Aktualności Rady Gminy

07.07.2020

Informacja

16 lipca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr...czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Informacja

16 lipca 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 –...czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Informacja

17 lipca 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32)...czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Informacja

15 lipca 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58...czytaj więcej

Informacja
21.05.2020

Informacja

28 maja 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
21.05.2020

Informacja

26 maja 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.05.2020

Informacja

25 maja 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501,...czytaj więcej

Informacja
21.04.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00 w...czytaj więcej

Zawiadomienie
16.04.2020

Informacja

23 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
16.04.2020

Informacja

27 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501,...czytaj więcej

Informacja
21.04.2020

Zawiadomienie


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców,

że w dniu 29 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00

w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław


Porządek obrad przewiduje m.in.:

1.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Laskach,
b)    rozwiązania Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Laskach,
c)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku,
d)    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r,
e)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolesław,
f)    nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesław,
g)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
h)    ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
i)    ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków, lokali użytkowych i pomieszczeń w budynkach gospodarczych,
j)    przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia 21.12.2012r. dotyczącego emisji obligacji w związku z realizacją przez Emitenta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, na częściowe sfinansowanie kosztów Projektów,
k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.


Przewodniczący Rady

/-/ Ewa DychtońW związku z panującą epidemią, proszę mieszkańców Gminy Bolesław
o rozważenie zasadności uczestnictwa w sesji Rady Gminy Bolesław
zaplanowanej na dzień 29.04.2020r.Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 12°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: