UMWM

19.04.2024

Kompostowniki dla mieszkańców gminy

Gmina Bolesław otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 000,00 zł na zadanie w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy. Umowa na udzielenie dotacji została zawarta pomiędzy Województwem...czytaj więcej

Kompostowniki dla mieszkańców gminy
29.02.2024

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Bolesław

Samorząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”. Gmina...czytaj więcej

Kolejne dofinansowanie dla Gminy...
06.10.2023

Budżet obywatelski

Od 2 do 31 października trwa przyjmowanie propozycji zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może zgłosić swój pomysł. Wszystkie zadania, które...czytaj więcej

Budżet obywatelski
19.09.2023

JUŻ PŁYWAM – projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Pływanie ma pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, korektę wad postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz kształtowanie się charakteru. Ponadto realizacja tego typu zajęć przekłada się w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa...czytaj więcej

JUŻ PŁYWAM – projekt...
15.09.2023

Małopolskie OSP 2023

W dniu 13 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej zakupionej w ramach Programu „Małopolskie OSP 2023”. Dzięki wsparciu ze środków Województwa Małopolskiego zostało...czytaj więcej

Małopolskie OSP 2023
28.07.2023

Remont drogi dojazdowej do pól w Międzygórzu

W dniu 26.07.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gmina Bolesław w sprawie przekazania środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn.: ”Droga dojazdowa...czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej do...
28.07.2023

Małopolskie OSP 2023

W ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” Gmina Bolesław otrzymała środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na zakup odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Umowa na udzielenie...czytaj więcej

Małopolskie OSP 2023
07.06.2023

Kryształy Soli

NAGRODA KRYSZTAŁY SOLI – 25 tys. zł dla Lidera Pozarządowej Małopolski Znasz organizację pozarządową, która bezinteresownie pomaga innym? A może kojarzysz organizację, która inspiruje innych do działania i zmienia swoje najbliższe...czytaj więcej

Kryształy Soli
01.06.2023

Trwa rekrutacja do 11. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska!

#StartUP Małopolska to program szkoleniowo-mentorski dla firm MŚP z Małopolski zarejestrowanych po 1 kwietnia 2017 r. Jest on kierowany przede wszystkim do startupów wdrażających innowacyjne rozwiązania . Program obejmuje m.in....czytaj więcej

Trwa rekrutacja do 11....
13.02.2023

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu...czytaj więcej

Fundusze Europejskie dla Małopolski...
13.02.2023

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.


Prawie 19 mln Euro na wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych z Funduszy Europejskich dla Małopolski


W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w osi 6 pn. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, zaplanowano realizację wsparcia dotyczącego budowania potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest to pierwszy raz, kiedy w programie regionalnym wsparcie w projekcie będzie mogło dotyczyć wyłącznie budowania własnego potencjału i zdolności organizacji i partnerów. W przyszłości zapewne przyczyni się to, do jeszcze większego zaangażowania tak istotnych dla rozwoju województwa podmiotów, w realizację różnorodnych inicjatyw społecznych, w tym także współfinansowanych z EFS+. 


Wsparcie, na łączną kwotę niemal 19 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), co stanowi niemal 2,8% alokacji tego funduszu i jedną z najwyższych alokacji wśród programów regionalnych,  zostało zaplanowane w ramach aż 6 celów szczegółowych, co pozwoli budować potencjał tychże podmiotów właściwie we wszystkich obszarach EFS+. W treści samego programu, wsparcie w zakresie budowy potencjału partnerów i organizacji zostało opisane w sposób ogólny, tak by móc elastycznie reagować na pojawiające się w kolejnych latach wyzwania oraz potrzeby partnerów oraz w taki sposób, by obszary pomocy mogły zostać dookreślone w szczególności na etapie opracowywania projektu Szczegółowego Opisu Priorytetu (SZOP) we współpracy z samymi organizacjami oraz partnerami społecznymi. Takie podejście jest zgodne z m.in. z Rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dla programowania EFS+ w obszarze budowy zdolności organizacyjnych partnerów społeczeństwa obywatelskiego oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.


Główne założenia działania dotyczącego budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych

Udostępniony projekt karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”  (.pdf, 342 KB) ma charakter roboczy i część informacji może jeszcze ulec modyfikacji. Docelowo karta będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (SZOP). SZOP jest dokumentem, który uszczegóławia postanowienia programu w podziale na działania.  Niżej przedstawione zostały główne założenia Działania dotyczącego budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych (roboczo Działanie o nr 6.33): 


a) Działanie o nazwie: Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+ obejmuje wyjątkowo aż 6 celów szczegółowych EFS+ (cele a, c, f, g, h, i). 


b) Każdy projekt w danym naborze dotyczyć będzie wyłącznie 1 typu projektu od A do F:
A. Typ A: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie
B. Typ B: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla równości szans kobiet i mężczyzn
C. Typ C: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży
D. Typ D: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji osób dorosłych
E. Typ E: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
F. Typ F: budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia obywateli państw trzecich


c) Projekt karty SZOP uwzględnia 10 obszarów wsparcia oraz szeroki katalog rodzajów podejmowanych interwencji poprzez wskazywanie ich celów, a nie szczegółowo katalogu wydatków kwalifikowalnych. Pewne doprecyzowania będą możliwe także na etapie opracowywania regulaminów naboru. 


d) Obszary wsparcia i katalog rodzajów podejmowanych interwencji jaki zaproponowano (w rekomendacjach MFiPR)  dla budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w SZOP zaproponowano także dla budowania potencjału partnerów społecznych. Podobną zasadę przyjęto w zakresie proponowanych, analogicznych wskaźników produktu i rezultatu dla obu rodzajów wnioskodawców. 


e) W celu ograniczania obciążeń administracyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz konieczność zapewnienia braku podwójnego finansowania tych samych wydatków w różnych projektach dla przedmiotowego Działania zaproponowano jedną Instytucję Pośredniczącą.


f) Działanie wdrażane będzie trybie konkurencyjnym poprzez ogłoszenie kilku naborów zapewniających ciągłość wsparcia w całym okresie programowania. 


g) Zaproponowano minimalną i maksymalną wartość projektu (20 tys. zł; 500 tys. zł). Wymagany wkład własny wynosi min. 5% 


Projekt karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+” (.pdf, 342 |KB) 


Jak zgłaszać uwagi?

Zainteresowani mogli przekazywać swoje uwagi i opinie na temat projektu karty za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag  (.xlsx, 10 KB)  w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres program2027@umwm.malopolska.pl


Termin zgłaszania uwag

Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lutego do 24 lutego 2023 roku.


Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: