Polski ŁAD

08.07.2024

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów

W dniu 10 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła...czytaj więcej

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja...
08.07.2024

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika - ul. Wyzwolenia w miejscowości Bolesław

W dniu 22.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika -...czytaj więcej

Przebudowa drogi wraz z...
08.07.2024

Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław

W dniu 8 maja 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. : „Przebudowa ulicy Leśnej...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
08.07.2024

Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

W dniu 08.05.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu obejmująca m.in. odnowienie,...czytaj więcej

Aranżacja wnętrza korytarzy w...
17.06.2024

Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce

W dniu 26.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce”....czytaj więcej

Konserwacja pokrycia dachowego –...
02.04.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”....czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...
19.02.2024

Rozświetlamy Polskę

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na kwotę 1.147.600,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest...czytaj więcej

Rozświetlamy Polskę
19.02.2024

Dofinansowanie w ramach VIII edycji Rządowego Programu Polski Ład

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dwa zadania: - "Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości...czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach VIII...
15.01.2024

Ogłoszenie

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.10.2023

Kolejne środki finansowe dla gminy Bolesław

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Kolejne środki finansowe dla...
08.07.2024

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów


W dniu 10 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” z wykonawcą - firmą ORGELBAU KACZMARCZYK z  Zabrza.


Głównym celem prac konserwatorskich prowadzonych przy Organach firmy Braci Rieger - Opus 1371 z 1907 roku jest wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej całej szafy, prospektu i stołu gry.


Konserwacja obejmować będzie zabiegi związane ze wzmocnieniem rozluźnionych łączeń stolarskich i struktury drewna poprzez uzupełnienie ubytków drewna, zaprawy i koloru. W zakresie snycerki zakłada się demontaż, oczyszczenie, usunięcie wtórnych nawarstwień lakierów, impregnację i dezynfekcję drewna oraz uzupełnienie formy rzeźbiarskiej i złoceń. Polichromia zostanie oczyszczona, a ubytki warstw technologicznych uzupełnione. Ubytki złoceń na snycerce prospektu zostaną uzupełnione złotem płatkowym. Przewiduje się też badania stratygraficzne, chemiczne, dendrologiczne oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.


W zakresie renowacji części muzycznej instrumentu planowane jest odrestaurowanie stołu do gry wraz z klawiaturami, załącznikami i zespołem urządzeń pneumatycznych, sterujących trakturą tonową, rejestrową oraz kopulacyjną.


Zakłada się gruntowny przegląd wiatrownic i wymianę wszystkim membran klinowych, tonowych oraz rejestrowych na wykonane ze skóry szpaltowej.


Piszczałki wewnętrzne zostaną oczyszczone, naprawione i zakonserwowane, a piszczałki zewnętrzne - prospektowe dodatkowo wypolerowane. Traktura tonowa, rejestrowa usprawniona i uzupełniona o nowe kondukty ołowiane, które zastąpią obecnie uszkodzone.


Prace z systemem powietrznym w instrumencie, będą wiązać się między innymi z gruntowną renowacją miecha pływakowego, uzupełnieniem układu powietrznego w drewniane kanały i ich zewnętrzne uszczelnienie, a także montażem wydajnej dmuchawy wraz z jej obudową wewnątrz szafy organowej.


Planowane zakończenie prac to maj 2025 rok.

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: