Aktualności Rady Gminy

10.09.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 17 września 2020 roku o godz. 10.00 w...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.09.2020

Informacja

16 września 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław – w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32)...czytaj więcej

Informacja
08.09.2020

Informacja

10 września 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław – w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 –...czytaj więcej

Informacja
08.09.2020

Informacja

15 września 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław – w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2019 rok Informuję, że w dniu 22 lipca 2020 roku o godz....czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 22 lipca 2020 roku o godz. 11.00 w...czytaj więcej

Zawiadomienie
07.07.2020

Informacja

17 lipca 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32)...czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Informacja

15 lipca 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58...czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Informacja

16 lipca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr...czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Informacja

16 lipca 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 –...czytaj więcej

Informacja
24.10.2019

Zawiadomienie


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców,

30 października 2019 roku o godz. 10:00

w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław


Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
b)    nadania statutu jednostce organizacyjnej – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu,
c)    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d)    stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
e)    częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze,
f)    stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
g)    częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa,
h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym,
i)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


Wiceprzewodniczący Rady

/-/ Bartłomiej Prychodko
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopolskie&rada=rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

23 września Temperatura: 10°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: