Aktualności Rady Gminy

23.12.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13. 00  ...czytaj więcej

Zawiadomienie
15.12.2020

Informacja

18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

21 grudnia 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

23 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

21 grudnia 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

30 listopada 2020 roku o godz. 11.00 (po obradach XXII sesji Rady Gminy Bolesław) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej i...czytaj więcej

Informacja
25.11.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców,  że w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 10.00   w...czytaj więcej

Zawiadomienie
20.11.2020

Informacja

26 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.11.2020

Informacja

27 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.11.2020

Informacja

25 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
25.03.2020

Zawiadomienie


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców,

że w dniu 30 marca 2020 roku o godz. 14.00

w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław


Porządek obrad przewiduje m.in.:

Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego (na opracowanie dokumentacji),
d)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego (na ul. Parkową),
e)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego (na szkołę specjalną i szczepienia),
f)    przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej,
g)    przekazania środków finansowych dla Policji,
h)    wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2020 roku,
i)    ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bolesław,
j)    określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków,
k)    stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
l)    uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki,
m)    przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku,
n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,


Przewodniczący Rady

/-/ Ewa DychtońW związku z panującą epidemią, proszę mieszkańców Gminy Bolesław
o rozważenie zasadności uczestnictwa w sesji Rady Gminy Bolesław
zaplanowanej na dzień 30.03.2020r.Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

17 stycznia Temperatura: -9°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: