Aktualności Rady Gminy

19.07.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 24 lipca 2024 roku o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55, odbędzie się Sesja Rady Gminy...czytaj więcej

Zawiadomienie
19.07.2024

Informacje

30.07.2024 r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław  w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacje
19.07.2024

Informacja

26.07.2024 r. o godz. 7.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22. tel.: ...czytaj więcej

Informacja
15.07.2024

Informacja

18.07.2024 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501 ...czytaj więcej

Informacja
12.07.2024

Informacja

19.07.2024 roku o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22....czytaj więcej

Informacja
09.07.2024

Informacja

16.07.2024 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.07.2024

Informacja

12.07.2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501 ...czytaj więcej

Informacja
08.07.2024

Informacja

12.07.2024 roku o godz. 7.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.: ...czytaj więcej

Informacja
01.07.2024

Informacja

04.07.2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501 ...czytaj więcej

Informacja
21.06.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu, ul. Główna 55 odbędzie się Sesja Rady Gminy...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.06.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu, ul. Główna 55 odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:
1.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bolesław za 2023 rok oraz debata nad Raportem z udziałem radnych i mieszkańców Gminy Bolesław.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolesław wotum zaufania.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2023 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesław.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bolesław na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bolesław na lata 2020-2025”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek i ustalenie ceny.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bolesław
na II półrocze 2024 roku.


Przewodniczący Rady
/-/ Bartłomiej PrychodkoWszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 19°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: