UMWM

19.09.2023

JUŻ PŁYWAM – projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Pływanie ma pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, korektę wad postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz kształtowanie się charakteru. Ponadto realizacja tego typu zajęć przekłada się w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa...czytaj więcej

JUŻ PŁYWAM – projekt...
15.09.2023

Małopolskie OSP 2023

W dniu 13 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej zakupionej w ramach Programu „Małopolskie OSP 2023”. Dzięki wsparciu ze środków Województwa Małopolskiego zostało...czytaj więcej

Małopolskie OSP 2023
28.07.2023

Remont drogi dojazdowej do pól w Międzygórzu

W dniu 26.07.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gmina Bolesław w sprawie przekazania środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn.: ”Droga dojazdowa...czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej do...
28.07.2023

Małopolskie OSP 2023

W ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” Gmina Bolesław otrzymała środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na zakup odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Umowa na udzielenie...czytaj więcej

Małopolskie OSP 2023
07.06.2023

Kryształy Soli

NAGRODA KRYSZTAŁY SOLI – 25 tys. zł dla Lidera Pozarządowej Małopolski Znasz organizację pozarządową, która bezinteresownie pomaga innym? A może kojarzysz organizację, która inspiruje innych do działania i zmienia swoje najbliższe...czytaj więcej

Kryształy Soli
01.06.2023

Trwa rekrutacja do 11. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska!

#StartUP Małopolska to program szkoleniowo-mentorski dla firm MŚP z Małopolski zarejestrowanych po 1 kwietnia 2017 r. Jest on kierowany przede wszystkim do startupów wdrażających innowacyjne rozwiązania . Program obejmuje m.in....czytaj więcej

Trwa rekrutacja do 11....
13.02.2023

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu...czytaj więcej

Fundusze Europejskie dla Małopolski...
27.10.2022

Komunikat w sprawie punktów paszportowych

W pierwszej połowie listopada – w wybranych dniach – nie będzie możliwości złożenia wniosków paszportowych ani odbioru paszportów. Ograniczenia w działalności wszystkich punktów wynikają z koniecznych zmian technicznych. Poprzedzać one...czytaj więcej

Komunikat w sprawie punktów...
19.10.2022

Zmiana uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego

W związku z przyjęciem w dniu 26 września br. Uchwały nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/452/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r....czytaj więcej

Zmiana uchwały antysmogowej dla...
15.09.2022

Ruszył konkurs na projekt maskotki Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023

Przed Komitetem Organizacyjnym Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 bardzo ważny krok, w którym pomogą młodzi fani sportu. W poniedziałek w Krakowie ogłoszony został konkurs na maskotkę Igrzysk. Do wygrania są atrakcyjne...czytaj więcej

Ruszył konkurs na projekt...
13.02.2023

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.


Prawie 19 mln Euro na wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych z Funduszy Europejskich dla Małopolski


W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w osi 6 pn. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, zaplanowano realizację wsparcia dotyczącego budowania potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest to pierwszy raz, kiedy w programie regionalnym wsparcie w projekcie będzie mogło dotyczyć wyłącznie budowania własnego potencjału i zdolności organizacji i partnerów. W przyszłości zapewne przyczyni się to, do jeszcze większego zaangażowania tak istotnych dla rozwoju województwa podmiotów, w realizację różnorodnych inicjatyw społecznych, w tym także współfinansowanych z EFS+. 


Wsparcie, na łączną kwotę niemal 19 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), co stanowi niemal 2,8% alokacji tego funduszu i jedną z najwyższych alokacji wśród programów regionalnych,  zostało zaplanowane w ramach aż 6 celów szczegółowych, co pozwoli budować potencjał tychże podmiotów właściwie we wszystkich obszarach EFS+. W treści samego programu, wsparcie w zakresie budowy potencjału partnerów i organizacji zostało opisane w sposób ogólny, tak by móc elastycznie reagować na pojawiające się w kolejnych latach wyzwania oraz potrzeby partnerów oraz w taki sposób, by obszary pomocy mogły zostać dookreślone w szczególności na etapie opracowywania projektu Szczegółowego Opisu Priorytetu (SZOP) we współpracy z samymi organizacjami oraz partnerami społecznymi. Takie podejście jest zgodne z m.in. z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dla programowania EFS+ w obszarze budowy zdolności organizacyjnych partnerów społeczeństwa obywatelskiego oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.


Główne założenia działania dotyczącego budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych

Udostępniony projekt karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”  (.pdf, 342 KB) ma charakter roboczy i część informacji może jeszcze ulec modyfikacji. Docelowo karta będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (SZOP). SZOP jest dokumentem, który uszczegóławia postanowienia programu w podziale na działania.  Niżej przedstawione zostały główne założenia Działania dotyczącego budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych (roboczo Działanie o nr 6.33): 


a) Działanie o nazwie: Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+ obejmuje wyjątkowo aż 6 celów szczegółowych EFS+ (cele a, c, f, g, h, i). 


b) Każdy projekt w danym naborze dotyczyć będzie wyłącznie 1 typu projektu od A do F:
A. Typ A: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie
B. Typ B: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla równości szans kobiet i mężczyzn
C. Typ C: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży
D. Typ D: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji osób dorosłych
E. Typ E: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
F. Typ F: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia obywateli państw trzecich


c) Projekt karty SZOP uwzględnia 10 obszarów wsparcia oraz szeroki katalog rodzajów podejmowanych interwencji poprzez wskazywanie ich celów, a nie szczegółowo katalogu wydatków kwalifikowalnych. Pewne doprecyzowania będą możliwe także na etapie opracowywania regulaminów naboru. 


d) Obszary wsparcia i katalog rodzajów podejmowanych interwencji jaki zaproponowano (w rekomendacjach MFiPR)  dla budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w SZOP zaproponowano także dla budowania potencjału partnerów społecznych. Podobną zasadę przyjęto w zakresie proponowanych, analogicznych wskaźników produktu i rezultatu dla obu rodzajów wnioskodawców. 


e) W celu ograniczania obciążeń administracyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz konieczność zapewnienia braku podwójnego finansowania tych samych wydatków w różnych projektach dla przedmiotowego Działania zaproponowano jedną Instytucję Pośredniczącą.


f) Działanie wdrażane będzie trybie konkurencyjnym poprzez ogłoszenie kilku naborów zapewniających ciągłość wsparcia w całym okresie programowania. 


g) Zaproponowano minimalną i maksymalną wartość projektu (20 tys. zł; 500 tys. zł). Wymagany wkład własny wynosi min. 5% 


Projekt karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+” (.pdf, 342 |KB) 


Jak zgłaszać uwagi?

Zainteresowani mogli przekazywać swoje uwagi i opinie na temat projektu karty za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag  (.xlsx, 10 KB)  w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres program2027@umwm.malopolska.pl


Termin zgłaszania uwag

Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lutego do 24 lutego 2023 roku.


Autor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: