Aktualności - czystsze powietrze

15.09.2023

Przebudowa ulicy Chmielnej w Bolesławiu – rozpoczęcie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej

Głównym celem inwestycji jest likwidacja nierówności w drodze, regulacja stanu prawnego działki drogowej oraz (a może przede wszystkim) uporządkowanie i odprowadzenie z przedmiotowej ulicy wód opadowych, które - szczególnie po...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Chmielnej w...
08.09.2023

Informacja

W ślad za zawiadomieniami Sołtysów Gminy Bolesław, przedstawia się harmonogram Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy Bolesław. Zachęcam mieszkańców Gminy Bolesław do uczestnictwa w Zebraniach Wiejskich. Sołectwo Termin zebrania Godzina...czytaj więcej

Informacja
30.08.2023

Gmina Bolesław przywraca nocne oświetlenie uliczne

Bolesław, dnia 28.08.2023r. Szanowni Mieszkańcy Gminy Bolesław, Sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja, a przede wszystkim niestabilna sytuacja na rynku energetycznym od początku 2022r. doprowadziła do niemalże dziesięciokrotnego wzrostu cen energii elektrycznej...czytaj więcej

Gmina Bolesław przywraca nocne...
18.08.2023

Kontrole w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych - przypomnienie

Przypominamy, że w maju 2023 roku rozpoczęliśmy kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy...czytaj więcej

Kontrole w zakresie pozbywania...
01.08.2023

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
14.07.2023

Informacja

Informacja dotycząca firm oferujących usługi montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Bolesław W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Bolesław ulotkami reklamowymi firm oferujących montaż paneli...czytaj więcej

Informacja
07.07.2023

Informacja

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i przysługuje osobie, która spełnia...czytaj więcej

Informacja
12.06.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 02.06.2023 OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.06.2023

Informacja

W dniu 09.06.2023r. Urząd Gminy Bolesławbędzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
31.05.2023

Olkuski szpital ma nową pracownię rezonansu magnetycznego

29 maja 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego, która powstała w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Rezonans magnetyczny to urządzenie służące do diagnostyki obrazowej. Pozwala na precyzyjne badanie...czytaj więcej

Olkuski szpital ma nową...
21.04.2023

Ciepłe Mieszkanie - ogłoszenie


OGŁOSZENIE
na podstawie Zarządzenia nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Bolesław z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Bolesław ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław.


Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Bolesław. Program będzie realizowany w latach 2023-2025.


Dofinansowanie przyznaje się na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej c.w.u.) oraz:
-    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
-    zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
-    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
-    dokumentację projektową dotycząca powyższego zakresu.
    Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
-    podstawowym (dla beneficjentów których roczny dochód nie przekracza 120.000 zł): do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17.500 zł,
- podwyższonym (dla beneficjentów których miesięczny dochód nie przekracza 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.342  zł w gospodarstwie jednoosobowym):
do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26.900 zł,
- najwyższym (dla beneficjentów których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym ponadto o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego) do 95 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39.900 zł.Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław. Informacji nt. Programu udziela Ekodoradca Gminy Bolesław  -  telefon 32 6424501 wew. 208 lub 530 046 101.

Regulamin naboru określający sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Bolesław wraz niezbędnymi załącznikami dostępne pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2267356,ogl...

Autor:

autor

Pogoda

25 września Temperatura: 17°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: