Urząd Gminy

15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.04.2021

Informacja

Zapraszamy na kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ul. Kopalnianej : 1 maja  i 2 maja 2021 r. w godzinach 15.00 - 21.00,od 4 maja do 7 maja 2021 r....czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

W okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do końca roku 2020 kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie czynny w godzinach od 16.00 do 21.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00,...czytaj więcej

Informacja
22.01.2020

Informacja

W związku z awarią agregatu zamrażającego taflę, lodowisko na kompleksie rekreacyjno-sportowym "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie nieczynne do piątku 24.01.2020 r. (włącznie). Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
30.08.2023

Gmina Bolesław przywraca nocne oświetlenie uliczne

Bolesław, dnia 28.08.2023r.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Bolesław,


Sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja, a przede wszystkim niestabilna sytuacja na rynku energetycznym od początku 2022r. doprowadziła do niemalże dziesięciokrotnego wzrostu cen energii elektrycznej w porównaniu do cen z lat ubiegłych. Niemożliwym stało się więc utrzymanie zużycia energii elektrycznej na tym samym poziomie, co w latach poprzednich, bez generowania znacznych kosztów funkcjonowania, które nie były ujęte w budżecie Gminy.


Ogromny wzrost ceny jednostkowej za 1 kWh był dla nas wszystkich - odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, ale także samorządów - sytuacją nieprzewidzianą i od nikogo niezależną. Większość gmin w Polsce stanęła przed dylematem utrzymania oświetlenia ulicznego na dotychczasowym poziomie lub jego ograniczenia.


Po głębokiej analizie finansów gminy, zarówno zaplanowanych dochodów, jak i koniecznych wydatków, podjąłem, podobnie jak sąsiednie samorządy, niełatwą decyzję o wprowadzeniu przerw nocnych, a tym samym ograniczeniu ilości zużywanych kWh.


Dnia 21.08.2023r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o tzw. cenach maksymalnych, przez co sytuacja na rynku energetycznym uległa nieznacznej poprawie.

Nowe przepisy, wprowadzające ww. zmianę, zapewniają, iż od 1 października 2023r. obniżona zostanie cena maksymalna za energię dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi - z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh.


W związku z powyższym, kierując się bezpieczeństwem i komfortem życia mieszkańców Gminy Bolesław, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy finansowej, zdecydowałem o włączeniu w najbliższym czasie oświetlenia ulicznego i zaprzestaniu przerw w oświetleniu w godzinach nocnych. Planuję,że uruchomienie lamp w godzinach nocnych nastąpi w terminie do 15.09.2023r. Oświetlenie ulic w pełnym zakresie realizowane będzie przy założeniu, że sytuacja na rynku energetycznym ponownie nie ulegnie pogorszeniu.


Krzysztof Dudziński


Wójt Gminy Bolesław

Autor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: