Urząd Gminy

23.01.2020

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił do strażaków

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl W dniu 3 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –...czytaj więcej

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił...
10.01.2020

„OSA- Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt”

Gmina Bolesław otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019....czytaj więcej

„OSA- Budowa Otwartej Strefy...
03.01.2020

Informacja - budowa drogi gminnej

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bolesław w km od 0+000,00 do km 0+622,60, Gmina Bolesław, powiat olkuski Zadanie zrealizowano w 2019 roku przy współudziale środkówz Funduszu Dróg Samorządowych   Wnioskodawca...czytaj więcej

Informacja - budowa drogi...
30.12.2019

Informacja

W dniu 31.12.2019r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7.00 do 13:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 10:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
30.12.2019

Termomodernizacja budynku i remont sal szkoleniowych w OSP Laski

Gmina Bolesław w ramach ogłoszonego konkursu „Małopolskie Remizy 2019" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w otrzymała dotację w kwocie 49 230,58 zł na zadanie "Termomodernizacja i...czytaj więcej

Termomodernizacja budynku i remont...
17.12.2019

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
16.12.2019

Informacja

W dniu 24.12.2019r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7.00 do 13:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 11:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
02.12.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
29.11.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945...czytaj więcej

Ogłoszenie
26.11.2019

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
26.07.2019

Podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych


W ostatnim czasie z różnych zakątków kraju, także z okolicznych gmin, docierają do nas wieści o podwyżkach cen za odpady komunalne. W najbliższym czasie należy się spodziewać takiej podwyżki i u nas. Dlaczego?


Oto kilka powodów, dla których gminy, w tym także nasza, muszą podejmować uchwały zwiększające opłatę za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych:

1. Systematycznie w ostatnich latach zwiększa się ilość odbieranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dla porównania ilość odpadów w 2015 roku odbierana od mieszkańców gminy Bolesław wynosiła 1814 ton, natomiast w roku 2018 już 2704 tony. Dodatkowo wzrost masy odpadów powoduje konieczność zorganizowania dodatkowych wyjazdów w celu ich zebrania, a zatem zwiększa się także cena transportu.

2. Z roku na rok wzrasta opłata za korzystanie ze środowiska, której wysokość ustalana jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Jest to opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach, zwana też potocznie „opłatą marszałkowską”. W roku 2017, w zależności od kodu (rodzaju) odpadu, wynosiła 74,26 zł za tonę, w 2018 – 140 zł, w 2019 - 170 zł, a w 2020 roku ma wzrosnąć do 270 zł.

3. Stale wzrastają opłaty za przyjęcie odpadów na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W 2018 roku było to 255 zł i 275 zł za tonę, od stycznia do kwietnia 2019 roku – 339 zł za tonę, od maja do lipca 2019 roku – 350 zł za tonę, a od sierpnia 2019 roku cena wynosić będzie 370 zł za tonę.

4. Za przekazywanie odpadów powstałych w wyniku segregacji (np. opakowań foliowych) do dalszego przetwarzania, Zakład Gospodarki Komunalnej w poprzednich latach otrzymywał symboliczną złotówkę, obecnie musi dopłacać.


Przewidywany koszt odbioru odpadów w gminie Bolesław to 12,00 zł na mieszkańca za odpady segregowane (dotychczas 8,50 zł) i 24,00 zł za odpady niesegregowane (dotychczas 17,00 zł).


Stawka, która pojawiła się w przygotowanej uchwale Rady Gminy Bolesław, została obliczona z uwzględnieniem liczby mieszkańców, ponoszonych przez gminę kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz związanych z tym kosztów administracyjnych.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że musi być całkowicie finansowany z opłat wnoszonych przez mieszkańców i nie ma możliwości dopłacania do niego z budżetu gminy.

Autor:

autor

Pogoda

29 stycznia Temperatura: 1°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: