Aktualności

12.03.2020

Informacja

W związku z podjęciem działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje, iż data wydawania żywności z Caritas zaplanowana na dzień 20.03.2020 r. zostaje przesunięta. O nowym terminie wydawania żywności będziemy informować zarówno na stronie internetowej GOPS w Bolesławiu, jak i na lokalnych tablicach informacyjnych.czytaj więcej

Informacja
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.03.2020

Informacja

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet (24 h/dobęportal IRZPLus; od 15 marca rusza aplikacja eWniosek). Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać pocztą(w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Masz wątpliwości, pytania, chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do najbliższej placówki ARiMR. Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR dostępny na stronie www.arimr.gov.plw zakładce KONTAKT – ODDZIAŁY REGIONALNE – MAŁOPOLSKI – DANE ADRESOWE Wykaz telefonów...czytaj więcej

Informacja
12.03.2020

Informacja

W dniu 17 marca 2020 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury – ul. Główna 55, odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Bolesław: 1) Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,2) Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia,3) Komisji Rewizyjnej. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.03.2020

Wydawanie żywności z Podprogramu 2019 POPŻ

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Termin i miejsce wydawania artykułów spożywczych: 20 marca 2020 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 pod...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
11.03.2020

Informacja

W dniu 17 marca 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Bolesław: 1) Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,2) Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia,3) Komisji Rewizyjnej. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.03.2020

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, spotkanie zaplanowane w dniu 11.03.2020r. o godz. 17.00 w budynku OSP Bolesław zostało odwołane. Za wszelkie niedogodności z tym związane bardzo przepraszamy.czytaj więcej

Ogłoszenie
06.03.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
05.03.2020

Zaproszenie

Drogi mieszkańcu Gminy Bolesław Masz pomysł na działania społeczne?Chcesz coś zrobić dla swojej miejscowości? Chciałbyś zacząć działać w stowarzyszeniu lub fundacji? Chcesz zastanowić się, jakie są potrzeby społeczne mieszkańców gminy Bolesław? Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11.03.2020r. (środa) w godz. 17:00-18:30 w budynku OSP Bolesław.czytaj więcej

Zaproszenie
05.03.2020

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO oraz ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE CAŁEJ GMINY BOLESŁAWczytaj więcej

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego...
05.03.2020

Propozycje przebiegu linii kolejowej

Propozycja przebiegu projektowanej linii kolejowej na obszarze Gminy Bolesław (preferowana przez Wójta Gminy Bolesław, Radę Gminy Bolesław i Urząd Gminy Bolesław) Mapa pełnej rozdzielczości (preferowana przez Wójta Gminy Bolesław, Radę Gminy Bolesław i Urząd Gminy Bolesław) - link Stanowisko włodarzy wobec przebiegu projektowanej linii kolejowej na obszarze Gminy Bolesław (Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Urząd Miasta Bukowno, Urząd Gminy Klucze, Urząd Gminy Bolesław) Mapa pełnej rozdzielczości (Stanowisko włodarzy wobec przebiegu projektowanej linii kolejowej na obszarze Gminy Bolesław) - link Przebieg projektowanej linii kolejowej na obszarze Powiatu Olkuskiego Mapa...czytaj więcej

Propozycje przebiegu linii kolejowej
05.03.2020

Warunki i zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Warunki i zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej - szkolenieczytaj więcej

Warunki i zasady korzystania...
04.03.2020

Informacja GDDKiA

Przekazujemy informacje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie dotyczące obowiązku utrzymania zjazdów, przepustów pod zjazdami oraz rowów przydrożnych. Budowa, przebudowa oraz obowiązek utrzymania zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oczyszczanie lub wymiana przepustów pod zjazdami w celu zapewnienia ich drożności należy do właściciela posesji, a rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zadaniem zarządcy drogi jest utrzymanie drożności rowów przydrożnych wraz przepustami pod drogą. Zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych...czytaj więcej

Informacja GDDKiA
04.03.2020

Informacja

WSPÓLNE STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW W SPRAWIE PLANOWANEGO PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH PRZEZ POWIAT OLKUSKI W RAMACH CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO Mapa pełnej rozdzielczości z proponowanymi wariantami - linkczytaj więcej

Informacja
02.03.2020

Zaproszenie

Wójt Gminy Bolesław zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie przebiegu korytarzy kolejowych na terenie naszej gminy: - w remizie OSP w Laskach – 2 marca 2020r. o godz. 17.00- w Zespole Przedszkolno–Szkolnym w Krzykawie – 3 marca 2020r. o godz. 17.00- w Zespole Przedszkolno–Szkolnym w Podlipiu – 4 marca 2020r. o godz. 17.00- w Centrum Kultury w Bolesławiu – 5 marca 2020r. o godz. 17.00 Planowany przebieg spotkania: - informacje nt. bieżących działań podjętych przez wójta, radę gminy i pracowników urzędu w tej sprawie, - pomoc w wypełnianiu formularzy ankiet,...czytaj więcej

Zaproszenie
02.03.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 9 marca 2020 roku o godz. 16:00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie Rezolucji w sprawie protestu przeciwko proponowanemu przebiegowi nowych linii kolejowych przez teren Gminy Bolesław pow. olkuski (ciąg nr 7, linia kolejowa nr 111 i 113, arkusz nr 2).3. Wolne wnioski.4. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady /-/...czytaj więcej

Zawiadomienie
28.02.2020

Informacja Wójta Gminy Bolesław z dnia 27 lutego 2020 roku

Informacja Wójta Gminy Bolesławz dnia 27 lutego 2020 roku Na podstawie art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i 1504) w związku z zarządzeniem  wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 roku, podaję do publicznej wiadomości informację o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczychczytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Bolesław...
27.02.2020

FIO Małopolska Lokalnie dla małopolskich społeczników

29 lutego rusza konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie dla małopolskich społeczników Mieszkacie w Małopolsce? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim pomysł! Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu Małopolski konkurs...czytaj więcej

FIO Małopolska Lokalnie dla...
27.02.2020

Jak wypełnić formularz konsultacyjny CPK?

Instrukcja wypełnienia formularza zgłaszania uwag konsultacyjnych CPK: 1. Wchodzimy na stronę - FORMULARZ KONSULTACJI 2. Wybieramy „Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga (pole obowiązkowe)”: „Ciąg nr 7 - linia kolejowa 111 i 113" 3. Wpisujemy „Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga”: 2 4. Wypełniamy pozostałą część formularza i po uzupełnieniu wysyłamy poprzez przycisk „WYŚLIJ” na dole formularza. Uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji CPK na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl. lub przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście - w siedzibie spółki. Konsultacje trwają do...czytaj więcej

Jak wypełnić formularz konsultacyjny...
27.02.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 24.02.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o znaku WOOŚ.420.119.2019.AS5.36czytaj więcej

Obwieszczenie
27.02.2020

Podziękowanie

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY BOLESŁAW,serdecznie dziękuję Wam za obecność na spotkaniu informacyjnym dotyczącym rozpoczętych 10 lutego 2020 roku konsultacji społecznych nt. projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”, który m.in. uwzględnia przebieg korytarza kolejowego po terenie gminy Bolesław.  Dziękuję za liczne przybycie, zachowanie spokoju i rozwagi oraz wszelkie merytoryczne uwagi składane podczas indywidulanych rozmów. Swoją obecnością pokazaliście, że los naszej gminy nie jest Wam obojętny. Odrobiliśmy jedno z zadań, które stanęło przed nami. Pokazaliście, że jest nas wielu, że mówimy jednym głosem i patrzymy razem w tym samym...czytaj więcej

Podziękowanie
27.02.2020

Informacja

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. generatora ofert do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo Małopolskie oraz rozliczania za rezultaty. Specjalny system informatyczny – generator ofert będzie obowiązywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jeszcze w tym roku. Warsztaty dla organizacji pozarządowych odbędą się w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. Zapraszamy do rejestracji elektronicznej poprzez formularz internetowy. Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/generator-ofert-ruszaja-bezplatne-szkolenia-dla-organizacji-pozarzadowychczytaj więcej

Informacja
27.02.2020

NA SZCZYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ MIEJSCE

Na poligonie w Dębie kolejnych 150 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) kończy pierwszy, roczny etap szkolenia. Przez czternaście dni będą poddawani intensywnemu egzaminowi bojowemu. Szkolenie Żołnierze Obrony Terytorialnej (OT) pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW) nie zwalniają tempa. Od 17 lutego na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie trwa szkolenie zintegrowane 111 batalionu lekkiej piechoty (111 blp). „Szkolenie w Dębie jest już drugim w tym roku czternastodniowym szkoleniem zintegrowanym organizowanym przez 11 Brygadę. Doskonalimy wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne do działań taktycznych” - mówi...czytaj więcej

NA SZCZYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE...
25.02.2020

Informacja

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.czytaj więcej

Informacja
25.02.2020

Informacja

InformacjaO UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020r.czytaj więcej

Informacja

Pogoda

8 kwietnia Temperatura: 9°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: