Pozostałe

16.04.2024

Uwaga Koła Gospodyń Wiejskich!

Zapraszamy do udziału i zaprezentowania kulinarnych tradycji Waszych regionów w IX edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”! Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra...czytaj więcej

Uwaga Koła Gospodyń Wiejskich!
09.04.2024

Oskar Drzewiecki z nagrodą Starosty Olkuskiego

5 kwietnia 2024 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za rok 2023. Do sali konferencyjnej olkuskiego starostwa przybyli przedstawiciele środowiska sportowego z Powiatu Olkuskiego, w...czytaj więcej

Oskar Drzewiecki z nagrodą...
04.03.2024

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.czytaj więcej

Ogłoszenie
22.02.2024

Projekt AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA

JMM Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie pn. AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA realizowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 20212027. Do kogo skierowany...czytaj więcej

Projekt AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA
18.01.2024

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 18.01.2024r. w godzinach od 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Laski...czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
02.01.2024

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEwyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu na podstawie art....czytaj więcej

Ogłoszenie
19.12.2023

Młody zawodnik ju-jitsu znów z sukcesami

5 kwietnia 2024 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za rok 2023. Do sali konferencyjnej olkuskiego starostwa przybyli przedstawiciele środowiska sportowego z Powiatu Olkuskiego, w...czytaj więcej

Młody zawodnik ju-jitsu znów...
28.11.2023

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiuczytaj więcej

Ogłoszenie
27.09.2023

Najlepsi wędkarze z Pucharem Wójta

W minioną niedzielę na stawie numer trzy w Laskach odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bolesław. Organizatorem zawodów było Gminne Koło PZW nr 119 „Bolesław”, a fundatorem pucharów...czytaj więcej

Najlepsi wędkarze z Pucharem...
27.09.2023

SPOTKANIE Z MISTRZEM

Oskar Drzewiecki – 11-letni zawodnik UKS Husaria Bolesław oraz Rio Grappling Dąbrowa Górnicza, który w połowie września zdobył złoty medal w Mistrzostwach Świata w Ju-Jitsu, przybył wraz z tatą do...czytaj więcej

SPOTKANIE Z MISTRZEM
02.01.2024

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE
wyniku otwartego konkursu ofert


na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu


na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), art. 11, art. 13, art. 15 ust.2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 18 ust. 2 i art.190 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn.zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze


Nazwa zadania publicznego:
zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu


Wysokość przyznanych środków publicznych:
186.000,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)


Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawach oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.Z-ca Wójta Gminy Bolesław
mgr Agata BorkiewiczWYKAZ OFERT


które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu


Oferta nr 1


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
ul. Partyzantów 1, 32-310 KluczeInformacja o wyniku oceny formalnej:
Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.


Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: