Urząd Gminy

07.02.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podsadzkowni polowej wraz z rurociągiem przesyłowym wody, na terenie przyległym do szybu „Dąbrówka”, Kopalni „Olkusz...czytaj więcej

Obwieszczenie
23.01.2020

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił do strażaków

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl W dniu 3 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –...czytaj więcej

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił...
10.01.2020

„OSA- Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt”

Gmina Bolesław otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019....czytaj więcej

„OSA- Budowa Otwartej Strefy...
03.01.2020

Informacja - budowa drogi gminnej

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bolesław w km od 0+000,00 do km 0+622,60, Gmina Bolesław, powiat olkuski Zadanie zrealizowano w 2019 roku przy współudziale środkówz Funduszu Dróg Samorządowych   Wnioskodawca...czytaj więcej

Informacja - budowa drogi...
30.12.2019

Informacja

W dniu 31.12.2019r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7.00 do 13:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 10:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
30.12.2019

Termomodernizacja budynku i remont sal szkoleniowych w OSP Laski

Gmina Bolesław w ramach ogłoszonego konkursu „Małopolskie Remizy 2019" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w otrzymała dotację w kwocie 49 230,58 zł na zadanie "Termomodernizacja i...czytaj więcej

Termomodernizacja budynku i remont...
17.12.2019

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
16.12.2019

Informacja

W dniu 24.12.2019r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7.00 do 13:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 11:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
02.12.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
29.11.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945...czytaj więcej

Ogłoszenie
26.06.2019

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził Bolesław


Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w użytkowaniu wieczystym Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.


Instytut (od 1 kwietnia należący do Sieci Badawczej „Łukasiewicz” podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) od kilkunastu lat nie prowadzi na terenie naszej gminy żadnej działalności naukowo-badawczej ani przemysłowej. Infrastruktura znajdująca się w ścisłym centrum Bolesławia niszczeje i szpeci okolicę, dlatego gmina Bolesław wystąpiła do dyrekcji Instytutu z propozycją przejęcia i zagospodarowania terenu, co przełoży się na podniesienie jego atrakcyjności.


Włodarze gminy Bolesław zaprosili Premiera do Bolesławia, żeby zobaczył, jak duży jest potencjał tego miejsca. Działka znajdująca się w samym centrum Bolesławia ma prawie dwa hektary powierzchni. Cześć budynków wzdłuż ul. Głównej jest wynajmowana na cele usługowe, ale większość niszczeje i znajduje się w coraz gorszym stanie technicznym. Wójt, doceniając możliwości tego miejsca, chce wcielić w życie swoje plany i stworzyć w centrum wsi przestrzeń spotkań oraz odpoczynku. „To na razie plany, ale po dzisiejszej wizycie Pana Premiera nabierają realnych kształtów” – podkreślił Krzysztof Dudziński.


Jarosław Gowin zaznaczył, że w pełni popiera starania wójta o zrewitalizowanie tego terenu. ,,Konieczne jest podjęcie pilnych działań, by centrum Bolesławia stało się miejscem atrakcyjnym oraz funkcjonalnym dla wszystkich mieszkańców. Widzę zasadność starań wójta o przejecie działek od Instytutu Odlewnictwa” – powiedział Premier.


Niszczejące budynki lata świetności już dawno mają za sobą, zdegradowany teren stanowi smutny widok, a przecież historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa.


Plac z zabudowaniami, płuczką i szybem „Aleksander” należał w XIX i na początku XX wieku do prywatnej kopalni „Bolesław”. W 1931 roku kopalnię zatopiono. Szyb zasypano w 1958 roku. Po II wojnie światowej teren kopalni przeszedł na własność skarbu państwa, który w 1967 roku oddał to miejsce wraz z przedwojennymi zabudowaniami w wieczyste użytkowanie Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie. Przez ponad 30 lat prowadził tu swą działalność Wydział Terenowy Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnictwa, który specjalizował się w wykonywaniu odlewów (o wysokiej odporności na niszczenie i zużycie) dla hydrauliki wysokociśnieniowej, mielników i części urządzeń mających swe zastosowanie głównie w przemyśle cementowym. Początek lat 90. XX wieku to recesja w przemyśle, w tym w odlewnictwie. Dzięki stosunkowo uniwersalnemu wyposażeniu, jak również wysokim kwalifikacjom konstruktorów, technologów i narzędziowców, Zakład Doświadczalny zdołał dostosować się do zmieniających się potrzeb i przez kilka lat utrzymywał się na rynku produkcji odlewów w kraju i za granicą. Niestety, niewielka powierzchnia produkcyjna oraz niewystarczające drogi transportowe znacznie utrudniały zapewnienie właściwego ciągu technologicznego i doprowadziły do ograniczenia, a z czasem wstrzymania produkcji. Zakład podupadł, a teren i stojące na nim budynki z biegiem lat popadły w ruinę.

***

W spotkaniu, oprócz Wicepremiera, uczestniczyli: Tomasz Dudziak (Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie), Michał Kwiecień (Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych), Grzegorz Nocoń (Radny Powiatu Olkuskiego), Łukasz Piątek (Radny Miasta i Gminy Olkusz), Ewa Dychtoń (Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław), Dawid Sadowski (Radny Gminy Bolesław) oraz gospodarze spotkania: Krzysztof Dudziński (Wójt Gminy Bolesław) i Agata Borkiewicz (Zastępca Wójta).


***

O kolejnych działaniach związanych z planami rewitalizacji terenów należących do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie będziemy państwa na bieżąco informować.

Autor:

autor

Pogoda

24 lutego Temperatura: 4°C Wiatr: 30 km/h,

Kalendarz

imieniny: