Pozostałe

18.06.2021

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJIczytaj więcej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
18.06.2021

Informacja

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI - WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, o wydaniu 16 czerwca 2021 r. decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego...czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 16 czerwca 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego...czytaj więcej

Obwieszczenie
09.06.2021

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI DOTYCZĄCY BADAŃ PRENATALNYCH – podstawowe informacje

KWALIFIKACJA DO BADAŃPodstawą zakwalifikowania się do badań prenatalnych jest:•    miejsce zamieszkania na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego (z wyłączeniem miasta Kraków) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;•    wiek poniżej 35 roku życia;•  ...czytaj więcej

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI DOTYCZĄCY...
02.06.2021

BEZPŁATNA REHABILITACJA ROLNIKÓW W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów...czytaj więcej

BEZPŁATNA REHABILITACJA ROLNIKÓW W...
02.06.2021

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.9.2020.KM.5 z dnia 24 maja 2021r. dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie toczącego się postepowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach...czytaj więcej

Zawiadomienie
01.06.2021

TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta....czytaj więcej

TPK - Teleplatforma Pierwszego...
01.06.2021

Kolejne sukcesy Oskara

W dniach 22 i 23 maja 2021r. w Katowicach odbył się IV Ju Jitsu Silesian Open. Turniej zorganizowany przez Śląski Związek Ju-Jitsu rozgrywany był na 4 matach. - Konkurencje rozegrane:...czytaj więcej

Kolejne sukcesy Oskara
28.05.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GL.ZUZ.2.4210.23.2021.TL RKW-2021-8492 z dnia 20 maja 2021r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Drogowemu w Olkuszu, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz...czytaj więcej

Obwieszczenie
27.05.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa...czytaj więcej

Obwieszczenie
09.06.2021

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI DOTYCZĄCY BADAŃ PRENATALNYCH – podstawowe informacje

KWALIFIKACJA DO BADAŃ
Podstawą zakwalifikowania się do badań prenatalnych jest:
•    miejsce zamieszkania na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego (z wyłączeniem miasta Kraków) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
•    wiek poniżej 35 roku życia;
•    wiek ciążowy poniżej 14 tygodnia ciąży;
•    brak kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ


MIEJSCE I WYKONAWCA BADAŃ
NZOZ GynCentrum - Oddział Kraków, ul. Józefa Mehoffera 10, 31-322 Kraków


BADANIA PRENATALNE
 Na wsparcie w ramach modułu Badanie prenatalne składa się :
•     Wizyta konsultacyjna, w trakcie której następuje kwalifikacja do badania
•     Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży wykonane zgodnie z zaleceniami PTG oraz Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Foundation - FMF)
•    Badanie biochemiczne I trymestru ciąży
•    Komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru ciąży
•    W II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wskazane jest wykonanie badania biochemicznego (test potrójny – oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu).
•    Pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży wykonanie badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM.
•    Wizyta konsultacyjna – zalecenia dalszego postępowania.


W ramach wizyt konsultacyjnych zostaną omówione z pacjentką korzyści oraz ryzyka związane z wykonaniem prenatalnych badań diagnostycznych (nieinwazyjnych i inwazyjnych).


Za korzystanie ze wsparcia w ramach Projektu Uczestniczka nie ponosi żadnych kosztów.


GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE
Biuro Projektu – tel. 574 180 389, mail: prenatalne@rsm.org.pl


Wsparcie udzielane w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prena-talnych” - www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl

Autor:

autor

Pogoda

23 czerwca Temperatura: 25°C Wiatr: 9 km/h,

Kalendarz

imieniny: