskie Remizy 2022
17.11.2022

Rusza konkurs internetowy Mamy FIOła na Małopolskę

Tegoroczna edycja Małopolska Lokalnie dobiega końca. Teraz czas na ruch internautów – zagłosuj, wybierz najlepszą Twoim zdaniem inicjatywę lokalną. Głosowanie trwa od 14 do 27 listopada do godziny 12.00. Każdego dnia można oddać 1 głos. Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie "Mamy FIO-ła na Małopolskę", czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Małopolska Lokalnie. W roku 2022 zrealizowano 89 inicjatyw, z czego dwie na terenie powiatu olkuskiego. W działania projektowe zaangażowanych było wielu mieszkańców naszego powiatu, nastąpiły realne zmiany...czytaj więcej

Rusza konkurs internetowy Mamy...
17.11.2022

PUE ZUS

Od stycznia 2023 r. PUE ZUS obowiązkowe dla wszystkich płatników składek Od nowego roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dotychczas taki obowiązek mieli jedynie płatnicy składek rozliczających składki za więcej niż pięć osób. Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu na PUE, zobowiązani są do założenia profilu do 30 grudnia 2022 r. Jeśli płatnik nie dopełni tego obowiązku, profil założy ZUS do 31 stycznia 2023 r. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazać do Zakładu swój adres elektroniczny. Profil na PUE można założyć...czytaj więcej

PUE ZUS
17.11.2022

Powrót do zdrowia – powrót do pracy

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?  Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie. Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych....czytaj więcej

Powrót do zdrowia –...
15.11.2022

Niepodległościowe świętowanie

11 listopada, w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pod Pomnikiem Wolności w bolesławskim parku odbyły się gminne obchody tego święta. Rozpoczęło je wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał gospodarz gminy wójt Krzysztof Dudziński, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po nim przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 30 mieszkańców gminy Bolesław poległych w latach 1914 – 1920 oraz wszystkim, którzy oddali swe życie w walce o wolność ojczyzny. Po wysłuchaniu wiązanki pieśni patriotycznych odegranych przez orkiestrę ZGH „Bolesław” w Bukownie zgromadzeni pod pomnikiem goście udali się do dworu na...czytaj więcej

Niepodległościowe świętowanie
15.11.2022

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława Zmysło

13 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Po mszy, na przykościelnym cmentarzu, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika Bolesława Zmysło - bohatera wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku.  W uroczystości udział wzięli m.in. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, przedstawiciele krakowskiego oddziału IPN z Maciejem Korkuciem – Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, przedstawiciele Rady Powiatu Olkuskiego, władze...czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława...
11.11.2022

Informacja GDDKiA

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-25.11.2022r.  będą trwały utrudnienia  związane z  remontem nawierzchni na DK 94 w miejscowości Bolesław  na odcinku w km 289+950- 290+790 jezdnia  prawa (na kierunku do Olkusza) polegającego na sfrezowaniu warstwy ścieralnej i ułożeniu dwóch warstw nawierzchni . Prace odbywać się będą zgodnie z przedłożonym harmonogramem przez Wykonawcę robót- konsorcjum : EUROVIA Polska S.A. ul. Irysowa 1 Bielany Wrocławskie, 55-400 Kobierzyce–Lider, Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7 87-800 Włocławek – Partner, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Madrocar Ryszard Maślanka ul. Podlesie 131, 32-052 Radziszów – Partner....czytaj więcej

Informacja GDDKiA
10.11.2022

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława Zmysło

13 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu odbędzie się uroczysta msza święta z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Orkiestry Wojskowej z Bytomia, po której (ok. godziny 17.00) na przykościelnym cmentarzu odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie pomnika Bolesława Zmysło. Bolesław Zmysło był jednym z żołnierzy V Batalionu Strzelców Olkuskich, który w 1919 r. wszedł w skład 9. Pułku Piechoty Legionów, jako jego III batalion. W styczniu 1920 r. pułk brał udział w...czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława...
10.11.2022

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z...czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta
10.11.2022

Informacja

15.11.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.11.2022

Informacja

16.11.2022r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.  tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.11.2022

Informacja

16.11.2022r. o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.11.2022

LGD

Szanowni Państwo, Kontynuując prace zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Nad Białą Przemszą chcieliśmy zapytać Państwa – przyszłych projektodawców, a także mieszkańców obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie (tj. Klucze, Bolesław, Bukowno, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Olkusz, Skała, Sułoszowa, Trzyciąż i Wolbrom) o projekty, które będziecie chcieli sami realizować w nowej perspektywie finansowej lub oczekujecie, że takie projekty zostaną przygotowane przez samorząd czy inne instytucje. Pod linkiem znajdziecie Państwo krótką ankietę, w której najpierw pytamy o obszary tematyczne, które uważacie Państwo za ważne w kontekście...czytaj więcej

LGD
10.11.2022

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz....czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta
09.11.2022

Protokołu z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznychczytaj więcej

Protokołu z przeprowadzonych konsultacji
04.11.2022

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, czyli przepisów regulujących dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy informujemy, że Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz i Trzyciąż przystępują do programu dystrybucji węgla. W chwili obecnej trwa koordynacja działań z podmiotami zewnętrznymi, których udział jest niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Niezależnie od powyższego, chcąc maksymalnie usprawnić proces dystrybucji węgla, od najbliższego poniedziałku, tj. 7 listopada 2022 roku zapraszamy naszych Mieszkańców...czytaj więcej

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WĘGLA NA...

Pogoda

31 stycznia Temperatura: 1°C Wiatr: 22 km/h,

Kalendarz

imieniny: