Aktualności Rady Gminy

24.03.2023

Informacja

29.03.2023r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. ...czytaj więcej

Informacja
24.03.2023

Informacja

  29 .03.2023 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64...czytaj więcej

Informacja
24.03.2023

Informacja

29.03.2023r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr...czytaj więcej

Informacja
24.03.2023

Informacja

29.03.2023 r. o godz. 12.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.: ...czytaj więcej

Informacja
15.03.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 20 marca 2023 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad...czytaj więcej

Zawiadomienie
13.03.2023

Informacja

17.03.2023r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. ...czytaj więcej

Informacja
13.03.2023

Informacja

  17.03.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501 ...czytaj więcej

Informacja
10.03.2023

Informacja

15.03.2023r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr...czytaj więcej

Informacja
08.03.2023

Informacja

13.03.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.: ...czytaj więcej

Informacja
02.03.2023

Informacja

6.03.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.: ...czytaj więcej

Informacja
15.03.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 20 marca 2023 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:


Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
b)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
c)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (cz. działki nr 1618/95, położona w Bolesławiu),
d)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (działka nr 418/5, położona w Bolesławiu),
e)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Bolesławiu (działka 424/5, położona w Bolesławiu),
f)    wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2023 roku,
g)    rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu.Przewodniczący Rady
 
  /-/ mgr Ewa DychtońWszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

25 marca Temperatura: 10°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: