LGD Nad Białą Przemszą

19.12.2019

Informacja

Szanowni Państwo! Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie opinii Beneficjentów na temat efektywności działalności biura, jak i pracowników LGD „Nad Białą Przemszą”. Zawarcie w ankiecie swoich uwag i opinii pozwoli nam udoskonalić funkcjonowanie biura, dostosowując jego działalność do Państwa potrzeb.  Wypełnienie ankiety zajmie ok. 3 minut. ANKIETA jest anonimowa. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: http://ankieta.decydujmyrazem.org.pl/index.php/995984/lang-pl Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do biura LGD osobiście bądź pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom. Ankietę można wysłać również drogą elektroniczną...czytaj więcej

Informacja
03.09.2019

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów: - w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2: Promocja obszaru w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne. - w ramach poddziałania...czytaj więcej

Informacja
29.03.2019

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane!

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” jest jednym z głównych działań stowarzyszenia. Dlatego też LGD przystąpiło do realizacji projektu grantowego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej o lokalne tradycje” w Biurze LGD w Wolbromiu nastąpiło podpisanie umów o powierzenie grantu z przedstawicielami organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”. Celem realizowanego projektu grantowego jest stworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą” poprzez Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.  W ramach projektu...czytaj więcej

Kolejne umowy z Grantobiorcami...
25.10.2018

ANKIETA – badanie opinii i satysfakcji Beneficjentów LGD „Nad Białą Przemszą”

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie opinii Beneficjentów na temat efektywności działalności biura, jak i pracowników LGD „Nad Białą Przemszą”. Zawarcie w ankiecie uwag i opinii pozwoli udoskonalić funkcjonowanie i działalność biura LGD. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: http://ankieta.decydujmyrazem.org.pl/index.php/995984/lang-pl Serdecznie pozdrawiamy,Biuro LGD "Nad Białą Przemszą"ul. Skalska 20  32-340 Wolbromtel. 32/724 25 23czytaj więcej

ANKIETA – badanie opinii...
10.09.2018

IX edycja konkursu na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" ogłosiło  IX edycję konkursu na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą”. Celem konkursu jest zidentyfikowanie i promocja zasobów obszaru działalności LGD „Nad Białą Przemszą" tj. gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Wolbrom i Trzyciąż. Nadanie znaku Produktu Lokalnego „Nad Białą Przemszą” w drodze konkursu podnosi rangę produktów i usług, a także potwierdza ich jakość i znaczenie. Znak Promocyjny „Nad Białą Przemszą” ma wymiar lokalny i jest pierwszym krokiem ku budowaniu Marki Miejsca, która ma bardzo duży wpływ na decyzje konsumpcyjne, inwestycyjne i biznesowe. Dlatego...czytaj więcej

IX edycja konkursu na...
24.05.2018

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją dostępną na stronie LGD „Nad Białą Przemszą”: http://www.nadbialaprzemsza.org.pl/nabory/99-nabor-2-2018-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html Nabór wniosków trwa od 06 czerwca 2018 roku do 21 czerwca 2018 roku do godziny 12.00. Ponadto, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. prawidłowego planowania projektu oraz warunków realizacji projektów w ramach PROW, które odbędzie się 28 maja 2018 roku o godz. 16.00 w biurze LGD „Nad Białą Przemszą” Wolbrom, ul. Skalska 20. Biuro LGD...czytaj więcej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności...
26.03.2018

Pierwsze projekty w realizacji!

Ponad 10 mln złotych to pieniądze, które za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” dofinansują obszar gmin Powiatu Olkuskiego oraz Gminy Krzeszowice poprzez realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Mieszkańcy obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”, w tym przedsiębiorcy, osoby fizyczne, JST oraz NGO, w ramach organizowanych w latach 2016-2017 naborów wniosków o dofinansowanie, mogli otrzymać wsparcie dla takich przedsięwzięć jak: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, operacje indywidualne oraz projekty grantowe. W ramach zorganizowanych konkursów do LGD wpłynęły łącznie 92 wnioski. Spośród projektów, realizowanych na obszarze LGD „Nad...czytaj więcej

Pierwsze projekty w realizacji!
11.09.2017

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców Gminy Bolesław!

Zapraszamy na spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Bolesław, dotyczące warunków, sposobów realizacji oraz rozliczania projektów w ramach PROW 2014-2020.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w czwartek 14 września 2017 roku do Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej na godzinę 15.00. LGD "Nad Białą Przemszą" ul. Skalska 20   32-340 Wolbrom Tel. (32) 724-25-23czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie dla...
29.05.2017

Współpracuj i korzystaj!

Zapraszamy do udziału!czytaj więcej

Współpracuj i korzystaj!
16.12.2016

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW i PROJEKTÓW - ponowny nabór na wolne stanowisko

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW I PROJEKTÓW WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA: · Wykształcenie wyższe · Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku · Minimum 1 rok doświadczenia przy realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy UE · Praca w stowarzyszeniu (umowa o prace, umowa cywilno-prawna, wolontariat) · Doświadczenie i wiedza we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym. WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE: · Umiejętność tworzenia baz danych · Umiejętność śledzenia...czytaj więcej

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW i...

Pogoda

29 stycznia Temperatura: 1°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: