Działaj Lokalnie

10.05.2023

Rusza kolejna edycja Działaj Lokalnie

Rusza kolejna edycja Działaj Lokalnie - konkursu grantowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze na terenie gmin: Klucze, Bolesław, Wolbrom, Trzyciąż! Działaj Lokalnie to program, którego celem jest wspieranie i...czytaj więcej

Rusza kolejna edycja Działaj...
15.02.2023

Rusza kolejna edycja konkursu grantowego Małopolska Lokalnie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze już po raz dziewiąty zapraszają małopolskich społeczników na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie. Konkurs skierowany jest do zwykłych...czytaj więcej

Rusza kolejna edycja konkursu...
07.12.2021

Kolejne granty, kolejne dotacje ROZDANE

Kolejne granty, kolejne dotacje ROZDANE - Projekty grantobiorców zrealizowane! Lokalna Grupa Działania „ Nad Biała Przemszą” przekazała 140 277,63 zł. Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” jest jednym z głównych...czytaj więcej

Kolejne granty, kolejne dotacje...
01.12.2021

Skorzystaj z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności

PRZEDSIĘBIORCO! Skorzystaj z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” działające na terenie gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom informuje iż w...czytaj więcej

Skorzystaj z dotacji na...
05.05.2021

19 kwietnia został ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie

Program, poprzez dofinansowane projekty, promuje takie wartości i postawy jak: • Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność • Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę • Dzielenie się zasobami i budowanie...czytaj więcej

19 kwietnia został ogłoszony...
15.12.2020

Informacja

Wsparcie dla stolarni w Łobzowieczytaj więcej

Informacja
05.05.2020

Działaj Lokalnie wspiera przeciwdziałanie skutkom epidemii

29 kwietnia 2020 ruszył konkurs Działaj Lokalnie – w tym roku skoncentrowany na najważniejszym celu, jakim jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. Program „Działaj Lokalnie” od 20 lat służy aktywizowaniu i...czytaj więcej

Działaj Lokalnie wspiera przeciwdziałanie...
09.07.2019

„Działaj Lokalnie” 2019

W Urzędzie Gminy w Kluczach wręczone zostały umowy na realizację projektów w ramach Działaj Lokalnie. Przyznanych zostało 19 dotacji na łączną kwotę 57 000,00zł. Przy ocenie merytorycznej planowanych przez wnioskodawców...czytaj więcej

„Działaj Lokalnie” 2019
11.04.2019

ZGŁOŚ swój pomysł do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie

Masz pomysł, który odpowiada na konkretne potrzeby mieszkańców? Ważne jest dla Ciebie dobro wspólne ? Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje? Działasz w młodej organizacji pozarządowej? Chcesz zrobić coś...czytaj więcej

ZGŁOŚ swój pomysł do...
07.05.2018

Rusza konkurs Działaj Lokalnie!

Zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie Waszych inicjatyw w konkursie Działaj Lokalnie 2018! Można ubiegać się nawet o 6 tysięcy złotych! Ostateczny termin naboru wniosków trwa do 31 maja 2018...czytaj więcej

Rusza konkurs Działaj Lokalnie!
07.12.2021

Kolejne granty, kolejne dotacje ROZDANE

Kolejne granty, kolejne dotacje ROZDANE - Projekty grantobiorców zrealizowane!

Lokalna Grupa Działania „ Nad Biała Przemszą” przekazała 140 277,63 zł.


Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” jest jednym z głównych działań stowarzyszenia. Dlatego też LGD informuje o zrealizowaniu projektu grantowego pt. „zachowanie dziedzictwa lokalnego - w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2: Promocja obszaru w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Jeszcze niedawno miało miejsce uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu z przedstawicielami organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”, a już dziś organizacje te mogą pochwalić się rezultatami projektu, poprzez wydanepublikacje wraz z organizacją spotkań promocyjnych. Prezentowane projekty doprowadzą do pomnożenia zasobów kapitału dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru oraz Polski, ponieważ kapitał ludzki, jako najważniejszy zasób kraju, a w szczególności naszej zbiorowości, to stan relacji międzyludzkich, więzi społecznych i sieci relacji społecznych. Ułatwia on wspólne działanie, a jego efektem są sukcesy jednostek, rozwój gospodarczy i rozbudowa społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ponadto ugruntuje znajomość zasobów kapitału społecznego wśród seniorów, dzieci i grupy osób pracujących zawodowo.


Celem projektu grantowego było stworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą” poprzez promocje obszaru w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne.


W ramach projektu grantowego zrealizowano 4 zadania na łączną kwotę 140 277,63zł.


W wyniku pozyskania środków za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” zrealizowano następujące zadania:

  • 1. Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław – Opracowanie monografii i promocja reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie jako dziedzictwo lokalnego obszaru.
  • 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – Wydanie monografii "125 lat OSP Nawojowa Góra"
  • 3. Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno Miasto –Promocja monografii jako element szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego animowane przez OSP Bukowno Miasto na obszarze Miasta Bukowno
  • 4. Stowarzyszenie Nasz Tenczynek – Album fotograficzny "Tenczynek na starej fotografii"
  • Serdecznie gratulujemy sposobu wykorzystania środków finansowych i potwierdzamy, że wykonane prace przyczyniają się do zachowania dziedzictwa lokalnego.PRZEDSIĘBIORCO! Skorzystaj z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” działające na terenie gmin: Bolesław,
Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

informuje iż w pierwszym kwartale 2022 r odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na
operacje z zakresu:

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie
działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 141 860,00 Euro (kwota
indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 567 440,00 zł).

Limit środków w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000,00 zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji refundacja następuje w wysokości do
50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.


 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie
działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 297 968 Euro (kwota
indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 1 191 872 zł )

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 100 tys. zł.

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” oraz
pod numerem telefonu 32 7242523 / 694 128 336 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Autor:

autor

Pogoda

25 września Temperatura: 17°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: