Urząd Gminy

09.02.2018

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.02.2018r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki Na podstawie art.17...czytaj więcej

Ogłoszenie
08.02.2018

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE BOLESŁAW NA 2018 ROK

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE BOLESŁAW NA 2018 ROKczytaj więcej

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA...
02.02.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy...czytaj więcej

Ogłoszenie
15.01.2018

Nowy sprzęt ratowniczy dla strażaków

W piątek 12 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego przez Gminę ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sprzęt o wartości...czytaj więcej

Nowy sprzęt ratowniczy dla...
28.12.2017

Informacja

W dniu 29.12.2017r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 14.00. Kasa Urzędu Gminy Bolesław będzie czynna do godz. 10.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
21.12.2017

Informacja dla Par obchodzących w 2018 roku Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław, którzy...czytaj więcej

Informacja dla Par obchodzących...
19.12.2017

Informacja

W dniu 22.12.2017r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 14.00. Kasa Urzędu Gminy Bolesław będzie czynna do godz. 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
15.12.2017

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Bolesławiu w 2018r.!

W dniu 14.12.2017r. Wójt Gminy Bolesław – Krzysztof Dudziński, podpisał umowę o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu pn. „Modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w centrum Bolesławia” z Programu Rozwoju...czytaj więcej

Nowe boisko przy Szkole...
30.11.2017

Remont dróg na terenie Gminy Bolesław

Dojdzie do skutku porozumienie Starosty Olkuskiego z Wójtem Gminy Bolesław podpisane w 2015r. dotyczące remontu dróg na terenie Gminy Bolesław. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2017 w ramach...czytaj więcej

Remont dróg na terenie...
27.11.2017

Informacja o wynikach konsultacji

Bolesław, dn. 24.11.2017r. Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na...czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r.

OŚ. 6220.2.2017


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesław na odcinku od skrzyżowania DK94 z DP1068K do skrzyżowania DK94 z DP1073K oraz odcinka DP1071K”.

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu

Pełnomocnik inwestora: Piotr Nowak

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesławw pok. nr 6.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
DECYZJA.pdfCHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA.pdf

Autor:

autor

Pogoda

19 lutego Temperatura: -7°C Wiatr: 0 km/h,

Kalendarz

imieniny: