Wybory Samorządowe 2024

12.04.2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego [WYCIĄG]czytaj więcej

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W...
12.04.2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego [WYCIĄG]czytaj więcej

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W...
09.04.2024

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Bolesław

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Bolesławczytaj więcej

Wyniki w wyborach Wójta...
09.04.2024

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Bolesław

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Bolesławczytaj więcej

Wyniki w wyborach do...
05.04.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA  Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i dyżurach 1.    W skład Gminnej Komisji...czytaj więcej

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej...
03.04.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Bolesław

POSTANOWIENIE NR 405/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 2 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Bolesław Na podstawie art. 167 § 1...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
02.04.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Bolesław

POSTANOWIENIE NR 384/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 27 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Bolesław Na podstawie art. 167 § 1...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
02.04.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Bolesław

POSTANOWIENIE NR 332/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 22 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Bolesław Na podstawie art. 167 § 1...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
21.03.2024

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bolesław

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bolesław zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r....czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej...
21.03.2024

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o zarejestrowanych kandydatach na wójta

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 21 marca 2024 r.o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bolesław zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art....czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej...
05.02.2024

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 22 listopada 2023 r.


Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego:


ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 16 listopada 2023 r.


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego


Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), działając po porozumieniu z właściwymi terytorialnie i rzeczowo komisarzami wyborczymi, zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad gmin, odrębnie dla każdej rady gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad powiatów, odrębnie dla każdej rady powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się liczbę 39 radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

§ 4. 1. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie.

2. Egzemplarz zarządzenia przekazuje się właściwym radom, Sejmikowi Województwa Małopolskiego, Komisarzom Wyborczym w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


wz. Wojewody Małopolskiego

I Wicewojewoda Małopolski

Ryszard Pagacz


Załącznik nr 1 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2023 r.

(wyciąg)

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad gmin na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdej gminy.

lp.


nazwa gminy

liczba radnych


powiat olkuski114.

Bukowno m.


15

115.

Bolesław


15

116.

Klucze


15

117.

Olkusz


21

118.

Trzyciąż


15

119.

Wolbrom


21

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2023 r.

(wyciąg)

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdego powiatu.

lp.


nazwa powiatu

liczba radnych

12.

powiat olkuski


23

Wojewoda Małopolski

Galeria plików do pobrania:

Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: