Urząd Gminy

15.10.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
14.10.2019

Gmina Bolesław nie zapomina o rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym

We współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w okresie od września do grudnia 2019 roku na terenie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie realizuje projekt: „Dostrzec- zrozumieć...czytaj więcej

Gmina Bolesław nie zapomina...
11.10.2019

Ogłoszenie

Zarządzeniem Nr 0050/136/2019 z dnia 10.10.2019 r.  Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie  konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego  program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi...czytaj więcej

Ogłoszenie
10.10.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego...czytaj więcej

Informacja
10.10.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370.0 m n.p.m.czytaj więcej

Zawiadomienie
10.10.2019

Obwieszczenie

Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370,0 m n.p.m.czytaj więcej

Obwieszczenie
20.09.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego...czytaj więcej

Informacja
19.09.2019

Zadbaj o środowisko i nasze zdrowie - wymień stary kocioł węglowy na nowoczesny ekologiczny!

Dla przypomnienia: Istotne postanowienia uchwały antysmogowej dla Małopolski. Podstawa prawna:Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów...czytaj więcej

Zadbaj o środowisko i...
17.09.2019

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do miast i gmin powiatu olkuskiego

30 sierpnia 2019r. prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie...czytaj więcej

Środki z Funduszu Dróg...
13.09.2019

Dzielnicowi przy współpracy z Urzędem Gminy Bolesław rozdawali dzieciom odblaski

W akcję na rzecz bezpieczeństwa dzieci zaangażowali się dzielnicowi z komisariatu policji w Bukownie. Policjanci przy współpracy z Urzędem Gminy Bolesław rozdawali elementy odblaskowe, które trafiły do najmłodszych uczniów klas...czytaj więcej

Dzielnicowi przy współpracy z...
26.07.2019

Podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych


W ostatnim czasie z różnych zakątków kraju, także z okolicznych gmin, docierają do nas wieści o podwyżkach cen za odpady komunalne. W najbliższym czasie należy się spodziewać takiej podwyżki i u nas. Dlaczego?


Oto kilka powodów, dla których gminy, w tym także nasza, muszą podejmować uchwały zwiększające opłatę za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych:

1. Systematycznie w ostatnich latach zwiększa się ilość odbieranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dla porównania ilość odpadów w 2015 roku odbierana od mieszkańców gminy Bolesław wynosiła 1814 ton, natomiast w roku 2018 już 2704 tony. Dodatkowo wzrost masy odpadów powoduje konieczność zorganizowania dodatkowych wyjazdów w celu ich zebrania, a zatem zwiększa się także cena transportu.

2. Z roku na rok wzrasta opłata za korzystanie ze środowiska, której wysokość ustalana jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Jest to opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach, zwana też potocznie „opłatą marszałkowską”. W roku 2017, w zależności od kodu (rodzaju) odpadu, wynosiła 74,26 zł za tonę, w 2018 – 140 zł, w 2019 - 170 zł, a w 2020 roku ma wzrosnąć do 270 zł.

3. Stale wzrastają opłaty za przyjęcie odpadów na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W 2018 roku było to 255 zł i 275 zł za tonę, od stycznia do kwietnia 2019 roku – 339 zł za tonę, od maja do lipca 2019 roku – 350 zł za tonę, a od sierpnia 2019 roku cena wynosić będzie 370 zł za tonę.

4. Za przekazywanie odpadów powstałych w wyniku segregacji (np. opakowań foliowych) do dalszego przetwarzania, Zakład Gospodarki Komunalnej w poprzednich latach otrzymywał symboliczną złotówkę, obecnie musi dopłacać.


Przewidywany koszt odbioru odpadów w gminie Bolesław to 12,00 zł na mieszkańca za odpady segregowane (dotychczas 8,50 zł) i 24,00 zł za odpady niesegregowane (dotychczas 17,00 zł).


Stawka, która pojawiła się w przygotowanej uchwale Rady Gminy Bolesław, została obliczona z uwzględnieniem liczby mieszkańców, ponoszonych przez gminę kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz związanych z tym kosztów administracyjnych.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że musi być całkowicie finansowany z opłat wnoszonych przez mieszkańców i nie ma możliwości dopłacania do niego z budżetu gminy.

Autor:

autor

Pogoda

21 października


Chwilowy brak prognozy

Kalendarz

imieniny: