Aktualności - czystsze powietrze

15.03.2023

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego MERCEDES-BENZ model 1019AF, nr rej. KOL 22AG znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2249160,ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-na-sprzedaz-samochodu-specjalnego-pozarniczego-mercedes-benz-model-1.htmlczytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym...
15.03.2023

Informacja

W roku 2022 doposażono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesław w umundurowanie, sprzęt i wyposażenie, na które Gmina Bolesław otrzymała darowiznę od firmy ArcelorMittal Poland z siedzibą w...czytaj więcej

Informacja
09.03.2023

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.czytaj więcej

Ogłoszenie
09.03.2023

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Odwołano przetarg na sprzedaż MERCEDES-BENZ model 1019AF, nr rej. KOL 22AG na podstawie §1 Zarządzenia nr 0050.63.2023 Wójta Gminy Bolesław z dnia 15.03.2023r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż...czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym...
07.03.2023

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
01.03.2023

Obwieszczenie

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...czytaj więcej

Obwieszczenie
21.02.2023

Razem dla Pokoju

W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz pozostałych organizatorów, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniu pod hasłem „Razem dla Pokoju”. Niech będzie on wyrazem naszej solidarności z Narodem Ukraińskim...czytaj więcej

Razem dla Pokoju
20.02.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE BOLESŁAW NA 2023 ROKczytaj więcej

Ogłoszenie
09.01.2023

Informacja o możliwości zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Informujemy, że zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław...czytaj więcej

Informacja o możliwości zakupu...
23.12.2022

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

Jak wskazano w ww. piśmie Ministerstwa, cyt. „Nowe przepisy, wprowadzone ustawąz dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwdomowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozwalają...czytaj więcej

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy...
25.04.2022

Informacja

Informacja dot. opracowania „Analizy ubóstwa energetycznego” dla Gminy Bolesław


W związku z obowiązkiem nałożonym w Programie Ochrony Powietrza na wszystkie gminy województwa małopolskiego, dotyczącym konieczności sporządzenia Analizy ubóstwa energetycznego, Gmina Bolesław przystąpiła do opracowania ww. dokumentu.

Wykonanie Analizy, pozwoli na identyfikację mieszkańców gminy narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego tj.:

- osiągających niskie dochody,

- ponoszących wysokie wydatki na cele energetyczne,

- będące właścielem/współwłaścielem lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej,

- zamieszkujących lokal lub budynek o niskiej efektywności energetycznej (np. ogrzewany starym piecem węglowym, wymagający docieplenia, wymiany okien, drzwi).


W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie zgłoszeń budynków/lokali wymagających wymiany źródła ciepła lub/oraz docieplania, których właściciele lub osoby zamieszkujące lokal/budynek osiągają niskie dochody oraz ponoszą wysokie wydatki na cele energetyczne (opłaty za energię elektryczną, gaz, inny opał).


Zgłoszenia w terminie do 9 maja 2022 r., należy dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Bolesław (pokój nr 7) lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 6424 501 wew. 208 lub 530 046 101.


Dla zgłoszonych budynków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, firma Arkadiusz Kuryś AKL Kuryś – Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków z Kamienia Pomorskiego, na podstawie podpisanej z Urzędem Gminy Bolesław umowy, przeprowadzi wizje* w terenie oceniające stan budynków, zakres koniecznych inwestycji, w szczególności uwzględniających wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku (docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).


Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Ekodoradca Urzędu Gminy Bolesław – Pani Agnieszka Mól (tel. 530 046 101 lub 32 6424 501).


*Wizje w terenie zostaną przeprowadzone w terminie do 16 czerwca 2022 r.

Autor:

autor

Pogoda

25 marca Temperatura: 10°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: