Aktualności

16.12.2019

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Bolesław przypomina, że właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy Bolesław (pok. nr 6). Jeśli nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy, to musi on być szczelny i systematycznie opróżniany. Na potwierdzenie regularnego opróżniania szamba właściciel nieruchomości powinien posiadać dowody uiszczania opłaty (rachunki) za wywóz nieczystości. Podobnie w przypadku korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków, również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, którego wykonywanie musi zostać odpowiednio udokumentowane. Usługę...czytaj więcej

Zgłoszenie do gminnej ewidencji...
16.12.2019

„Moja Wiejska Gospodyni”

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZAPRASZA do udziału DZIECI, MŁODZIEŻ i DOROSŁYCH. Konkurs organizowany jest z okazji rocznicy wejścia w życie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Wystarczy:- Wykonać pracę plastyczną w formacie A4 przedstawiającą gospodynię wiejską/gospodarza wiejskiego- przesłać zdjęcie pracy w komentarzu do posta konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem https://link.do/SEOH1- następnie wysłać lub osobiście dostarczyć pracę (wraz z załącznikami, o których mowa w REGULAMINIE na adres Organizatora- I …WYGRAĆ ATRAKCYJNE NAGRODY!KONKURS TRWA od 2 do 20 grudnia. Nagrodami w Konkursie są m.in.:- Dzieci do lat...czytaj więcej

„Moja Wiejska Gospodyni”
16.12.2019

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Co to są małe granty? Jak rozliczać VAT w projektach? Jak promować przedsięwzięcia kulturalne? Ruszają bezpłatne szkolenia dotyczące konkursów w obszarze kultury w aż 6 małopolskich miastach. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/bezplatne-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowychczytaj więcej

Bezpłatne szkolenia dla organizacji...
16.12.2019

Informacja

W dniu 24.12.2019r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7.00 do 13:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 11:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
16.12.2019

Zostań Żołnierzem RP

Więcej informacji na plakacie.czytaj więcej

Zostań Żołnierzem RP
13.12.2019

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie podania informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych...czytaj więcej

Obwieszczenie
12.12.2019

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz U. z 2018 roku poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 ze zm.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A został wskazany jako podmiot odpowiedzialny za realizację i koordynację budowy gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Pogórska Wola – Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina – Pogórska Wola –...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.12.2019

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 11:00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwały budżetowej Gminy Bolesław na rok 2020,b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesław na rok szkolny 2019/2020,d) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bolesław na I półrocze 2020 roku. Przewodniczący Rady /-/...czytaj więcej

Zawiadomienie
10.12.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 703/7 o pow. 0,0238 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227.czytaj więcej

Informacja
10.12.2019

Informacja

W dniu 12 grudnia 2019r. w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, pok. nr 22 odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy Bolesław: 1) o godz. 9:00 Komisji Rewizyjnej 2) o godz. 9:30 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 3) o godz. 10:00 Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4) o godz. 11:00 Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
06.12.2019

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 703/7 o pow. 0,0238 ha, opisana w KW Nr KR1O/00037079/6.2. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona we wschodniej części Kolonii, przy granicy z obrębem Bolesław. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnej urządzonej drogi publicznej. Posiada jedynie dostęp do wąskiej drogi o nawierzchni asfaltowej, przebiegającej wzdłuż jej południowej granicy, równolegle do północnej krawędzi drogi szybkiego ruchu. Jest to droga techniczna, stanowiąca jedynie dojazd do pól i nie...czytaj więcej

I przetarg pisemny nieograniczony...
06.12.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
05.12.2019

Informacja

Od dnia 6 grudnia 2019r. kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" będzie nieczynny ze względu na prowadzenie prac przy rozłożeniu lodowiska. O dacie otwarcia lodowiska powiadomimy w terminie późniejszym. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
04.12.2019

Informacja

05.12.2019r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
04.12.2019

Bądź na bieżąco z realizacją strategicznej inwestycji

Wejdź na stronę - http://boronowtrzebinia.pl/ - wypełnij formularz i bądź na bieżąco z realizacją strategicznej inwestycji - rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia.czytaj więcej

Bądź na bieżąco z...
03.12.2019

„Kartka bożonarodzeniowa dla PERN”

Zarząd PERN S.A. zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN”. Więcej informacji na stronie - http://boronowtrzebinia.pl/kartka-bozonarodzeniowa-dla-pern/czytaj więcej

„Kartka bożonarodzeniowa dla PERN”
02.12.2019

Wsparcie i współpraca – V Małopolska Konferencja

- Witam Państwa serdecznie na piątej już małopolskiej konferencji dotyczącej „Międzyinstytucjonalnej współpracy w obszarze osób z niepełnosprawnościami”. Dziękuję za liczną obecność naszym Partnerom, z którymi podejmujemy wiele wspólnych inicjatyw oraz Wszystkim gościom, którzy są z nami po raz pierwszy – Dyrektor Marta Mordarska – powitała ponad 170 uczestników konferencji zorganizowanej przez Małopolski Oddział PFRON. 26 listopada br. w Krakowie odbyła się konferencja podczas, której poruszono tematy stanowiące istotny element w tworzeniu i sprawnym funkcjonowaniu systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim. W wydarzeniu uczestniczyli liczni przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele...czytaj więcej

Wsparcie i współpraca –...
02.12.2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 27 listopada 2019 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 27 listopada 2019 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław, zarządzonych na dzień 9 lutego 2020 rokuczytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w...
02.12.2019

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesławczytaj więcej

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z...
02.12.2019

PRZYBIEŻELI NA PRZYSIĘGĘ ŻOŁNIERZE!

W niedzielę 1 grudnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie około 60 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie to siódma przysięga wojskowa w Brygadzie. W niedzielę 1 grudnia o godzinie 11.00 na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce około 60 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej złoży przysięgę wojskową. Przysięga w Rząsce i związany z nią dzień otwartych koszar będą dla Brygady kolejną okazją do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością. Kto wstępuje do Obrony Terytorialnej ? Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do małopolskiej Brygady? Nauczyciel, piłkarz,...czytaj więcej

PRZYBIEŻELI NA PRZYSIĘGĘ ŻOŁNIERZE!
02.12.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
02.12.2019

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Rady Gminy Bolesław, zarządzonych na dzień 9 lutego 2020r.czytaj więcej

Informacja o upływie terminów...
02.12.2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Postanowienie Nr 334/2019Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoczytaj więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w...
02.12.2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 27 listopada 2019 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu oraz do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Podlipiu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław, zarządzonych na dzień 9 lutego 2020 rokuczytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w...
29.11.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/390/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 2 maja 2018 r. w...czytaj więcej

Ogłoszenie

Pogoda

18 stycznia Temperatura: 0°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: