Nieruchomości

05.07.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
28.05.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 1717 o pow. 0,0062 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227. WÓJT                         mgr inż. Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

Ogłoszenie
17.05.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza  I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.     1.    Oznaczenie nieruchomości:- działka nr 1717 o pow. 0,0062 ha położona w Kolonii, zapisana w KW Nr KR1O/00058386/4. 2.    Opis nieruchomości: - działka położona w Kolonii przy ul. Poręba; działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej; nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jest niezabudowana i niezagospodarowana; porośnięta samosiejkami; działka nie jest ogrodzona. W północno-zachodniej części działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej Ø200. Wodociąg bezpośrednio  w ul. Poręba. Wzdłuż...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.04.2024

Informacja

Bolesław, dnia 12.04.2024r. G.6840.3.2023 I N F O R M A C JA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 12.04.2024r.na sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii,stanowiącej własność Gminy Bolesław I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 12.04.2024r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 639/3 o pow. 0,0625 ha położona w Kolonii, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00066859/0. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w...czytaj więcej

Informacja
05.04.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działki nr 672/22 w Bolesławiu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
22.03.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – działka nr 1717 o pow. 0,0062 ha, obręb Kolonia. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
01.03.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 w Laskach. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
28.02.2024

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 639/3 o pow. 0,0625 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227. WÓJT                        mgr inż. Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

Informacja
16.02.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie Drukuj 1. Oznaczenie nieruchomości: - działka nr 639/3 o pow. 0,0625 ha położona w Kolonii, zapisana w KW Nr KR1O/00066859/0. 2. Opis nieruchomości: - działka położona w Kolonii w sąsiedztwie ul. Bolesławskiej i ul. Pleścińskiej; brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jest niezabudowana i...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.01.2024

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeńwywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych (komórki lokatorskie) przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Remontów i GospodarkiMieszkaniowej, pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 32 64 24 501 wew. 205czytaj więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych...

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: