Urząd Gminy

19.05.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu, Podlipie 153, 32-329 Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
18.05.2023

Kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że od miesiąca maja 2023 roku Urząd Gminy Bolesław rozpoczął cykl kontrolny dotyczący realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz umów zawartych na...czytaj więcej

Kontrole w zakresie opróżniania...
10.05.2023

DIAMENTOWE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 9 maja 2023 roku w Urzędzie Gminy Bolesław swoje „Diamentowe Gody” świętowali Jubilaci, którzy 60 lat temu zawarli związek małżeński. Dokładnie wtedy nasi Jubilaci zdecydowali się wspólnie iść...czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY W GMINIE...
04.05.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie
24.04.2023

Informacja

W dniu 02.05.2023r. Urząd Gminy Bolesławbędzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
14.04.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503...czytaj więcej

Ogłoszenie
06.04.2023

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego MERCEDES-BENZ model 1019AF, nr rej. KOL 22AG znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2259383,informacja-o-wyniku-przetargu-pisemnego-dotyczacego-sprzedazy-samochodu-specjalnego-pozarniczego-mer.htmlczytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu
06.04.2023

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.04.2023

Informacja

W dniu 07.04.2023r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godziny 13.00. Kasa czynna do godziny 11.30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
04.04.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z...czytaj więcej

Ogłoszenie
11.05.2022

Obchody 159. Rocznicy Bitwy pod Krzykawką i bohaterskiej śmierci F. Nullo
Obchody 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką przebiegały w tym roku w naszej gminie w sposób wyjątkowy. 7 maja pod pomnikiem upamiętniającym powstańców styczniowych poległych podczas bitwy pod Krzykawką odbyła się uroczystość nadania imienia Francesco Nullo Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie oraz ustanowienia dnia śmierci bohaterskiego Włocha, tj. 5 maja – świętem Oddziału.


W obchodach uczestniczyli znamienici goście, m.in. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - gen. dyw. Tomasz Połuch, Zastepca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk Robert Musiel oraz żołnierze Krakowskiego Oddziału ŻW z Kompanią Reprezentacyjną na czele, Ambasador Włoch w Polsce - Aldo Amati, Konsul Honorowa Włoch w Krakowie - Katarzyna Likus, Dyrektor Instytutu Kultury Włoskiej - Ugo Rufino, Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk, Członek Zarządu Powiatu Olkuskiego – Krystyna Kowalewska oraz Radni Rady Powiatu Olkuskiego, Burmistrz Miasta Bukowno - Mirosław Gajdziszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz - Roman Piaśnik, Dyrektor Biura Poselskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacka Osucha – Michał Zasucha, Z-ca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Ewa Gil, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Agata Knapik, Komendant Komisariatu Policji w Bukownie - podkomisarz Sławomir Patela, Prezes i członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Włoskiej im. Płk. F. Nullo, Przewodnicząca – Ewa Dychtoń oraz Radni Gminy Bolesław, Proboszczowie parafii z terenu Gminy Bolesław, Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy jednostek organizacyjnych oraz instytucji i firm działających na terenie gminy, Komendant Wojewódzki – Sebastian Piekoszewski, Komendanci Gminni oraz członkowie grup terenowych Straży Ochrony Przyrody, przedstawiciele organizacji społecznych, związków i stowarzyszeń, Prezesi jednostek OSP oraz druhowie OSP z terenu gminy, Przewodniczący i członkowie kół gospodyń wiejskich, członkowie Grupy historyczno – rekonstrukcyjnej, uczniowie szkół, w szczególności Szkoły Podstawowej imienia Francesco Nullo w Krzykawie, i ich rodzice, mieszkańcy gminy oraz goście.


Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przybyłe poczty sztandarowe – Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Bolesławia, Krzykawy, Lasek i Podlipia, Szkół Podstawowych w Bolesławiu, Krzykawie i Podlipiu, oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Podlipiu.


Obchody rozpoczęło odegranie przez orkiestrę wojskową polskiego i włoskiego hymnu oraz uroczyste wciągnięcie na maszty flag obu państw.


Następnie Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław powitał zaproszonych gości i przedstawił sylwetkę bohaterskiego Włocha, który wraz z innymi powstańcami walczył w obronie naszej ojczyzny.


Gen. dyw. Tomasz Połuch - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej odczytał list okolicznościowy Mariusza Błaszczaka - Ministra Obrony Narodowej. Oto jego fragment:

Dziś Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie otrzymuje swojego patrona, którym jest pułkownik Francesco Nullo. Ten bliski przyjaciel wielkiego Garibaldiego, gdy na polskich ziemiach wybuchło Powstanie Styczniowe, zebrał grupę włoskich ochotników i wyruszył w stronę Krakowa, by wesprzeć polskie dążenia niepodległościowe. Śmierć w bitwie z wojskami rosyjskimi uniemożliwiła mu oddanie jeszcze większych militarnych zasług sprawie polskiej. Czyn tego dzielnego Włocha jest w Polsce doceniany i pamiętany. Stanowi dziś, w dobie agresji Rosji na Ukrainę, wspaniały przykład naszego braterstwa broni, wspólnoty wartości i jedności w przeciwstawianiu się rosyjskim zapędom imperialistycznym.


Po odczytaniu przez Kierownika Sekcji Wychowawczej OŻW w Krakowie st. chor. szt. Andrzeja Łakomego Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, głos zabrał Aldo Amati - Ambasador Włoch w Polsce. On również podkreślił rangę wydarzenia, które ma wyjątkowe znaczenie w czasie, gdy na wschodzie Europy ma miejsce wojna. Ambasador podkreślił swój bliski kontakt z bohaterem uroczystości – Francesco Nullo, bowiem podobnie jak on urodził się w Bergamo.


Po wystąpieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie imienia pułkownika Francesco Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Aktu tego dokonali Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - gen. dyw. Tomasz Połuch, Zastępcę Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - gen. bryg. dr Roberta Jędrychowski, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej - płk. Robert Musiel, Ambasador Włoch w Polsce - Aldo Amati oraz Wójt Gminy Bolesław - Krzysztof Dudziński.


Zgodnie z ceremoniałem wojskowym poświęcenia tablicy pamiątkowej OŻW w Krakowie dokonał ks. por. Błażej Woszczek.


Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Francesco Nullo w Krzykawie. Sztandar ufundowany przez rodziców Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie w 2020 roku z powodu pandemii nie był oficjalnie przekazany. Uroczystość pod pomnikiem Nullo stała się doskonałą ku temu okazją. Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała go na ręce Pani Dyrektor, a ta wręczyła sztandar uczniom szkoły. Potem nastąpiła jego krótka prezentacja.


Ważnym momentem sobotniej uroczystości było udekorowanie przez Starostę Olkuskiego doktora nauk humanistycznych Tomasza Ryszarda Sawickiego medalem Pro Patria, przyznawanym w uznaniu za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku naszego miejscowego historyka – także wiedzy o historii i tradycji naszego regionu. Gratulacje i podziękowania złożył także Wójt Gminy Bolesław.


Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia przez zaproszone delegacje wieńców przed pomnikiem pułkownika Francesco Nullo.


Zgromadzeni na Polanie Nullo goście mieli możliwość obejrzenia rekonstrukcji Bitwy pod Krzykawką w wykonaniu Grupy historyczno – rekonstrukcyjnej.


Po widowisku nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do parku przydworskiego w Krzykawce, gdzie odbyła się druga część obchodów.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które pochodzą ze strony internetowej: https://oddzialzwkrakow.wp.mil.pl/pl/articles6-akt...

oraz https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/articles/aktual...

Zdjęcia można też oglądać na stronie internetowej i Facebooku Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

Autor:

autor

Pogoda

28 maja Temperatura: 10°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: