Aktualności

21.06.2021

Masz problem z zalogowaniem się do aplikacji spisowej?

Każdy kto ma problemy z zalogowaniem się do aplikacji  spisowej Narodowego Spisu Powszechnego może skorzystać z infolinii 22 279 99 99. Wystarczy wybrać 1 a następnie 2 „pomoc i informacje o NSP”. Polecamy spisywanie się przez Internet ponieważ jest to najszybsza i najwygodniejsza forma udziału w spisie powszechnym. Wystarczy wejść w dogodnym dla siebie czasie na  spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Czy wiesz, że spisując się przez internet można wygrać atrakcyjne nagrody? Do wygrania karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca br. – rozlosowanych zostanie 16 samochodów osobowych. Szczegóły, harmonogram pozostałych losowań i regulamin na stronie loterii. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r....czytaj więcej

Masz problem z zalogowaniem...
21.06.2021

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź  w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu...czytaj więcej

Czy pamiętasz, że udział...
21.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22.06.2021r. o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2020 rok Informuję, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, podczas XXVIII sesji Rady Gminy Bolesław, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2020 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie...czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJIczytaj więcej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
18.06.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 16 czerwca 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa relacji Zederman-Tworzeń od ul. Fabrycznej do ul. Księża Droga, realizowanego na działkach o nr ewid. 658/6, 658/7, 658/8 obręb 0005 Krzykawka, jednostka ewidencyjna 121203_2, w gminie Bolesławczytaj więcej

Obwieszczenie
18.06.2021

Informacja

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI - WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, o wydaniu 16 czerwca 2021 r. decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa relacji Zederman- Tworzeń od ul. Fabrycznej do ul. Księża Droga, realizowanego na działkach o nr ewid. 658/6, 658/7, 658/8 obręb 0005 Krzykawka, jednostka ewidencyjna 121203_2, w gminie Bolesław – złożony 24 maja 2021 r.,czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E                    Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg...czytaj więcej

Zawiadomienie
16.06.2021

Rozeznania oferty: „Samoobrona”, „Zdrowy styl życia”, „Prawo w życiu codziennym”

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Opis przedmiotu usługi Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: a) Techniki Samoobrony - 8 godzin, ilość osób: 20. Szczegółowy zakres szkolenia:Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą. Działania w sytuacji obrony koniecznej. b) Zdrowy styl życia - 8 godzin, ilość osób: 12. Szczegółowy zakres szkolenia:Przyczyny...czytaj więcej

Rozeznania oferty: „Samoobrona”, „Zdrowy...
15.06.2021

II EDYCJA KONKURSU „PRACODAWCA PRZYJAZNY WOT”

Trwa druga edycja projektu skierowanego do pracodawców, którzy zatrudniają żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Termin przesyłania zgłoszeń do eliminacji mija 30 czerwca, a przesyłać je mogą zarówno pracownicy-żołnierze WOT jak również sami pracodawcy. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników – żołnierzy. Konkurs realizowany będzie w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo oraz podmiot publiczny. W pierwszym etapie konkursu zgłoszenia mogą składać żołnierze-pracownicy oraz sami pracodawcy, termin ich przesyłania upływa 30 czerwca 2021 roku. Następnie na szczeblu wojewódzkim komisja brygadowa wybierze laureatów,...czytaj więcej

II EDYCJA KONKURSU „PRACODAWCA...
11.06.2021

Informacja

Informujemy, iż od 1 lipca 2021 roku na właścicielach lub zarządcach budynków będzie ciążył obowiązek składania deklaracji dla instalacji o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalanych paliw. Zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 26.03.2021) zarówno budynki zamieszkałe jak i niezamieszkałe podlegają powyższej ewidencji. W projekcie ustawy określono, że źródłami ciepła, które będą podlegać powyższemu rejestrowi są: - sieci ciepłownicze, - kotły grzewcze na...czytaj więcej

Informacja
10.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17.06.2021r.    o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 15.06.2021 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.06.2021

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnychczytaj więcej

Ogłoszenie
09.06.2021

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI DOTYCZĄCY BADAŃ PRENATALNYCH – podstawowe informacje

KWALIFIKACJA DO BADAŃPodstawą zakwalifikowania się do badań prenatalnych jest:•    miejsce zamieszkania na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego (z wyłączeniem miasta Kraków) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;•    wiek poniżej 35 roku życia;•    wiek ciążowy poniżej 14 tygodnia ciąży;•    brak kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ MIEJSCE I WYKONAWCA BADAŃNZOZ GynCentrum - Oddział Kraków, ul. Józefa Mehoffera 10, 31-322 Kraków BADANIA PRENATALNE Na wsparcie w ramach modułu Badanie prenatalne składa się :•     Wizyta konsultacyjna, w trakcie której następuje kwalifikacja do badania•     Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży...czytaj więcej

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI DOTYCZĄCY...
09.06.2021

Na wieczną wartę odszedł mjr Mieczysław Żurek, żołnierz AK „Żelbet”

27 maja 2021 na wieczną wartę odszedł mjr Mieczysław Żurek ps. Szumny – jeden z ostatnich żołnierzy zgrupowania AK „Żelbet”. 5 maja skończył 100 lat. Mieszkał w Łuczycach pod Krakowem. Brał udział w wielu bitwach okresu II Wojny Światowej. Uczestniczył m.in. w słynnej akcji „Żelbetu” w Łęgu, a także w starciu z regularnymi oddziałami niemieckimi i UPA, które rozegrały się 15 sierpnia 1944 roku we wsi Barbarka w gminie Skała, rejonie Czernichowa. Przydzielony był do zwiadu konnego Zgrupowania. Major jako jeden z nielicznie żyjących kombatantów tamtego okresu wielokrotnie uczestniczył w...czytaj więcej

Na wieczną wartę odszedł...
02.06.2021

NIE DLA ŚMIECIOWYCH KUKUŁEK W BOLESŁAWIU I BUKOWNIE!

ŁĄCZĄ SIŁY W WALCE Z NIELEGALNYMI WYSYPISKAMI ŚMIECI PSZOK czynny dłużej, fotopułapki i wzmożone patrole Po trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii szukamy możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Liczne szlaki i ścieżki przyrodnicze na terenach Gmin Bukowno i Bolesław zachęcają do różnych form aktywności. Niestety, ilość śmieci pozostawionych w lasach i na terenach zielonych jest w stanie skutecznie pozbawić nas przyjemności płynącej z jazdy na rowerze, nordic walking czy spaceru. - Śmieci wyrzucane do lasu nie tylko psują estetykę otoczenia, ale są niebezpieczne dla środowiska i generują ogromne koszty....czytaj więcej

NIE DLA ŚMIECIOWYCH KUKUŁEK...
02.06.2021

BEZPŁATNA REHABILITACJA ROLNIKÓW W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu. Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków: - podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie; - podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o...czytaj więcej

BEZPŁATNA REHABILITACJA ROLNIKÓW W...
02.06.2021

PSZOK W BOLESŁAWIU CZYNNY DŁUŻEJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gmin Bolesław i Bukowno, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Osadowej 1 w Bolesławiu będzie czynny codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) w wydłużonych godzinach. Odpady z gospodarstw domowych oddawać można bezpłatnie, po okazaniu dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie Bolesław lub mieście Bukowno (wystarczy potwierdzenie przelewu na wydruku lub w telefonie). Od 7 czerwca 2021r. PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (Bolesław – Ujków Stary przy składowisku odpadów) czynny będzie w nowych, wydłużonych godzinach: - poniedziałek od 13:00 do 19:00, -...czytaj więcej

PSZOK W BOLESŁAWIU CZYNNY...
02.06.2021

3 czerwca infolinia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie nieczynna

W związku z ustawowym dniem wolnym od pracy w dniu 3 czerwca br. infolinia spisowa (22 279 99 99) będzie nieczynna. W tym czasie zachęcamy do samospisu przez internet. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma udziału w spisie powszechnym. Wystarczy wejść w dogodnym dla siebie czasie na spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Dodatkowo spisując się przez internet zyskują Państwo możliwość wzięcia udziału w loterii, w której można wygrać atrakcyjne nagrody!  Aby wziąć udział w kolejnym losowaniu (8 czerwca br.) należy spisać się, pobrać i zarejestrować kod na stronie loteria.spis.gov.pl do 2 czerwca br. Do wygrania karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca br. – rozlosowanych zostanie 16 samochodów osobowych. Każdy...czytaj więcej

3 czerwca infolinia Narodowego...
02.06.2021

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.9.2020.KM.5 z dnia 24 maja 2021r. dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie toczącego się postepowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020r., znak: WOOŚ.420.119.2019.2019.AS5.36 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawyczytaj więcej

Zawiadomienie
01.06.2021

TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.   Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc...czytaj więcej

TPK - Teleplatforma Pierwszego...

Pogoda

28 lipca Temperatura: 29°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: