Nieruchomości

30.08.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Informacja
11.08.2023

Informacja

Bolesław, dnia 11.08.2023r. G.6840.6.2022 I N F O R M A C J A o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 11.08.2023r. na sprzedaż...czytaj więcej

Informacja
04.08.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Podlipiu, stanowiącej własność Gminyczytaj więcej

Ogłoszenie
28.07.2023

Informacja

Bolesław, dnia 28.07.2023r. G.6840.2.2023 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 28.07.2023r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja
07.07.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii,...czytaj więcej

Informacja
30.06.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.czytaj więcej

Ogłoszenie
16.06.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 599/3 o pow. 0,9267...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
05.06.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Informacja
18.05.2023

Ogłoszenia

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy.czytaj więcej

Ogłoszenia
12.05.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1658 o pow. 0,1628...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
03.04.2023

Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego

Bolesław, dnia 03.04.2023r.


G.6840.7.2022


I N F O R M A C JA
o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego
przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 31.03.2023r.
na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlipiu,
stanowiącej własność Gminy BolesławI.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 31.03.2023r.


II.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Działka nr 599/3 o pow. 0,9267 ha położona w Podlipiu, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00042970/0.


III.    Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0


IV.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości – 481.317,45 zł
Cena osiągnięta w przetargu  - nie wpłynęła ani jedna oferta.


V.    Imię, nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
Brak nabywcy. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).

Autor:

autor

Pogoda

25 września Temperatura: 17°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: