Urząd Gminy

06.06.2024

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu lub indywidualnego dowozu dzieci/uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o składanie wniosku...czytaj więcej

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych
28.05.2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024czytaj więcej

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik...
30.04.2024

Informacja

Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa a nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki . W Gminie Bolesław został złożony wniosek na „Zadanie Aktywny Orlik”. Celami programu...czytaj więcej

Informacja
25.03.2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W związku z licznymi zapytaniami rodziców dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zamieszczam zebrane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu dane dotyczące szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat...czytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
25.03.2024

Informacja

W związku z naprawą i renowacją powierzchni, boisko do piłki siatkowej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" jest nieczynne do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
18.03.2024

Informacja

Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania informuje, że od 23.03.2024r. Kompleks Sportowy Orlik jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-21:00 oraz w soboty w godzinach 14:00-18.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
31.01.2024

Informacja

Zakończył się program Lokalny Animator Sportu pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z powyższym kompleks sportowo - rekreacyjny Orlik przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu od 1 lutego 2024r....czytaj więcej

Informacja
15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
30.08.2023

Gmina Bolesław przywraca nocne oświetlenie uliczne

Bolesław, dnia 28.08.2023r.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Bolesław,


Sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja, a przede wszystkim niestabilna sytuacja na rynku energetycznym od początku 2022r. doprowadziła do niemalże dziesięciokrotnego wzrostu cen energii elektrycznej w porównaniu do cen z lat ubiegłych. Niemożliwym stało się więc utrzymanie zużycia energii elektrycznej na tym samym poziomie, co w latach poprzednich, bez generowania znacznych kosztów funkcjonowania, które nie były ujęte w budżecie Gminy.


Ogromny wzrost ceny jednostkowej za 1 kWh był dla nas wszystkich - odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, ale także samorządów - sytuacją nieprzewidzianą i od nikogo niezależną. Większość gmin w Polsce stanęła przed dylematem utrzymania oświetlenia ulicznego na dotychczasowym poziomie lub jego ograniczenia.


Po głębokiej analizie finansów gminy, zarówno zaplanowanych dochodów, jak i koniecznych wydatków, podjąłem, podobnie jak sąsiednie samorządy, niełatwą decyzję o wprowadzeniu przerw nocnych, a tym samym ograniczeniu ilości zużywanych kWh.


Dnia 21.08.2023r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o tzw. cenach maksymalnych, przez co sytuacja na rynku energetycznym uległa nieznacznej poprawie.

Nowe przepisy, wprowadzające ww. zmianę, zapewniają, iż od 1 października 2023r. obniżona zostanie cena maksymalna za energię dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi - z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh.


W związku z powyższym, kierując się bezpieczeństwem i komfortem życia mieszkańców Gminy Bolesław, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy finansowej, zdecydowałem o włączeniu w najbliższym czasie oświetlenia ulicznego i zaprzestaniu przerw w oświetleniu w godzinach nocnych. Planuję,że uruchomienie lamp w godzinach nocnych nastąpi w terminie do 15.09.2023r. Oświetlenie ulic w pełnym zakresie realizowane będzie przy założeniu, że sytuacja na rynku energetycznym ponownie nie ulegnie pogorszeniu.


Krzysztof Dudziński


Wójt Gminy Bolesław

Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: