Aktualności Rady Gminy

22.06.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.06.2022

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok Informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o...czytaj więcej

Informacja
21.06.2022

Informacja

27.06.2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:32 64 24 501wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

14.06.2022 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław – w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55.  Po przeprowadzeniu...czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

23.06.2022 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie  Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1 w Bolesławiu....czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

15.06.2022 r. o godz. 11.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew....czytaj więcej

Informacja
08.06.2022

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w dniu 10.06.2022 r. zostało odwołane. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
07.06.2022

Informacja

10.06.2022 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.05.2022

Informacja

23.05.2022 r. o godz. 12.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.05.2022

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 10. 00...czytaj więcej

Zawiadomienie
22.06.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 • 1. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok oraz debata nad Raportem z udziałem radnych i mieszkańców Gminy Bolesław.
 • 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolesław wotum zaufania.
 • 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2021 rok.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego (z późn. zm.).
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu.

 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa własności nieruchomości złożonej z działki nr … położonej w obrębie ewidencyjnym Krzykawa, gmina Bolesław.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa własności nieruchomości złożonej z działki nr … położonej w obrębie ewidencyjnym Krzykawa, gmina Bolesław.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa własności nieruchomości złożonej z działki nr … położonej w obrębie ewidencyjnym Krzykawa, gmina Bolesław.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa własności nieruchomości złożonej z działki nr … położonej w obrębie ewidencyjnym Krzykawa, gmina Bolesław.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa własności nieruchomości złożonej z działki nr … położonej w obrębie ewidencyjnym Krzykawa, gmina Bolesław.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Bolesław oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 • 17. Wręczenie przez Wojewodę Małopolskiego Złotego Krzyża Zasługi Pani Krystynie Kowalewskiej – długoletniemu pracownikowi samorządowemu.Przewodniczący Rady

/-/ mgr Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

25 czerwca Temperatura: 29°C Wiatr: 14 km/h,

Kalendarz

imieniny: