Urząd Gminy

21.02.2024

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie -...czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym...
16.02.2024

Prace utrzymaniowe w kanałach, ciekach wodnych i rowach melioracyjnych oraz przydrożnych

W ostatnim okresie większość z nas obserwuje bardzo szybko następujące zmiany w środowisku związane z zaprzestaniem pompowania wód kopalnianych i odprowadzaniem ich kanałem „Dąbrówka”. W związku z powyższym od dłuższego...czytaj więcej

Prace utrzymaniowe w kanałach,...
16.02.2024

GMINA BOLESŁAW LIDEREM POWIATU OLKUSKIEGO

W tegorocznej edycji Rankingu Gmin Małopolski 2023 Gmina Bolesław uzyskała tytuł LIDERA POWIATU OLKUSKIEGO. Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje od 2010 roku we współpracy z Urzędem...czytaj więcej

GMINA BOLESŁAW LIDEREM POWIATU...
16.02.2024

Dokumentacja na prace remontowe przy bolesławskim dworze – w uzgodnieniu

Gmina Bolesław przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej, pozwalającej na zabezpieczenie bolesławskiego dworu przed zalewaniem wodami opadowymi i poprawę jego stanu technicznego. Budynek dworu znajduje się w rejestrze zabytków i jest...czytaj więcej

Dokumentacja na prace remontowe...
13.02.2024

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE BOLESŁAW NA 2024 ROKczytaj więcej

Ogłoszenie
01.02.2024

Mistrzowie Polski w futsalu

28 stycznia 2024 roku na obiektach Rekordu w Bielsku-Białej miał miejsce turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-15. Drużyna gospodarza turnieju wysoko pokonała przeciwników (Rekord Bielsko-Biała - Jantar Ustka...czytaj więcej

Mistrzowie Polski w futsalu
29.01.2024

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN MIESZKANKI GMINY

Taki jubileusz nie zdarza się często. Nie każdemu bowiem dane jest dożyć 100 lat. Tego daru doświadczyła pani Józefa Czyż, mieszkanka Podlipia. 26 stycznia 2024 roku, a więc dokładnie w...czytaj więcej

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN MIESZKANKI...
23.01.2024

Szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej

W dniu 22 stycznia 2024 r. z inicjatywy Wójta i Kierownika GOPS w Bolesławiu w bolesławskim dworze odbyło się szkolenie na temat zasad postępowania w związku ze zmianą ustawy o...czytaj więcej

Szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy...
23.01.2024

Zagrożenie wodne w gminie Bolesław- wywiad z Wójtem Gminy Bolesław w Przeglądzie Olkuskim

Poniżej przedstawiamy link do wywiadu z Krzysztofem Dudzińskim – Wójtem Gminy Bolesław, który ukazał się w Przeglądzie Olkuskim w piątek 19 stycznia. Zachęcamy do lektury. https://przeglad.olkuski.pl/zagrozenie-wodne-w-gminie-boleslaw-wjt-przedstawia-rozwiazania/czytaj więcej

Zagrożenie wodne w gminie...
23.01.2024

Skutki likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” – spotkanie z Wojewodą Małopolskim

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław w 2020 roku zakończyły wydobycie w ostatniej czynnej kopalni rud cynkowo-ołowiowych „Olkusz-Pomorzany”. Po likwidacji części podziemnej na początku 2021 roku wyłączone zostały pompy odwadniające wyrobiska. Tym samym...czytaj więcej

Skutki likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”...
11.05.2022

Obchody 159. Rocznicy Bitwy pod Krzykawką i bohaterskiej śmierci F. Nullo
Obchody 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką przebiegały w tym roku w naszej gminie w sposób wyjątkowy. 7 maja pod pomnikiem upamiętniającym powstańców styczniowych poległych podczas bitwy pod Krzykawką odbyła się uroczystość nadania imienia Francesco Nullo Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie oraz ustanowienia dnia śmierci bohaterskiego Włocha, tj. 5 maja – świętem Oddziału.


W obchodach uczestniczyli znamienici goście, m.in. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - gen. dyw. Tomasz Połuch, Zastepca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk Robert Musiel oraz żołnierze Krakowskiego Oddziału ŻW z Kompanią Reprezentacyjną na czele, Ambasador Włoch w Polsce - Aldo Amati, Konsul Honorowa Włoch w Krakowie - Katarzyna Likus, Dyrektor Instytutu Kultury Włoskiej - Ugo Rufino, Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk, Członek Zarządu Powiatu Olkuskiego – Krystyna Kowalewska oraz Radni Rady Powiatu Olkuskiego, Burmistrz Miasta Bukowno - Mirosław Gajdziszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz - Roman Piaśnik, Dyrektor Biura Poselskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacka Osucha – Michał Zasucha, Z-ca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Ewa Gil, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Agata Knapik, Komendant Komisariatu Policji w Bukownie - podkomisarz Sławomir Patela, Prezes i członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Włoskiej im. Płk. F. Nullo, Przewodnicząca – Ewa Dychtoń oraz Radni Gminy Bolesław, Proboszczowie parafii z terenu Gminy Bolesław, Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy jednostek organizacyjnych oraz instytucji i firm działających na terenie gminy, Komendant Wojewódzki – Sebastian Piekoszewski, Komendanci Gminni oraz członkowie grup terenowych Straży Ochrony Przyrody, przedstawiciele organizacji społecznych, związków i stowarzyszeń, Prezesi jednostek OSP oraz druhowie OSP z terenu gminy, Przewodniczący i członkowie kół gospodyń wiejskich, członkowie Grupy historyczno – rekonstrukcyjnej, uczniowie szkół, w szczególności Szkoły Podstawowej imienia Francesco Nullo w Krzykawie, i ich rodzice, mieszkańcy gminy oraz goście.


Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przybyłe poczty sztandarowe – Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Bolesławia, Krzykawy, Lasek i Podlipia, Szkół Podstawowych w Bolesławiu, Krzykawie i Podlipiu, oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Podlipiu.


Obchody rozpoczęło odegranie przez orkiestrę wojskową polskiego i włoskiego hymnu oraz uroczyste wciągnięcie na maszty flag obu państw.


Następnie Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław powitał zaproszonych gości i przedstawił sylwetkę bohaterskiego Włocha, który wraz z innymi powstańcami walczył w obronie naszej ojczyzny.


Gen. dyw. Tomasz Połuch - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej odczytał list okolicznościowy Mariusza Błaszczaka - Ministra Obrony Narodowej. Oto jego fragment:

Dziś Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie otrzymuje swojego patrona, którym jest pułkownik Francesco Nullo. Ten bliski przyjaciel wielkiego Garibaldiego, gdy na polskich ziemiach wybuchło Powstanie Styczniowe, zebrał grupę włoskich ochotników i wyruszył w stronę Krakowa, by wesprzeć polskie dążenia niepodległościowe. Śmierć w bitwie z wojskami rosyjskimi uniemożliwiła mu oddanie jeszcze większych militarnych zasług sprawie polskiej. Czyn tego dzielnego Włocha jest w Polsce doceniany i pamiętany. Stanowi dziś, w dobie agresji Rosji na Ukrainę, wspaniały przykład naszego braterstwa broni, wspólnoty wartości i jedności w przeciwstawianiu się rosyjskim zapędom imperialistycznym.


Po odczytaniu przez Kierownika Sekcji Wychowawczej OŻW w Krakowie st. chor. szt. Andrzeja Łakomego Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, głos zabrał Aldo Amati - Ambasador Włoch w Polsce. On również podkreślił rangę wydarzenia, które ma wyjątkowe znaczenie w czasie, gdy na wschodzie Europy ma miejsce wojna. Ambasador podkreślił swój bliski kontakt z bohaterem uroczystości – Francesco Nullo, bowiem podobnie jak on urodził się w Bergamo.


Po wystąpieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie imienia pułkownika Francesco Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Aktu tego dokonali Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - gen. dyw. Tomasz Połuch, Zastępcę Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - gen. bryg. dr Roberta Jędrychowski, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej - płk. Robert Musiel, Ambasador Włoch w Polsce - Aldo Amati oraz Wójt Gminy Bolesław - Krzysztof Dudziński.


Zgodnie z ceremoniałem wojskowym poświęcenia tablicy pamiątkowej OŻW w Krakowie dokonał ks. por. Błażej Woszczek.


Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Francesco Nullo w Krzykawie. Sztandar ufundowany przez rodziców Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie w 2020 roku z powodu pandemii nie był oficjalnie przekazany. Uroczystość pod pomnikiem Nullo stała się doskonałą ku temu okazją. Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała go na ręce Pani Dyrektor, a ta wręczyła sztandar uczniom szkoły. Potem nastąpiła jego krótka prezentacja.


Ważnym momentem sobotniej uroczystości było udekorowanie przez Starostę Olkuskiego doktora nauk humanistycznych Tomasza Ryszarda Sawickiego medalem Pro Patria, przyznawanym w uznaniu za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku naszego miejscowego historyka – także wiedzy o historii i tradycji naszego regionu. Gratulacje i podziękowania złożył także Wójt Gminy Bolesław.


Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia przez zaproszone delegacje wieńców przed pomnikiem pułkownika Francesco Nullo.


Zgromadzeni na Polanie Nullo goście mieli możliwość obejrzenia rekonstrukcji Bitwy pod Krzykawką w wykonaniu Grupy historyczno – rekonstrukcyjnej.


Po widowisku nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do parku przydworskiego w Krzykawce, gdzie odbyła się druga część obchodów.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które pochodzą ze strony internetowej: https://oddzialzwkrakow.wp.mil.pl/pl/articles6-akt...

oraz https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/articles/aktual...

Zdjęcia można też oglądać na stronie internetowej i Facebooku Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

Autor:

autor

Pogoda

26 lutego Temperatura: 10°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: