Aktualności Rady Gminy

26.07.2022

Informacja

29.07.2022 r. o godz. 10.30. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew....czytaj więcej

Informacja
20.07.2022

Informacja

28.07.2022 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław –  w Urzędzie Gminy Bolesław ul.Główna 58 - p. nr 22....czytaj więcej

Informacja
20.07.2022

Informacja

26.07.2022 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy  Bolesław ul. Główna 58 – p. nr...czytaj więcej

Informacja
18.07.2022

Informacja

21.07.2022 r. o godz. 10.30. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.07.2022

Informacja

13.07.2022 r. o godz. 9.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.06.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.06.2022

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok Informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o...czytaj więcej

Informacja
21.06.2022

Informacja

27.06.2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:32 64 24 501wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

14.06.2022 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław – w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55.  Po przeprowadzeniu...czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

23.06.2022 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie  Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1 w Bolesławiu....czytaj więcej

Informacja
23.12.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 • 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) uchwały budżetowej Gminy Bolesław na rok 2022,
  • b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
  • c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na 2022 rok,
  • d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2022 rok,
  • e) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bolesław,
  • f) przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”,
  • g) nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa użytkowania wieczystego działki nr 588/21 położonej w Bolesławiu,
  • h) dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
  • i) zmiany uchwały Nr XXXII/311/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolesław,

j) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bolesław na I półrocze 2022 rokuPrzewodniczący Rady

/-/ mgr Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 15°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: