Aktualności GOPS

03.09.2021

Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gmina Bolesław - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określi sposoby ich...czytaj więcej

Ankieta - Wypracowanie Strategii...
25.08.2021

Wydawanie żywności z Podprogramu 2020 POPŻ

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Informujemy, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do: - obowiązkowego zasłaniania ust i nosa maseczką, - zachowania...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
03.08.2021

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej, koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości...czytaj więcej

Praca sezonowa z EURES:...
21.07.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław" w ramach Regionalnego Programu...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.07.2021

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+ w Bolesławiu - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+ We wtorek (20 lipca) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu...czytaj więcej

Mobilny punkt ZUS dla...
05.07.2021

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (informacja dla klienta)

Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek. Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia: - w...czytaj więcej

Program Dobry Start –...
28.06.2021

Protokół z wyboru wykonawcy - „Samoobrona”, „Zdrowy styl życia”, „Prawo w życiu codziennym”

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18 Bolesław 28.06.2021 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY...czytaj więcej

Protokół z wyboru wykonawcy...
28.06.2021

Komunikat w sprawie świadczenia „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku zmianie ulegają zasady składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022....czytaj więcej

Komunikat w sprawie świadczenia...
31.12.2020

Projekt „Skuteczni na rynku pracy – II edycja”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE


Informacje ogólne:


Projekt „Skuteczni na rynku pracy – II edycja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.


Cel projektu:


Celem projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia wśród 30 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat olkuski.


Do kogo adresowany jest projekt?


Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują powiat olkuski oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:


- Osoba powyżej 50 roku życia.


- Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy).


- Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.


- Osoba posiadająca niskie kwalifikacje.


- Osoby opiekujące się osobami zależnymi.


Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?


W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:


- Wsparcie doradcy zawodowego.


- Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!


- Szkolenia komputerowe.


- Program trzymiesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia.


- Stałe usługi pośrednika pracy.


Kiedy i gdzie można się zapisać?


Rekrutacja do projektu: do 15 stycznia 2021 r.


Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.


Kontakt:
Ewa Magiera
Tel.: 784 036 561
E-mail: e.magiera@probiznes.net.pl, skuteczni.olkusz@gmail.com


Biuro projektu:
Budynek KPREMIUM
ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz
czynne od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Autor:

autor

Pogoda

22 września Temperatura: 11°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: