Nieruchomości

05.06.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Informacja
18.05.2023

Ogłoszenia

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy.czytaj więcej

Ogłoszenia
12.05.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1658 o pow. 0,1628...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
03.04.2023

Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego

Bolesław, dnia 03.04.2023r. G.6840.7.2022 I N F O R M A C JAo wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 31.03.2023r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja o wyniku II...
24.03.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
10.03.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 338/10 o pow. 0,8260...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
15.02.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Informacja
23.01.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Podlipiu, stanowiącej własność Gminy.czytaj więcej

Ogłoszenie
04.11.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
24.10.2022

Informacja

Bolesław, dnia 24.10.2022r. G.6840.5.2022 I N F O R M A C JA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 21.10.2022r. na sprzedaż nieruchomości...czytaj więcej

Informacja
24.10.2022

Informacja

Bolesław, dnia 24.10.2022r.

G.6840.5.2022


I N F O R M A C JA

o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego
przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 21.10.2022r.
na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlipiu,
stanowiącej własność Gminy Bolesław


  • I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 21.10.2022r.

  • II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Działka nr 599/3 o pow. 0,9267 ha położona w Podlipiu, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00042970/0.

  • III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
  • IV. Cena wywoławcza nieruchomości oraz cena osiągnięta w przetargu: Cena wywoławcza nieruchomości – 645.750,00 zł Cena osiągnięta w przetargu - nie wpłynęła ani jedna oferta.
  • V.  Imię, nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: Brak nabywcy. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).
Autor:

autor

Pogoda

9 czerwca Temperatura: 17°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: