Urząd Gminy

09.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.08.2019 OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018...czytaj więcej

Ogłoszenie
09.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.08.2019 OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018...czytaj więcej

Ogłoszenie
01.08.2019

Informacja

Informuję mieszkańców Gminy Bolesław, że na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, będzie opracowywana dokumentacja techniczna i prawna dotycząca przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w Bolesławiu dla mieszkańców zasilanych...czytaj więcej

Informacja
01.08.2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
31.07.2019

Informacja

Informujemy, iż w dniu 16.08.2019r. (piątek)Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
29.07.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
29.07.2019

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogile

Urząd Gminy Bolesław informuje, że trwają prace remontowo-konserwatorskie przy mogile pomordowanych członków ruchu oporu z pomnikiem nagrobnym na cmentarzu w Bolesławiu. Zadanie realizowane jest przez Gminę Bolesław z udziałem środków...czytaj więcej

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogile
26.07.2019

Podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych

W ostatnim czasie z różnych zakątków kraju, także z okolicznych gmin, docierają do nas wieści o podwyżkach cen za odpady komunalne. W najbliższym czasie należy się spodziewać takiej podwyżki i...czytaj więcej

Podwyżka cen za odbiór...
01.07.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław uprzejmie informuje, że w dniu 01.07.2019r. (poniedziałek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 15.00Kasa Urzędu do godz. 14.30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.06.2019

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził Bolesław

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w...czytaj więcej

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził...
26.07.2019

Podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych


W ostatnim czasie z różnych zakątków kraju, także z okolicznych gmin, docierają do nas wieści o podwyżkach cen za odpady komunalne. W najbliższym czasie należy się spodziewać takiej podwyżki i u nas. Dlaczego?


Oto kilka powodów, dla których gminy, w tym także nasza, muszą podejmować uchwały zwiększające opłatę za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych:

1. Systematycznie w ostatnich latach zwiększa się ilość odbieranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dla porównania ilość odpadów w 2015 roku odbierana od mieszkańców gminy Bolesław wynosiła 1814 ton, natomiast w roku 2018 już 2704 tony. Dodatkowo wzrost masy odpadów powoduje konieczność zorganizowania dodatkowych wyjazdów w celu ich zebrania, a zatem zwiększa się także cena transportu.

2. Z roku na rok wzrasta opłata za korzystanie ze środowiska, której wysokość ustalana jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Jest to opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach, zwana też potocznie „opłatą marszałkowską”. W roku 2017, w zależności od kodu (rodzaju) odpadu, wynosiła 74,26 zł za tonę, w 2018 – 140 zł, w 2019 - 170 zł, a w 2020 roku ma wzrosnąć do 270 zł.

3. Stale wzrastają opłaty za przyjęcie odpadów na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W 2018 roku było to 255 zł i 275 zł za tonę, od stycznia do kwietnia 2019 roku – 339 zł za tonę, od maja do lipca 2019 roku – 350 zł za tonę, a od sierpnia 2019 roku cena wynosić będzie 370 zł za tonę.

4. Za przekazywanie odpadów powstałych w wyniku segregacji (np. opakowań foliowych) do dalszego przetwarzania, Zakład Gospodarki Komunalnej w poprzednich latach otrzymywał symboliczną złotówkę, obecnie musi dopłacać.


Przewidywany koszt odbioru odpadów w gminie Bolesław to 12,00 zł na mieszkańca za odpady segregowane (dotychczas 8,50 zł) i 24,00 zł za odpady niesegregowane (dotychczas 17,00 zł).


Stawka, która pojawiła się w przygotowanej uchwale Rady Gminy Bolesław, została obliczona z uwzględnieniem liczby mieszkańców, ponoszonych przez gminę kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz związanych z tym kosztów administracyjnych.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że musi być całkowicie finansowany z opłat wnoszonych przez mieszkańców i nie ma możliwości dopłacania do niego z budżetu gminy.

Autor:

autor

Pogoda

23 sierpnia Temperatura: 13°C Wiatr: 9 km/h,

Kalendarz

imieniny: