Urząd Gminy

22.11.2022

Informacja GDDKiA

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-25.11.2022r.  będą trwały utrudnienia  związane z  remontem nawierzchni na DK 94 w miejscowości Bolesław  na odcinku w km 289+950- 290+790 jezdnia  prawa (na kierunku do...czytaj więcej

Informacja GDDKiA
22.11.2022

Obwodnicą do Bukowna

Dobiegła końca inwestycja prowadzona przez Zarząd Drogowy w Olkuszu pn. „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie...czytaj więcej

Obwodnicą do Bukowna
22.11.2022

„ZŁOTE GODY” W GMINIE BOLESŁAW

W  dniu 18 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej Gminie uroczystość Jubileuszu 50–lecia  pożycia małżeńskiego.  Jubilaci obchodzący „Złote Gody” zostali uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalami Róży”.  W imieniu Prezydenta...czytaj więcej

„ZŁOTE GODY” W GMINIE...
15.11.2022

Niepodległościowe świętowanie

11 listopada, w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pod Pomnikiem Wolności w bolesławskim parku odbyły się gminne obchody tego święta. Rozpoczęło je wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał...czytaj więcej

Niepodległościowe świętowanie
15.11.2022

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława Zmysło

13 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego...czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława...
11.11.2022

Informacja GDDKiA

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-25.11.2022r.  będą trwały utrudnienia  związane z  remontem nawierzchni na DK 94 w miejscowości Bolesław  na odcinku w km 289+950- 290+790 jezdnia  prawa (na kierunku do...czytaj więcej

Informacja GDDKiA
10.11.2022

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława Zmysło

13 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu odbędzie się uroczysta msza święta z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego...czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława...
10.11.2022

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia...czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta
10.11.2022

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie...czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta
09.11.2022

Protokołu z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznychczytaj więcej

Protokołu z przeprowadzonych konsultacji
15.11.2022

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława Zmysło

13 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Po mszy, na przykościelnym cmentarzu, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika Bolesława Zmysło - bohatera wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. 


W uroczystości udział wzięli m.in. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, przedstawiciele krakowskiego oddziału IPN z Maciejem Korkuciem – Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, przedstawiciele Rady Powiatu Olkuskiego, władze gminne na czele z Wójtem Krzysztofem Dudzińskim, radni gminy Bolesław z przewodniczącą Rady Gminy Ewą Dychtoń, dowódcy jednostek wojskowych i komendanci służb mundurowych, poczty sztandarowe: 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, ochotniczych straży pożarnych i szkół z terenu gminy, przedstawiciele Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sławkowie, druhowie ochotniczych straży pożarnych, uczniowie szkół wraz ze swoimi nauczycielami i dyrektorami, miejscowi historycy i pasjonaci historii, którzy przyczynili się do upamiętnienia postaci Bolesława Zmysło oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, parafianie i goście.


Bolesław Zmysło był jednym z żołnierzy V Batalionu Strzelców Olkuskich, który w 1919 r. wszedł w skład 9. Pułku Piechoty Legionów, jako jego III batalion. W styczniu 1920 r. pułk brał udział w działaniach wojennych na Łotwie. Zmarł w lutym 1920 r. Krasławiu. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym w Bolesławiu. Jego mogiłę odkryli podczas porządkowania cmentarza mieszkańcy gminy: Stanisław Nawara i Jan Ryszard Chojowski. 


Na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej 27 czerwca 2022 roku odbyła się ekshumacja szczątków wydobytych z mogiły Bolesława Zmysło. 30 czerwca 2022 miała miejsce msza żałobna w intencji zmarłego, a następnie pochówek w nowym miejscu cmentarza. Na mogile stanął pomnik, ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej, który został odsłonięty podczas niedzielnej uroczystości. 


Aktu odsłonięcia pomnika dokonał Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bolesław, Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziału Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie oraz ppłk Grzegorz Gdula - Dowódca 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. 


Pomnik poświęcił ksiądz biskup Grzegorz Kaszak w asyście księdza dziekana Sylwestra Kulki – proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. 


Okolicznościowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy, Wojewoda Małopolski i Naczelnik Biura z IPN. 


Apel pamięci odczytała kapitan Kinga Zając. Po nim nastąpiła salwa honorowa
i wybrzmiało Hasło Wojska Polskiego.


Symboliczne kwiaty i znicze złożyli: delegacja gminy Bolesław na czele z Wójtem i Przewodniczącą Rady Gminy, Wojewoda Małopolski wraz z delegacją Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Krakowie oraz ppłk Grzegorz Gdula - Dowódca 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.


Wojskową Asystę Honorową uroczystości zabezpieczał 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu. Kompanią Honorową dowodził kapitan Przemysław Pakulski. Oprawę muzyczną uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Bytomia, którą dowodził starszy chorąży sztabowy Michał Gębarski.


Dziękujemy wszystkim przybyłym na tę wyjątkową uroczystość wpisaną w tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie i zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Franciszka Rozmusa. 
Autor:

autor

Pogoda

29 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: