Centrum Kultury

22.08.2023

Dworek w Krzykawce
STAROPOLSKI DWOREK W KRZYKAWCE
Krzykawka, ul. Starowiejska 2

32 - 329 Bolesław
Tel. (32) 6424-720
 

 • Godziny otwarcia:
 • Informujemy, że od dnia 01 września 2023 roku Dworek w Krzykawce czynny jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach 08:00 - 20:00.
 • Wynajmy w soboty i niedziele odbywają się wg zapotrzebowania. 
 • Zapraszamy do zapoznania się z Cennikiem dostępnym w zakładce USŁUGI.
 • W celu wynajęcia Dworku w Krzykawce prosimy o kontakt z siedzibą Centrum Kultury w Bolesławiu,
  tel. (32) 6424-073.
 • Godziny otwarcia Dworku  w tygodniu  mogą ulec zmianie ze względu na zapotrzebowanie środowiska.
 • Pracownia ceramiczna:
 • Pracownia ceramiczna w Dworku w Krzykawce czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 19:00.
 • Zajęcia w pracowni ceramicznej w grupach zorganizowanych oraz zajęcia indywidualne odbywają się
  po wcześniejszej telefonicznej konsultacji z Pracownikiem Centrum Kultury, tel. (32) 6424-720.


Park i plac zabaw w Krzykawce

Park i plac zabaw przy Dworku w Krzykawce udostępniamy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00.

W soboty i niedziele dostępność Parku i placu zabaw uzależniona jest od wynajmów.


Trochę historii

Prawdziwą chlubą gminy Bolesław jest szlachecki dworek w Krzykawce. Najstarsza wzmianka o nim pochodzi
z 1756 r., chociaż analiza konserwatorska przeprowadzona przez Miejskie Biuro Projektów w Krakowie w latach osiemdziesiątych ujawniła, iż dworek mógł zostać wzniesiony przed 1724 r. - taką datę odsłonięto bowiem na belce stropowej budynku. Powstał wtedy dworek częściowo podpiwniczony, drewniany i potynkowany, bez wschodniej przybudówki, nakryty dachem krakowskim - bardzo popularnym w tej części Małopolski. Forma budynku jest charakterystyczna nie tylko dla okresu, w którym budowano siedziby szlacheckie, ale i dla całego XVIII i początku XIX w. W pobliżu dworku znajduje się polana z pomnikiem upamiętniającym bitwę powstańców styczniowych
z wojskiem carskim, w której 5 maja 1863 r. bohatersko zginął Francesco Nullo.

-CENTRUM LEGENDY POLSKIEJ


Działalność Centrum Legendy w Krzykawce.

Centrum Legendy w dworku w Krzykawce otwarto trzeciego czerwca 2005 roku. Z tej okazji odbyła się w Dworku w Krzykawce, sesja popularnonaukowa pt. ,,Legenda, Podanie, Historia”. Józef Liszka pomysłodawca utworzenia Centrum Legendy motywował to w następujący sposób: ,,Z naszej gminy, z niewielkiej osady górniczej Krążka, pochodził znany powszechnie w środowiskach naukowych prof. Stanisław Ciszewski – etnograf. Spuścizna naukowa profesora Ciszewskiego zobowiązuje do zachowania pamięci o jej autorze. Jeden z ,,Bolesławskich Zeszytów Historycznych" jest poświęcony w całości życiu i dorobkowi etnografa. Legendarne położenie w krainie srebra, ołowiu i cynku – skarbów, których od wieków strzeże w opowiadaniach Skarbnik, a diabeł Rokita utrudnia olkuskim gwarkom pracę w kopalniach. Położenie w kleszczach piasków Pustyni Błędowskiej owianej licznymi legendami
o Pustelnikach i Utopcach. Uroku okolicy dodaje nadzwyczaj bogata flora i fauna doliny Białej Przemszy i Białej.
Nie bez znaczenia są Diable Góry w pobliskim Bukownie. W zasięgu wzroku z przydworskiego parku w Krzykawce znajduje się stary Sławków z bogatą historią, zabytkami i licznymi legendami. Do 2010 staraliśmy się powiększać zbiory materialne w postaci książkowej, dotyczącej legend miejscowych, legend obszaru olkusko – sławkowskiego. Poprzez informacje w lokalnych gazetach, udało się zebrać przedmioty z minionych lat, jako dowody odchodzących zawodów i świadków historii, co jest jednym z elementów działalności Centrum Legendy w Krzykawce.
Ukazywały się pojedyncze legendy w lokalnej prasie wydawane przez Centrum Kultury w Bolesławiu:
w ,,Korzeniach” i ,,Bolesławskich Prezentacjach”. Na podstawie zebranych legend w książce autorstwa Józefa Liszki, ,,Legendy i opowiadania znad brzegów Białej Przemszy”, (1991), uczniowie Zespołu Szkół z Olkusza zaprezentowali inscenizację przygotowaną pod kierunkiem Anny Kajdy pt. ,,Legendy o olkuskim Skarbniku”. Odbyło się wiele spotkań z młodzieżą szkolną, podstawową, gimnazjalną, licealną dotyczącą historii i związaną z terenami
olkusko-bolesławsko-sławkowskim -legendy. Na podstawie ,,Legend i podań Srebrnej Krainy”, Józefa Liszki,
,,Mnie ta Ziemia od innych droższa”, Anny Hajduły, Józefa Liszki, Grażyny Wącław, powstało kilka spektakli teatralnych, w wykonaniu uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu Gminy Bolesław jak i szkół olkuskich.
W 2010 r. na deskach teatru Laki i Aktora „Parawan” w Dworku Białoprądnickim w Krakowie miała miejsce premiera sztuki „O mądrym rybaku i głupim diable”, powstała na podstawie legendy „Jak prosty rybak oszukał diabła”, pochodzącej z książki Edwarda Gawareckiego i Józefa Liszki pt. „Legendy i Podania Srebrnej Krainy”.
W wyjeździe do teatru, koordynowanym przez nauczyciela Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu, Annę Hajdułę,
wzięło udział kilkuset uczniów szkół powiatu. 


Plener plastyczny pt: ,,Z legendą w tle”, pozostawił kilka rzeźb, które znalazły swoje miejsce na terenie gminy, obrazy i ceramikę o tematyce dotyczącej legend. Szkoła nr 2 w Bukownie wystawiła prace swych uczniów dotyczące przeszłości Bukowna i okolic, a uczniowie z olkuskich szkół pokazali zbiór legend wymyślanych przez siebie. Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu, w skład, którego wchodzi Centrum Legendy, wydało wiele Zeszytów Historycznych poświęconych historii regionu, między innymi ,,Ziemia kryje Skarby” 2005, Józefa Liszki,
,,Z babcinej półeczki, dziadkowej szufladki i …starego strychu” – 2007, również Józefa Liszki, wydało bądź wznowiło kilka książek o tematyce dokumentalno-historycznej, Jan Waśniewski ,,Ognie w pirytach” – 2008”,
,,Po dniówce” 2009, będące nieodzownym elementem działalności Centrum Legendy w Krzykawce. Rok rocznie obchodzone są kolejne rocznice powstania styczniowego, Bitwy pod Krzykawką, w której zginął włoski
płk. Francesco Nullo. Cyklicznie odbywają się spotkania z młodzieżą, która korzysta z pracowni ceramicznej
i papieru czerpanego znajdującej się w Dworku. Dowiadują się o historii regionu, ciekawych postaciach jak
i legendach. W przygotowaniu jest obecnie wystawa pt: ,,Skarby naszej ziemi”, prezentująca zbiory kamieni, Ryszarda Wnuka z Bolesławia. Wystawa odbędzie się już na nowej, pięknej, i dobrze wyposażonej sali wystaw poddasza Dworku w Krzykawce. Adaptacja tych pomieszczeń na potrzeby Centrum Legendy była możliwa dzięki środkom Unijnym i Gminnym.Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: