Aktualności

07.07.2020

Informacja

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi niesprawnego bankomatu zlokalizowanego w Bolesławiu, ul. Główna 58 informujemy, że – zgodnie z przesłanym 7 lipca 2020 roku pismem Banku Pekao, będącym odpowiedzią na interwencję Wójta Gminy Bolesław – dotychczasowy bankomat funkcjonujący w siedzibie urzędu gminy zostanie wymieniony na urządzenie nowego typu. Przewidywany czas realizacji to koniec sierpnia 2020 roku. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Informacja

15 lipca 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
07.07.2020

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Rusza pierwsza odsłona, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo. To jeden z elementów długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 w regionie.czytaj więcej

Fundusze Europejskie w Małopolsce
07.07.2020

Informacja

16 lipca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
06.07.2020

300 zł – jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny

Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, a także w formie podania papierowego. Program „Dobry Start” to rządowe wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dla kogo świadczenie dobry start? Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne,...czytaj więcej

300 zł – jednorazowe...
06.07.2020

Informacja o aktualności okresu świadczeniowego 2019/2021

Trwający obecnie okres świadczeniowy 500+ 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r. Natomiast od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku (wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za...czytaj więcej

Informacja o aktualności okresu...
03.07.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
02.07.2020

Bezpłatne szczepienia ochronne

Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko meningokokom.czytaj więcej

Bezpłatne szczepienia ochronne
01.07.2020

Bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci z Gminy Bolesław

Bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci z Gminy Bolesław. Zapraszamy!czytaj więcej

Bezpłatne zajęcia wakacyjne dla...
30.06.2020

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020r. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują: 1.DUDA Andrzej Sebastian 2.TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (-) Sylwester Marciniakczytaj więcej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ...
30.06.2020

MAMUT” PODPUŁKOWNIKIEM, KOLEJNI OCHOTNICY ŻOŁNIERZAMI OBRONY TERYTORIALNEJ

W sobotę 27 czerwca w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli kolejni żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Podczas uroczystości na stopień podpułkownika został mianowany weteran II wojny światowej mjr Janusz KAMOCKI ps. „MAMUT”.   Uroczysta przysięga Złożenie uroczystej przysięgi wojskowej to niezwykła chwila zarówno dla żołnierzy jak i ich bliskich. Była to ósma przysięga od momentu sformowania Brygady. Nałożone obostrzenia epidemiczne spowodowały, że tym razem przysięga była zamknięta dla gości. Aby to częściowo zrekompensować wydarzenie transmitowano „na żywo” w Internecie. - To...czytaj więcej

MAMUT” PODPUŁKOWNIKIEM, KOLEJNI OCHOTNICY...
30.06.2020

Komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu. 1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca...czytaj więcej

Komunikat dla wyborców dotyczący...
30.06.2020

Protokół zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020r.

Protokół zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020r.czytaj więcej

Protokół zbiorczych wyników głosowania...
26.06.2020

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI RUSZYLI NA POMOC

Na wniosek Wojewody Małopolskiego żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) ruszyli z pomocą poszkodowanym powodzią w gminie Łapanów. To obok działań związanych z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, szkoleniami rotacyjnymi i przysięgą wojskową kolejne zaangażowanie Brygady w działalność na rzecz lokalnej społeczności.   Pomoc powodzianom Od wczoraj na wniosek Wojewody Małopolskiego żołnierze11 MBOT pełniący terytorialną służbę wojskową likwidują skutki powodzi w gminie Łapanów. Pierwszym zadaniem była pomoc na rzecz przedszkola publicznego w Łapanowie. - Pomoc lokalnym społecznościom to nasz priorytet. Pomagamy usuwać skutki zalań i podtopień, jednocześnie pozostajemy w...czytaj więcej

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI RUSZYLI NA...
26.06.2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1728) Wójt Gminy Bolesław jako Gminny Komisarz Spisowypodaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., który odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. na terenie Gminy Bolesław.1.    Osoby zgłaszające swoje kandydatury do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r., powinny spełniać niżej wymienione wymagania:•    być...czytaj więcej

INFORMACJA O OTWARTYM I...
26.06.2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc?•    Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;•    Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? •    Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;•    Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej...czytaj więcej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy...
26.06.2020

Dotacje dla gminy Bolesław

Gmina Bolesław otrzymała dziś oficjalne informacje o dotacjach na realizowane bądź planowane w bieżącym roku inwestycje: - na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 868/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku projekt pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to blisko 407 000,00 zł - Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku, udzielił...czytaj więcej

Dotacje dla gminy Bolesław
25.06.2020

„Wstęp do e-commerce – zacznij sprzedawać online!”

Na szkoleniu: dowiedz się jak przygotować się do sprzedaży w Internecie poznasz sposoby na zwiększenie obrotów i zysków zyskasz praktyczną wiedzę „Wstęp do e-commerce – zacznij sprzedawać online!” to kurs dla: małych i średnich firm, które rozpoczęły/planują sprzedaż w siec wszystkich zainteresowanych tematem sprzedaży on-line Kiedy? 30 czerwca (9:00-15:00) Gdzie? Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Kordylewskiego 11, Kraków Zapisz się już dziś! Do 26 czerwca (do godz. 12:00 trwa promocja) tylko 449* zł, później 900* zł *ceny netto Uwaga! Dla osób, które uczestniczyły w projekcie „Dobry Czas na Biznes”...czytaj więcej

„Wstęp do e-commerce –...
25.06.2020

NIE BÓJ SIĘ MIERZYĆ WYŻEJ! MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI WZNOWILI NABÓR I SZKOLENIE

Po ponad 100 dniach działań przeciwko COVID-19 małopolska Brygada wznowiła nabór i szkolenie. W ubiegłym tygodniu w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) wstąpiło 65 ochotników. Wznowiono także długo wyczekiwane szkolenia rotacyjne żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT).   Szkolenie podstawowe i wyrównawcze W sobotni świt, 13 czerwca służbę w 11 MBOT rozpoczęło kolejnych 65 ochotników. Stan osobowy Brygady wzmocniło odpowiednio: 24 ochotników z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) z Krakowa, 17 z WKU Tarnów, 8z WKU Nowy Targ, 10 z WKU Nowy Sącz, 5 z WKU Oświęcim,1 spoza obszaru województwa...czytaj więcej

NIE BÓJ SIĘ MIERZYĆ...
25.06.2020

POSTANOWIENIE NR 103/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 103/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmian  w składach Obwodowych Komisji Wyborczychczytaj więcej

POSTANOWIENIE NR 103/2020 Komisarza...
25.06.2020

Uaktualnione składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bolesław

Uaktualnione składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bolesławczytaj więcej

Uaktualnione składy Obwodowych Komisji...
25.06.2020

Pomoc PFRON dla zakładów aktywności zawodowej. Przykład z Konar w Małopolsce

Rekompensaty za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub zmniejszenia przychodu z tej działalności oraz możliwość częściowego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności na wynagrodzenia dla pracowników czy zaspokojenie ich potrzeb bytowych – to nowe rozwiązania podejmowane w celu utrzymania stanowisk pracy. W ten sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reaguje na trudną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.– Ochrona miejsc pracy, zapewnienie ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych są stałą troską Funduszu – zapewnia prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. – Zakłady aktywności zawodowej spełniają ważną rolę i są potrzebne na rynku pracy, dlatego...czytaj więcej

Pomoc PFRON dla zakładów...
24.06.2020

„Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

– W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA. O profrekwencyjnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali na sobotniej (20 czerwca br.) konferencji prasowej wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpiera straże pożarne, również Ochotnicze Straże Pożarne, w sposób znaczący i dynamiczny. W tym roku dofinansowano zakup rekordowej liczby 517 samochodów, które przekazano...czytaj więcej

„Bitwa o wozy” –...
23.06.2020

Wydawanie żywności z Podprogramu 2019 POPŻ

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Informujemy, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do: - obowiązkowego zasłaniania ust i nosa (noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa), - zachowania 2-metrowej odległości między osobami oczekującymi w kolejce. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł w...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
23.06.2020

Uaktualnione składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bolesław

Uaktualnione składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bolesławczytaj więcej

Uaktualnione składy Obwodowych Komisji...

Pogoda

4 sierpnia Temperatura: 22°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: