Komunikaty o jakości powietrza

28.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 27.01.2020 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowepyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Plac Słowackiego – 203 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: , Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 118 µg/m3, Rabka-Zdrój ul. Orkana – 104 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 118 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 132 µg/m3, Tarnów ul. ks. R. Sitko – 110 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
24.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 24.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 24.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 25.01.2020 r. Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów. Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 24.01.2020 r. i na dzień 25.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów i prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
17.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 16.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Plac Słowackiego – 242 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 128 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 119 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 141 µg/m3, Zabierzów ul. Wapienna – 106 µg/m3, Zakopane ul. Sienkiewicza – 119 µg/m3, Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiat nowotarski Obszar przekroczeń...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
16.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 15.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Plac Słowackiego – 175 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Skawina os. Ogrody – 104 µg/m3; Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 106 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiat nowotarski Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiaty: krakowski i suski. Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
15.01.2020

1 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla Małopolski zachodniej od godz. 0 do 24 w dniu 15.01.2020r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny: • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, • unikać wietrzenia pomieszczeń, • włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, • w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, • śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza. Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły,...czytaj więcej

1 stopień zagrożenia dla...
06.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m 3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 6.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 6.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 7.01.2020 r Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 6.01.2020 r. i na dzień 7.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów i prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
19.12.2019

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 17.12.2019 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 224 µg/m3, Zabierzów, ul. Wapienna – 176 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego- 132 µg/m3 ,Kraków, ul. Bujaka - 116 µg/m3, Kraków ul. Złoty Róg – 117 µg/m3, Kraków ul. Bulwarowa – 101 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 133 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował:...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
13.12.2019

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 13.12.2019r. od godz. 0 do 24

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności: • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,• unikać wietrzenia pomieszczeń,• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,•...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
13.12.2019

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 12.12.2019r. od godz. 0 do 24

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności: • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,• unikać wietrzenia pomieszczeń,• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,•...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
05.12.2019

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 04.12.2019r. Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 212 ug/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków Al. Krasińskiego – 129 ug/m3, Zabierzów ul. Wapienna – 106 ug/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Zabierzów, obszar oddziaływania ciągu komunikacyjnego Al. Trzech Wieszczów w Krakowie Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...

Pogoda

28 września Temperatura: 5°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: