Aktualności SZOiW w Bolesławiu

01.07.2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - lipiec 2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - lipiec 2024czytaj więcej

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik...
06.06.2024

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu lub indywidualnego dowozu dzieci/uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o składanie wniosku...czytaj więcej

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych
28.05.2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024czytaj więcej

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik...
30.04.2024

Informacja

Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa a nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki . W Gminie Bolesław został złożony wniosek na „Zadanie Aktywny Orlik”. Celami programu...czytaj więcej

Informacja
25.03.2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W związku z licznymi zapytaniami rodziców dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zamieszczam zebrane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu dane dotyczące szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat...czytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
25.03.2024

Informacja

W związku z naprawą i renowacją powierzchni, boisko do piłki siatkowej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" jest nieczynne do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
18.03.2024

Informacja

Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania informuje, że od 23.03.2024r. Kompleks Sportowy Orlik jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-21:00 oraz w soboty w godzinach 14:00-18.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
31.01.2024

Informacja

Zakończył się program Lokalny Animator Sportu pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z powyższym kompleks sportowo - rekreacyjny Orlik przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu od 1 lutego 2024r....czytaj więcej

Informacja
15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
30.04.2024

Informacja

Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa a nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki . W Gminie Bolesław został złożony wniosek na „Zadanie Aktywny Orlik”.


Celami programu są:

- Stworzenie warunków do udostępnienia infrastruktury sportowej na terenie gminy tj. szkolnej oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego Orlik,

- Stworzenie warunków dla aktywizacji społeczności lokalnej,

- Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa w szczególności wśród dzieci i młodzieży.


Zadanie to będzie realizowane od maja 2024 roku do 30 listopada 2024 roku. Udział w zajęciach i wydarzeniach realizowanych w ramach zadania jest ogólnodostępny i bezpłatny. Zajęcia sportowe będą się odbywać 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych. Realizatorem programu w Gminie Bolesław jest Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu . Osobą prowadzącą zajęcia może być wyłącznie osoba wytypowana przez lokalnego realizatora dająca gwarancje prawidłowej realizacji zadań a następnie zaakceptowana przez Realizatora krajowego.


Do podstawowych zadań osoby prowadzącej zajęcia będzie należało:

1. Inicjowanie , organizacja oraz prowadzenie zajęć i wydarzeń sportowych na Orliku;

2. Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;

4. Współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających integracji społecznej;

5. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych honorowym patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;

6. Organizowanie , promowanie i rozwijanie wolontariatu.


Już wkrótce Szczegółowy harmonogram zajęć będzie umieszczony na stronie Gminy oraz Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania.


Dyrektor SZOiW w Bolesławiu

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: