Polski ŁAD

02.04.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”....czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...
19.02.2024

Rozświetlamy Polskę

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na kwotę 1.147.600,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest...czytaj więcej

Rozświetlamy Polskę
19.02.2024

Dofinansowanie w ramach VIII edycji Rządowego Programu Polski Ład

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dwa zadania: - "Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości...czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach VIII...
15.01.2024

Ogłoszenie

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.10.2023

Kolejne środki finansowe dla gminy Bolesław

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Kolejne środki finansowe dla...
27.09.2023

Kolejne zabytki w gminie Bolesław zostaną odrestaurowane

Znamy wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Tym razem dofinansowanie otrzymają dwa złożone przez Gminę Bolesław zadania: 1. Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce...czytaj więcej

Kolejne zabytki w gminie...
31.07.2023

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I.                   Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania ...czytaj więcej

Wójt Gminy Bolesław ogłasza...
28.07.2023

Zabytkowe organy w bolesławskim kościele zostaną wyremontowane

Zadanie p.n. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” znalazło się na liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie...czytaj więcej

Zabytkowe organy w bolesławskim...
19.04.2023

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz

W dniu 14.02.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław, zlewnia P5 –...czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w...
24.01.2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie: w związku ze zmianą terminu składania wniosków o dofinansowaniew ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- został przedłużony do 24.02.2023 r. termin składania kart projektów dlazabytków z terenu Gminy Bolesław Wójt...czytaj więcej

Ogłoszenie
15.01.2024

Ogłoszenie

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną nr RPOZ/2022/4035/PolskiLad Gmina Bolesław zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”.


Planowana do realizacji inwestycja dotyczy organów znajdujących się w Kościele, będącym własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. Bolesławski Kościół budowany w latach 1893-1906 został wpisany do gminnej ewidencji zabytków (pod poz. nr 3).

Organy firmy Braci Rieger opus 1371 z 1907 roku – znajdujące się w Kościele i stanowią istotny element obiektu, usytuowane są na balkonie muzycznym na osi symetrii, po przeciwnej stronie ołtarza głównego. Monumentalny, niezwykle rozbudowany i wręcz niespotykany już neogotycki prospekt organowy posiada dziewięć osi. Głównym celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie należytych parametrów technicznych ponad stuletniego instrumentu oraz konserwacja i przywrócenie walorów estetycznych prospektu wraz z szafą stanowiących jego obudowę.


Konserwacja obejmować będzie m.in. zabiegi związane z wzmocnieniem rozluźnionych łączeń stolarskich i struktury drewna poprzez uzupełnienie ubytków drewna, zaprawy i koloru. W zakresie snycerki zakłada się demontaż, oczyszczanie, usunięcie wtórnych nawarstwień lakierów, impregnację i dezynfekcję drewna oraz uzupełnienie formy rzeźbiarskiej i złoceń. Polichromia zostanie oczyszczona, a ubytki warstw technologicznych uzupełnione. Ubytki złoceń na snycerce prospektu zakłada się uzupełnić złotem płatkowym w technice pulmentowej z regeneracją złota pozostawionego.

W zakresie renowacji części muzycznej instrumentu należy wykonać m.in. odrestaurowanie stołu gry wraz z klawiaturami, załącznikami i zespołem urządzeń pneumatycznych, sterujących trakturą tonową, rejestrową oraz kopulacyjną. Zakłada się gruntowny przegląd wiatrownic i wymianę wszystkich membran klinowych tonowych oraz rejestrowych na wykonane ze skóry szpaltowej. Materiał piszczałkowy wewnętrzny zostanie poddany czyszczeniu, konserwacji i naprawie, a piszczałki zewnętrzne-prospektowe dodatkowo wypolerowane. Traktura tonowa, rejestrowa zostanie usprawniona, a uszkodzone kondukty ołowiane wymienione. Prace z systemem powietrznym w instrumencie będą wiązać się między innymi z gruntowną renowacją miecha pływakowego, uzupełnieniem układu powietrznego w drewniane kanały i ich zewnętrzne uszczelnienie, a także montażem wydajnej dmuchawy wraz z jej obudową wewnątrz szafy organowej.


W postępowaniu konserwatorskim uwzględnić należy również realizację badań stratygraficznych, chemicznych dendrologicznych oraz dokumentacji fotograficznej.


Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: s.kulka@sosnowiec.opoka.org.plZałączniki:

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Zmiana treści „Zaproszenia do złożenia oferty”

AKTUALNE Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty - 09.02.2024
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Przedmiar

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Program prac konserwatorskich prospektu wraz z szafą stanowiących obudowę instrumentu organowego

Załącznik nr 6 - Dokumentacja do restauracji, renowacji i rekonstrukcji organów Rieger–Opus 1371

Załącznik nr 7 - Zalecenia konserwatorskie WKZ

Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: