Aktualności

25.06.2024

Sukcesy LGD „Nad Białą Przemszą” Nowe Inwestycje na Rzecz Lokalnej Społeczności.

W ramach już ostatnich naborów „Operacje indywidualne – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” pieniądze trafiły do Gmin oraz Stowarzyszeń obszaru LGD „Nad Biała Przemszą”. Dzięki tym środkom powstały nowe, atrakcyjne miejsca. Wśród wsparcia znajdują się inwestycje, które obejmują modernizację, budowę nowych placów zabaw oraz nowych miejsc infrastruktury turystycznej.czytaj więcej

Sukcesy LGD „Nad Białą...
25.06.2024

Nowe Trasy Nordic Walking Gotowe!

Sukces Współpracy Lokalnej! Nowe Trasy Nordic Walking Gotowe! Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zakończyło z sukcesem projekt współpracy mający na celu zwiększenie możliwości aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez tworzenie i promocję profesjonalnych tras Nordic Walking. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy trzech LGD (Lokalnych Grup Działania) z województwa małopolskiego. Dzięki temu projektowi wszystkim mieszkańcom naszej okolicy udostępniono doskonale przygotowane i oznakowane szlaki, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno wśród doświadczonych spacerowiczów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z...czytaj więcej

Nowe Trasy Nordic Walking...
24.06.2024

Projekt Nowy Start w Małopolsce z EURESEM

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza: Ruszyła rekrutacja do projektu Nowy start w Małopolsce z EURESem dla osób powracających z zagranicy. Sprawdź czy możesz zostać Uczestnikiem projektu! - jesteś obywatelem Polski? - masz ukończony 18 rok życia? - pozostajesz bez pracy? - wróciłeś/wróciłaś do Małopolski w ciągu ostatnich 12 miesięcy, po minimum 6 miesiącach pobytu w krajach Unii Europejskiej i/lub Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii a może nadal przebywasz za granicą i zamierzasz powrócić do Małopolski? Jeśli spełniasz powyższe kryteria to ten projekt jest właśnie dla CIEBIE!Co proponujemy?  Bony szkoleniowe –...czytaj więcej

Projekt Nowy Start w...
21.06.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu, ul. Główna 55 odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.:1.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bolesław za 2023 rok oraz debata nad Raportem z udziałem radnych i mieszkańców Gminy Bolesław. 2.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolesław wotum zaufania.3.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok....czytaj więcej

Zawiadomienie
20.06.2024

Informacja

25.06.2024 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.06.2024

Informacja

27.06.2024 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu,  ul. Główna 55. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.06.2024

Setne urodziny Pani Amelii

15 czerwca 2024 roku swoje setne urodziny obchodziła pani Amelia Czerniak z Lasek. Z tej okazji 17 czerwca b.r. Jubilatkę odwiedzili Wójt Gminy Krzysztof Dudziński wraz z zastępcą Agatą Borkiewicz i Przewodniczącym Rady Gminy Bartłomiejem Prychodko. Pan wójt złożył Pani Amelii życzenia w imieniu władz samorządowych oraz przekazał specjalnie na tę okoliczność przesłane gratulacje Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Pani Amelia świętowała swoje setne urodziny w otoczeniu licznie zgromadzonych członków rodziny: córek, zięcia, wnucząt i prawnucząt, którzy chętnie opowiadali o jej życiu. Urodziła się...czytaj więcej

Setne urodziny Pani Amelii
19.06.2024

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie  Gminy Bolesław za 2023 rok Informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 11:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, podczas III sesji Rady Gminy Bolesław odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2023 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 609 z późn. zm.) w debacie nad raportem o...czytaj więcej

Informacja
17.06.2024

Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce

W dniu 26.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce”. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 116.424,00 zł. Zakres niezbędnych prac obejmuje czyszczenie mechaniczne zewnętrznej powierzchni dachu, zmycie preparatem biobójczym i trzykrotną impregnację grzybobójczą. Przyczyni się to do wydłużenia żywotności dachu, ochroni drewno przed niekorzystnymi warunkami oraz zapewni większa szczelność pokrycia dachowego. Zadanie zostanie wykonane do końca czerwca 2024 roku.czytaj więcej

Konserwacja pokrycia dachowego –...
12.06.2024

Informacja

19.06.2024 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.06.2024

Wyróżnienia Wójta Gminy Bolesław

W środę 05.06.2024r. w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród wyróżniającym się uczniom szkół z terenu naszej gminy. Zaproszenie wójta przyjęli uzdolnieni uczniowie, ich rodzice oraz dyrektorzy szkół, którzy wnioskowali o nagrody. Wójt Krzysztof Dudziński pogratulował uczniom osiągnięć w konkursach wokalnych i turniejach sportowych. Pochwalił za wytrwałość, zaangażowanie oraz duże sukcesy. Słowa podziękowania skierował również do rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w rozwijaniu ich talentów. Wśród nagrodzonych znaleźli się - ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu: Maya Łaskawiec (kl. 4C), Oskar Drzewiecki (kl. 5B),...czytaj więcej

Wyróżnienia Wójta Gminy Bolesław
07.06.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 13 czerwca 2024 roku o godz. 12.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a)      odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław. b)     powołanie Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław. c)      odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolesław. d)     powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolesław. e)   zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Przewodniczący Rady   /-/  Ewa Ślusarczyk Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za...czytaj więcej

Zawiadomienie
06.06.2024

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu lub indywidualnego dowozu dzieci/uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o składanie wniosku o dowóz wraz ze wskazanymi załącznikami. Wnioski należy składać do dn. 14.06.2024 r. w siedzibie Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania w Bolesławiu ul. Główna 96, 32-329 Bolesław.czytaj więcej

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych
06.06.2024

Informacja

11.06.2024 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
06.06.2024

Informacja

11.06.2024 roku o godz. 7.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
06.06.2024

Informacja

11.06.2024 roku o godz. 7.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
04.06.2024

UWAGA: zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych

UWAGA Zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu informujemy, że został ustalony nowy termin wydawania artykułów spożywczych na dzień 27 czerwca 2024 r. od godz. 9:00 do godz. 13:30 na placu byłego Instytutu Odlewnictwa w Bolesławiu (za budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.czytaj więcej

UWAGA: zmiana terminu wydawania...
29.05.2024

Informacja

05.06.2024 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
28.05.2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024czytaj więcej

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik...
28.05.2024

Informacja

W dniu 31.05.2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
28.05.2024

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatuczytaj więcej

Ogłoszenie
28.05.2024

Informacja

W dniu 31 maja 2024r. (tj. piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Od godziny 7.00 do 15.00 będzie czynna ewidencja ludności i przyjmowane będą osoby chcące złożyć wniosek o udzielenie pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
28.05.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 1717 o pow. 0,0062 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227. WÓJT                         mgr inż. Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

Ogłoszenie

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: