Pozostałe

13.07.2020

Zawiadomienie

1. Zawiadomienie znak: OŚ.6220.2.2020 z dnia 10.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów w miejscowości Bolesław na działkach o...czytaj więcej

Zawiadomienie
04.06.2020

Zawiadomienie

„Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”czytaj więcej

Zawiadomienie
20.05.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich inwestycji liniowych dla potrzeb projektowanego przedsięwzięcia: „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia” na terenie województwa...czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
12.05.2020

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
12.05.2020

Informacja

Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu w związku z sytuacją w jakiej znajduje się obecnie nasz kraj (pandemia korona wirusa) zachęca rolników, domowników i pomocników rolnika do korzystania z naszej strony...czytaj więcej

Informacja
08.04.2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 26 marca 2020r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie znak: SKO.OŚ/4170/68/2020 z dnia 26 marca 2020r. dotyczące wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzji znak: SKO.OŚ/4170/68/2020 odmawiającej zmiany decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...czytaj więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
07.04.2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 30 marca 2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.48 z 30 marca 2020czytaj więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...
27.03.2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 24 marca 2020r.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 24 marca 2020r.czytaj więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...
24.01.2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 22 stycznia 2020r.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 22 stycznia 2020r. ws. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.czytaj więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...
03.01.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięciaczytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia...
24.07.2019

Informacja


Nawiązując do doniesień medialnych informujących w ostatnim czasie o coraz większym zagrożeniu związanym z olbrzymim wzrostem wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach gdzie ostatnio doszło do podtopień, uprzejmie informuję co następuje. Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt z terenów zalewowych. Chcąc temu przeciwdziałać wiele samorządów rozważa zastosowanie chemicznych oprysków na dużych terenach. Niestety, większość produktów biobójczych zadeklarowanych do stosowania w grupie produktowej PT 18 wg załącznika V do rozporządzenia nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na tynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, ze zm.) działa w sposób nieselektywny, co w konsekwencji sprawia, że zabija owady szkodliwe, ale również pożyteczne (np. pszczoły). W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z prośba o opinię na temat produktów biobójczych z kategorii produktowej 18 i 19, które są zarejestrowane na terenie Polski, a zarazem można je uznać za bezpieczne dla środowiska, lub które spełniają te kryteria w wysokim stopniu.


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 19.06.2019r. znak: DIB-lBW.462.81.2019.MK potwierdził obawy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, że wiele produktów biobójczych nie jest przeznaczona do oprysków szerokich areałów, bowiem nie są to produkty ekologicznie bezpieczne.


Należy również zauważyć, że substancje czynne zawarte w produktach biobójczych w wielu przypadkach są tożsame z substancjami czynnymi stosowanymi w środkach ochrony roślin (alfa-cypermetryna, cypermetryna). Tak szeroko wykonywany oprysk mógłby dodatkowo zwiększyć ilości pozostałości pestycydów w glebie, żywności czy wodzie. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Produktem wskazał jeden produkt stanowiący ewentualną alternatywę dla chemicznych insektycydów i jest to VectoBac@ 12AS, posiadający nr pozwolenia PL/2017/0298/MR z dnia 21.12.2017, zawierający w swoim składzie substancję czynną: Bacil/us thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14 szczep AM65-52. Jest to biologiczny środek owadobójczy o działaniu pokarmowym, przeznaczony do zwalczania larw komarów i meszek na zewnątrz pomieszczeń w wodach oraz w miejscach stanowiących miejsce wylęgu owadów (np. wody powierzchniowe, osadniki gnilne, studzienki ściekowe czy przewody kanalizacyjne). Jak opisano w warunkach pozwolenia, ten produkt biobójczy powinien być jednak stosowany przez przeszkolonych specjalistów, posiadających uprawnienia do przeprowadzania zabiegów na zewnątrz pomieszczeń, w oparciu o zapisy charakterystyki produktu biobójczego, z uwzględnieniem wskazanych obostrzeń, również w aspekcie ochrony środowiska.


Oprysk z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego, przy użyciu środków ochrony roślin jest możliwy, ale tylko w określonych przypadkach, w sytuacjach gdy jest to niezbędne, a zastosowanie innych środków nie jest możliwe, czy też użycie sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, niż przy użyciu sprzętu naziemnego. Aby taki oprysk wykonać należy mieć zgodę Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Powyższe regulują zapisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2018 poz. 1310 ). Oczywistym jest, aby decydując się na oprysk nie stwarzać zagrożenia dla obszarów ekologicznych prawnie chronionych, np. Natura 2000.


W przypadku produktów biobójczych nie ma żadnych szczegółowych regulacji dot. ewentualnego oprysku większych powierzchni, bowiem ich przeznaczeniem nie jest zastępowanie środków ochrony roślin. Insektycydy (nawet te nie przeznaczone do powszechnego stosowania) mają za zadanie chronić mniejsze obiekty: domy, środki transportu, pomieszczenia i pod takim kątem są oceniane i zatwierdzane.


Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że trwający sezon letni sprzyja aktywności na świeżym powietrzu i jest to naturalnie okres wzmożonej aktywności owadów: m.in. komarów, tym samym jest to okres, gdy środki z grupy 18: insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów, oraz z grupy 19: Repelenty i atraktanty są kupowane w dużych ilościach. Powinien to być również okres, w którym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizując nadzór nad produktami biobójczym, objęły te 2 grupy szczególną uwagą. Ważnym jest również, aby informować społeczeństwo, w jaki sposób używać tych produktów w sposób bezpieczny, gwarantując zarazem odpowiednią skuteczność. W tym celu na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przygotowano tekst informujący o powyższych aspektach i jest on dostępny pod poniższym adresem:

https://qis.qov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacia-qlowneqoinspektora-sanitarneqo/


Zastępca

Głównego Inspektora Sanitarnego


Autor:

autor

Pogoda

4 sierpnia Temperatura: 22°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: