Nieruchomości

16.02.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.01.2024

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeńwywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych (komórki lokatorskie) przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych...
08.12.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest: - wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka 639/3 w Kolonii, - wykaz...czytaj więcej

Informacja
08.11.2023

Informacja

Bolesław, dnia 08.11.2023r. G.6840.4.2023 INFORMACJA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 13.10.2023r.na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlipiu,stanowiącej własność Gminy Bolesław, I. Data i miejsce...czytaj więcej

Informacja
30.08.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Informacja
11.08.2023

Informacja

Bolesław, dnia 11.08.2023r. G.6840.6.2022 I N F O R M A C J A o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 11.08.2023r. na sprzedaż...czytaj więcej

Informacja
04.08.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Podlipiu, stanowiącej własność Gminyczytaj więcej

Ogłoszenie
28.07.2023

Informacja

Bolesław, dnia 28.07.2023r. G.6840.2.2023 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 28.07.2023r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja
07.07.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii,...czytaj więcej

Informacja
30.06.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.czytaj więcej

Ogłoszenie
24.10.2022

Informacja

Bolesław, dnia 24.10.2022r.

G.6840.5.2022


I N F O R M A C JA

o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego
przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 21.10.2022r.
na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlipiu,
stanowiącej własność Gminy Bolesław


  • I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 21.10.2022r.

  • II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Działka nr 599/3 o pow. 0,9267 ha położona w Podlipiu, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00042970/0.

  • III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
  • IV. Cena wywoławcza nieruchomości oraz cena osiągnięta w przetargu: Cena wywoławcza nieruchomości – 645.750,00 zł Cena osiągnięta w przetargu - nie wpłynęła ani jedna oferta.
  • V.  Imię, nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: Brak nabywcy. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).
Autor:

autor

Pogoda

26 lutego Temperatura: 10°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: