Centrum Kultury

02.12.2016

Wydawnictwa Centrum Kultury"Bolesławskie Prezentacje" - miesięcznik, pismo samorządowe Gminy Bolesław


"Korzenie" - dwumiesięcznik, pismo społeczno-kulturalne


 1. Styczeń - Luty 2020 Nr 1 (117)"Bolesławskie Zeszyty Historyczne" - periodyk traktujący o historii gminy i regionu, dotychczas ukazało się 30 numerów autorstwa Józefa Liszki, w tym: zeszyt nr 6 - autorstwa Lucjana Stanisława Poczęsnego i zeszyt nr 27 - autorstwa Tomasza Sawickiego. 


1. "Antoni Schmidt aptekarz z Krążka"
2. "Gmina Bolesław pod okupacją hitlerowską 1939-1945"
3. "Gmina Bolesław pod okupacją hitlerowską 1939-1945"
4. "Gmina Bolesław pod okupacją hitlerowską 1939-1945"
5. "Pozostał po nich znak"
6. "Malarcia - Maria Płonowska"
7. "Miejsca pamięci narodowej na terenie Gminy Bolesław"
8. "Rozmowy z Władysławem Jastrzębskim o dawnym Bolesławiu"
9. "Bolesław i okolice na starej widokówce"
10. "Hej! Z olkuską piosenką"
11. "Boleslaviana - Ilkussiana"
12. "Dostojni Goście naszej małej ojczyzny w drugim tysiącleciu"
13. "Anegdoty regionalne"
14. "Stanisław Ciszewski i jego "Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim"
15. "Wokół Bolesławskiego Dworku"
16. "Herbowe Rody Naszej Małej Ojczyzny"
17. "Kartoteka Ofiar II Wojny Światowej z Gminy Bolesław"
18. "Jan Waśniewski - bolesławski epik"
19. "Cicha noc, święta noc... w Bolesławiu i okolicy"
20. "Święta Wielkanocne w kulturze Bolesławia i okolicy"
21. "Tradycje spółdzielcze Bolesławia"
22. "Dialog o Boguckich"
23. "Ziemia kryje skarby"
24. "Diabla Góra w Bukownie. Legenda i prawda"
25. "50 lat pamięci o Marii Płonowskiej"
26. "Legenda-Podanie-Historia"
27. "Źródła koncepcji i architektura bolesławskiego kościoła"
28. "Bolesław i okolice w literaturze"
29. "Mały słownik gwary olkuskiej"
30. "Ludzie z bolesławskich cmentarzy"
31. "Z babcinej półeczki, dziadkowej szufladki i... starego strychu"
32. "Staropolski Dworek w Krzykawce"
33. "Bolesławska opowieść niepodległościowa 1914 - 1920"
34. "Bolesławscy mistrzowie rzeźby"Tomiki poetyckie - Dziesięć "Tryptyków Poetyckich" następujących autorów: Protazy Cebo, Dorota Iwona Czyżewska, Janina Kubańska, Barbara Litarska, Zofia Lorek, Klara Marzec, Maria Łaskawiec, Lucjan Poczęsny, Zbigniew Straś, Joanna Imielska."Prezentacja Twórczości Bolesławskich Autorów" - wstęp zawiera rys historyczny bolesławskiej twórczości, podstawowa część książki obejmuje opis twórczości 24 autorów z krótkimi notami biograficznymi, prezentowane są: wiersze, proza, malarstwo, grafika, rzeźba, książka ilustrowana 209 fotografiami kolorowymi, 38 fotografiami czarno-białymi oraz licznymi reprodukcjami dokumentów, końcową część książki stanowi posłowie i epilog zachęcający do korzystania z oferty kulturalnej Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.Publikacje książkowe:

- "Na podszybiu", "Po dniówce", "Ognie w pirytach" - wznowienie powieści J. Waśniewskiego z 1935r. w opracowaniu dr M. Pieniążka i J. Liszki.
- "Bolesławska opowieść niepodległościowa 1914 - 1920"
- "Strasizmy i Straszki" - Autor Z. Straś
Wszystkie pozycje do nabycia w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: