Urząd Gminy

15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.04.2021

Informacja

Zapraszamy na kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ul. Kopalnianej : 1 maja  i 2 maja 2021 r. w godzinach 15.00 - 21.00,od 4 maja do 7 maja 2021 r....czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

W okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do końca roku 2020 kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie czynny w godzinach od 16.00 do 21.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00,...czytaj więcej

Informacja
22.01.2020

Informacja

W związku z awarią agregatu zamrażającego taflę, lodowisko na kompleksie rekreacyjno-sportowym "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie nieczynne do piątku 24.01.2020 r. (włącznie). Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
07.11.2023

Konsultacje

Konsultacje

w sprawie nadania nowych statutów sołectw Gminy Bolesław


Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1  w związku z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) oraz § 1 ust. 1,ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bolesław,


Wójt Gminy Bolesław

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące


projektu uchwały w sprawie nadania nowych Statutów Sołectw Gminy Bolesław.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 7 listopada 2023 roku i trwać będą do 24 listopada 2023 roku.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiety poprzez umieszczenie ogłoszenia o  konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Bolesław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław.


Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu ankiety dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boleslaw@gminaboleslaw.pl.


Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /53k51fleok/SkrytkaESP, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław z dopiskiem konsultacje społeczne –statut sołectwa oraz za pośrednictwem Sołtysów Sołectw.


Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.


Wójt Gminy                 
mgr inż. Krzysztof Dudziński


ANKIETA DO KONSULTACJI – NOWYCH STATUTÓW SOŁECTW


Projekt UCHWAŁY RADY GMINY BOLESŁAW w sprawie nadania statutu Sołectwa

Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: