Aktualności

25.04.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE - RZGW GLIWICE o wszczęciu, na wniosek Spółki Akcyjnej Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, działającej poprzez pełnomocnika w osobie Pani Elżbiety Janigacz, postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Obwieszczenie
24.04.2023

Informacja

28.04.2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
24.04.2023

Informacja

W dniu 02.05.2023r. Urząd Gminy Bolesławbędzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
20.04.2023

Informacja

W dniu 02.05.2023 r. (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
19.04.2023

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz

W dniu 14.02.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław, zlewnia P5 – ETAP I” w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Bezzwrotna dotacja w kwocie 4.791.981,15 zł oraz środki własne gminy w wysokości 2.211.738,46 zł zostaną przeznaczone na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Laskach za pośrednictwem istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Bolesław.czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w...
18.04.2023

Bezpłatna pomoc świadczona rolnikom

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, w związku z trwającą aktualnie kampanią wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie informuje o bezpłatnej pomocy świadczonej rolnikom przez doradców MODR. Więcej informacji na stronie www.modr.pl. vczytaj więcej

Bezpłatna pomoc świadczona rolnikom
17.04.2023

OBCHODY 160. ROCZNICY BITWY POD KRZYKAWKĄ OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RP

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne wydarzenie kulturalne organizowane pod nazwą „Uroczyste obchody 160. rocznicy Bitwy pod Krzykawką” połączone ze świętem Patrona Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie – płk. Francesco Nullo, zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W imieniu Wójta Gminy Bolesław oraz instytucji zaangażowanych w przygotowanie przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za udzielony Patronat i nadanie tegorocznym obchodom najwyższej rangi oraz podniosłego charakteru. Tegoroczne obchody 160. rocznicy powstania styczniowego i bitwy pod Krzykawką, w której zginął włoski bohater rozpoczną się 6 maja 2023r. o godz. 14:00...czytaj więcej

OBCHODY 160. ROCZNICY BITWY...
14.04.2023

Mistrzyni Polski w HIP HOP DUET

W dniach 31 marca – 01 kwietnia 2023 roku w Janowie Podlaskim odbyły się Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization (IDO)  „Hip Hop”, organizowane przez Polski Związek Tańca, które były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Europy IDO2023 i Mistrzostw Świata IDO 2023. Natalia Chmura, uczennica Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Bolesławiu, (w duecie z Amelią Kozłowską) zdobyła złoty medal i Tytuł Mistrzyni Polski 2023 KM IDO PZTan w kategorii HIP HOP DUET. Na co dzień dziewczęta trenują w Szkole Tańca Wena, tworząc formację Wena Junior Squad. Zdobycie tytułu mistrzowskiego dało im...czytaj więcej

Mistrzyni Polski w HIP...
14.04.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 13.04.2023r.  OŚ.6220.4.2022 OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego  Na podstawie art. 10 §1 oraz  98 § 1 a także art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław informuje...czytaj więcej

Obwieszczenie
14.04.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 21 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie:a)    zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c)    zmiany uchwały nr XLV/448/2023 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu,d)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu,e)    opinii...czytaj więcej

Zawiadomienie
14.04.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVII/363/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki  z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany...czytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2023

Informacja

20.04.2023r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.  tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.04.2023

Informacja

19.04.2023r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.04.2023

Informacja

  20 .04.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.04.2023

Informacja

17.04.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.04.2023

Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym

02.04.2023 roku w hali MOSiR w Katowicach przy ul. Alfreda 1 odbył się Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego. Rywalizacja odbyła się w kat. wiekowych U-12/ U-14/ U-16/ U-18/ U-21/ Senior/ Masters w konkurencjach Fighting, Fighting Bez I Fazy, Ne-waza, Ne-waza No gi, Duo-System. Zawodnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe, które rywalizowały w wyznaczonych godzinach na 5 polach walki. W turnieju uczestniczyło 455 zawodników z 62 klubów. Łącznie odbyło się 571 startów i 661 pojedynków. Gminę Bolesław reprezentował zawodnik UKS Husaria Bolesław oraz Rio Grappling...czytaj więcej

Puchar Polski w Ju-Jitsu...
07.04.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 06.04.2023r. OŚ.6220.9.2022 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia,  że w dniu 4 kwietnia 2023r. na wniosek Elektrowni...czytaj więcej

Obwieszczenie
06.04.2023

Komunikat

KOMUNIKATMAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem. ZALECENIA:1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i...czytaj więcej

Komunikat
06.04.2023

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego MERCEDES-BENZ model 1019AF, nr rej. KOL 22AG znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2259383,informacja-o-wyniku-przetargu-pisemnego-dotyczacego-sprzedazy-samochodu-specjalnego-pozarniczego-mer.htmlczytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu
06.04.2023

Informacja

13.04.2023 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
06.04.2023

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatuczytaj więcej

Ogłoszenie
05.04.2023

Informacja

W dniu 07.04.2023r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godziny 13.00. Kasa czynna do godziny 11.30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
04.04.2023

Informacja

W dniu 07.04.2023 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
04.04.2023

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO oraz ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE CAŁEJ GMINY BOLESŁAWczytaj więcej

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego...

Pogoda

28 maja Temperatura: 10°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: