Urząd Gminy

20.10.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Zarządzeniem Nr 0050.107.2021 z dnia 19.10.2021 r.Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...czytaj więcej

Ogłoszenie
02.09.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert dotyczy postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław"...czytaj więcej

Ogłoszenie
27.08.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021...czytaj więcej

Ogłoszenie
11.08.2021

DIAMENTOWE GODY w Gminie Bolesław

W dniu 3 sierpnia 2021 roku obchodziliśmy w naszej Gminie kolejną już uroczystość „Diamentowych Godów”. Ten piękny Jubileusz 60 – lecia pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary: Halina i Stanisław Caderowie...czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY w Gminie...
08.07.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnychczytaj więcej

Ogłoszenie
10.06.2021

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnychczytaj więcej

Ogłoszenie
31.05.2021

Informacja

W dniu 04.06.2021r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.05.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie
20.05.2021

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
11.08.2021

DIAMENTOWE GODY w Gminie Bolesław

W dniu 3 sierpnia 2021 roku obchodziliśmy w naszej Gminie kolejną już uroczystość „Diamentowych Godów”.


Ten piękny Jubileusz 60 – lecia pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary:

Halina i Stanisław Caderowie

Krystyna i Józef Furmańscy

Władysława i Władysław Kulanty

Wiesława i Antoni Marcowie


W imieniu mieszkańców naszej Gminy Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Bolesław, Pan Krzysztof Dudziński i Przewodniczący Rady Gminy Bolesław, Pani Ewa Dychtoń.


„Diamentowe Gody” to doskonała okazja, by zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na to, co Jubilaci osiągnęli w ciągu swego długoletniego pożycia małżeńskiego. Jest to czas zarezerwowany na wspominanie wszystkich radosnych chwil oraz spraw i problemów, które udało się rozwiązać. „Istnieją ludzie, w których towarzystwie człowiek czuje się lepiej, co gorzkie przemija, a świat rozpromienia słońce.” Takimi ludźmi są współmałżonkowie, którzy zawsze wiedzą, jak obudzić w sobie nawzajem radość i pogodę ducha.


Naszym Jubilatom życzymy kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu, a receptą na długi związek niech będą słowa piosenki Anny Jantar: „tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać, wystarczy ciepło rąk, muśnięcie warg, wystarczy, żeby ktoś pokochał nas…”.


Elżbieta Kubańska

Kierownik USC


Autor:

autor

Pogoda

21 października Temperatura: 15°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: