Pozostałe

20.05.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich inwestycji liniowych dla potrzeb projektowanego przedsięwzięcia: „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia” na terenie województwa...czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
12.05.2020

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
12.05.2020

Informacja

Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu w związku z sytuacją w jakiej znajduje się obecnie nasz kraj (pandemia korona wirusa) zachęca rolników, domowników i pomocników rolnika do korzystania z naszej strony...czytaj więcej

Informacja
08.04.2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 26 marca 2020r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie znak: SKO.OŚ/4170/68/2020 z dnia 26 marca 2020r. dotyczące wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzji znak: SKO.OŚ/4170/68/2020 odmawiającej zmiany decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...czytaj więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
07.04.2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 30 marca 2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.48 z 30 marca 2020czytaj więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...
27.03.2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 24 marca 2020r.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 24 marca 2020r.czytaj więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...
24.01.2020

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 22 stycznia 2020r.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 22 stycznia 2020r. ws. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.czytaj więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...
03.01.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięciaczytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia...
01.10.2019

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września do 5 października 2019r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
27.09.2019

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2019/2020 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
07.07.2016

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadów


Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Bolesław:
- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

- od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
2. ALBA MPO Sp. z o.o.
ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz
3. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków – Wiesław Strach,
ul. Kosmowskiej 6/94, 42-200 Częstochowa


Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesław

- zmieszanych odpadów komunalnych:
Regionalna Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Ujkowie Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1;

- odpadów zielonych:
Regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia odpadów organicznych w Ujkowie Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1;

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Regionalna instalacja do składowania odpadów powstających w procesie

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania -

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie

Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1.

Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: